Ecoquip atex sss

Atex onaylı ekipman ile aşındırıcı kumlama


ATEX nedir ve neden gereklidir?


ATEX direktifi; patlama potansiyeli olan ortamlarda kullanıma yönelik ekipmanları ve Koruyucu sistemleri kapsayan bir Avrupa yasasıdır. Müşterilerin, çalışma alanlarını sınıflandırarak söz konusu konum için uygun şekilde sınıflandırılmış olan ekipmanları kullanmaları gerekir.

 

EcoQuip ATEX işaretlemeleri nelerdir? Bu işaretlemeler anlama gelirler? Hangi spesifik standartlar ile uyum sağlarlar?

 

atex-classifications-standards.png


EcoQuip ATEX sisteminin uyumlu olduğu spesifik ATEX standartları, EN13463-1 ve EN13463-5'tir. DataTrak için spesifik ATEX standardı, kendinden emniyet özelliğine ilişkin EN 60079-11'dir.

Tüm sistem mi yoksa sadece bileşenler mi ATEX onayına sahiptir?

Tüm EcoQuip ATEX sistemi, ATEX onayına sahiptir. Belirli parça numaraları kılavuzda bulunur.

Sistem gerçekten 200°C'ye (T3) ulaşır mı?

Sistem, normal çalışma koşullarında 200°C'ye (392°F) ulaşmaz. Ancak DataTrak dâhilindeki iki arıza durumunda maksimum 200°C sıcaklığa ulaşılır. Bir sonraki en yüksek sıcaklığa kuru su pompası ile kontrolden çıkma durumunda ulaşılır. Pompanın ulaşacağı maksimum sıcaklık, 135°C'dir (275°F).

EcoQuip ATEX sistemi nerelerde kullanım için onaylanmıştır?

EcoQuip ATEX ekipmanı, yalnızca Bölge 1 ve Bölge 2 alan sınıflandırmalarında kullanım için onaylanmıştır. Bölge 0 konumunda kullanım için onaylanmamıştır. Bu da demek oluyor ki sistemin, normal çalışma sırasında ara sıra oluşabilen yanıcı maddelerden oluşan bir karışımı içeren patlayıcı bir ortamda çalışması onaylanmıştır. Şekil 1'de, alan sınıflandırmaları arasındaki farklar gösterilmektedir.

Asıl yüzeye hasar vermiyor

Creative Fabrications ilk olarak ceviz kabuklarıyla kumlamaya başladı ancak kısa süre sonra kumlama maddesinin fazla yumuşak olduğunu fark etti. O andan itibaren sertliği artırdılar ve farklı kumlama maddesi çeşitlerini denediler; en sonunda da EcoQuip 2 EQm ile cam boncuk (MOHS 5,5-6) kullanmayı seçtiler çünkü çok düşük bir profil bırakırken paslanmaz çelik anıttaki kiri ve pası temizliyordu. Cam boncuklar, genel temizlik, yüzey işleme ve hassas metal yüzeylerin kozmetik son kat işlemi için kullanılır. Kumlama maddesi "yumuşak" olduğundan ve asıl yüzeyde hasara neden olmadığından restorasyon çalışmaları için idealdir. Ayrıca, kumlama maddesi genel olarak geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır ve çevre için güvenlidir.

Şirket, 6 numara nozullu bir 1,25 inç hortum kullanarak başladı ve üretimi arttırıp daha fazla hacim elde etmek için 8 numaralı nozula geçti. İstenen üretimi elde etmek için Creative Fabrications aynı zamanda ilave hava akışı için dakikada 5,2 metreküp kapasiteli ikinci bir kompresör kiraladı. Ekip bir manifold oluşturmak suretiyle iki kompresörü EQm'ye bağladı. Projeyi tamamlamak için, gelecekteki herhangi bir oksitlenmeyi geciktirmek için anıta bir paslanmaz çelik işlemi eklediler.

Julie Penrose fıskiyeli havuzuna, Graco EcoQuip 2 ile buharlı aşındırıcı kumlama uygulanıyor

Şekil 1: Alan Sınıflandırması

 

EcoQuip ATEX sistemi kendinden emniyetli midir ya da patlamaya dayanıklı mıdır? Bu ekipman, ABD/Kanada için sınıf 1 bölüm 1 kapsamında mıdır?

EcoQuip ATEX sistemi, elektrikli olmayan bir ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Patlamaya dayanıklı bileşenler içermez. ATEX ve Sınıf 1 Bölüm 1 onaylı kendinden emniyetli (IS) bir DataTrak içerir. EcoQuip sistemi, ABD'de/Kanada'da Sınıf/Bölüm alan sınıflandırmasına girmez; bu, elektrikli olmayan bir ekipman olarak sınıflandırılmıştır.

 

Sistem, ATEX onaylıdır ancak tehlikeli konuma uluslararası kabule ilişkin IECEx onayı için ne dersiniz?

EcoQuip ATEX sistemi, elektrikli olmayan bir ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Halihazırda IECEx (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), elektrikli olmayan ekipmanları tehlikeli konumda kullanım açısından değerlendirmemektedir. Elektrikli olmayan ekipmanlar yalnızca ATEX direktifi kapsamında tanınmaktadır. Graco; elektrikli olmayan ekipmanı patlama potansiyeli olan ortamlarda kullanım açısından EN13463-1 ve EN13463-5 uyarınca kendi kendini değerlendirerek bu direktif ile uyum sağlar.

EcoQuip, ATEX direktifi kapsamında patlayıcı ortamlarda kullanım için de onaylanmış olan bir DataTrak içerir. EcoQuip ATEX sistemi; Xtreme Püskürtme Makineleri, Merkur Püskürtme Makineleri vb. gibi Graco’da bulunan diğer elektrikli olmayan ekipmanlar ile aynı şekilde sınıflandırılmıştır.

 

EcoQuip ATEX sisteminin normal konum sisteminden farkı nedir?

EcoQuip ATEX sistemi, çift elektrikli/pnömatik kumlama kontrol anahtarı bağlantısına sahip değildir. Bu sistemde yalnızca pnömatik seçenek bulunmaktadır. Sistemin ilave topraklaması tamamlanmalıdır. İlave topraklama için Topraklama Alanına bağlanması gereken kumlama kabininin arkasında bir saplama sağlanmaktadır. Kılavuzdaki Topraklama Talimatlarına bakın.

EcoQuip sistemi kıvılcım çıkarmaz mı? Bu sistem patlama potansiyeli olan bir ortamda kullanım için onaylanmış mıdır?

EcoQuip ATEX ekipmanı, yalnızca Bölge 1 ve Bölge 2 alan sınıflandırmalarında kullanım için onaylanmıştır. Graco, EcoQuip sisteminin kıvılcım çıkarmadığını iddia etmez. Aşındırıcı taneciğin yüzeye çarpması nedeniyle oluşan kıvılcımların bir ateşleme kaynağı olarak kabul edilip edilmediklerini belirlemek için birçok test yapılmıştır.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Tarafından Tavsiye Edilen Uygulama 2027'de, "Aşındırıcı kumlama ile oluşan kıvılcımların, nispeten düşük ısı enerjisine sahip olduklarından ve kumlama havası veya su akışı ile soğutulduklarından genellikle ateşleme kaynağı olarak kabul edilmedikleri belirtilmektedir. Kumlama akışı ayrıca kıvılcımların oluştuğu alanda bulunan herhangi bir yanıcı buharı dağıtma ve seyreltme eğilimindedir ve bu da potansiyel ateşleme tehlikesini daha da azaltır."

Buna ek olarak Shell Research Ltd., aşındırıcı taneciğin yüzeye çarpması nedeniyle oluşan kıvılcımların bir ateşleme kaynağı olup olamayacağını belirlemek için bir TRCP.2039 testi (Revize Edilmiş) gerçekleştirmiştir. Bu test için içerisinde bir kumlama nozulu, çelik plaka, buji ve gaz girişleri bulunan bir cihaz yapılmıştır. Bu testte iri ve ince bakır cürufu ve ayrıca aşındırıcı tanecik olarak çelik bilye kullanılmıştır. Aşındırıcı tanecik, 100 psi'de paslı çelik bir plaka üzerinde kumlanarak görünür kıvılcımlar oluşturulmuştur.

Kumlama sırasında cihazda üst yanıcı madde sınırına kadar düşük yanıcı madde sınırında propan ölçülmüştür. Test boyunca, yanıcı bir hava/tanecik/gaz karışımı sağlamak üzere ortamı ateşlemesi için buji kullanılmıştır.

Gaz girişi ve kumlama girişi konumlarında birden fazla kez yinelendikten sonra, çelik plaka üzerindeki aşındırıcı taneciğin neden olduğu kıvılcımlar ortamı ateşlememiştir. Test sonrası raporda, “Tanecik yığınlarının çok sayıda ancak sönük kıvılcımlar oluşturduğu ve bu kıvılcımların yalnızca karanlıkta gözlenebileceği” belirtilmektedir. Kıvılcımlar test odasında bulunan yanıcı gaz karışımını hiçbir şekilde ateşlemediler. Bunun, kıvılcımların düşük enerjili olmalarından kaynaklanabileceğine ve patlayıcı aralığa ulaşmadan önce ortamdaki hava ile soğutulmalarının mümkün olduğuna inanıyoruz.”

Patlama potansiyeli olan bir ortamdaki tüm ortamı kumlayabilir miyim?

Shell Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen testte, hem ince hem de iri sınıfı temsil eden iki bakır cürufu aşındırıcı ve çelik plaka üzerinde çelik bilye aşındırıcı kullanılmıştır. Bu sonuçlar kıvılcım oluşturmuş ancak patlayıcı ortamı ateşlememiştir. Kumlama sırasında sodyum bikarbonat (soda) gibi daha yumuşak bir aşındırıcı kullanmak, aşındırıcının daha sert olacağı kıvılcımlar oluşturmaz.

EcoQuip ATEX sistemi kumlama nozulundan topraklama alanına kadar topraklanmış mıdır?

Statik elektrik birikmesi bir ateşleme tehlikesi oluşturabilir mi? EcoQuip ATEX sistemi, kumlama nozulundan kumlama hortumu aracılığıyla geri döndüğü topraklama alanına kadar topraklanmıştır. Sistemde, sisteme uygun elektrik irtibatının sağlanması için bir iletken hortum, kaplinler ve nozul kullanılır. Kullanım kılavuzlarındaki topraklama talimatları, kullanıcılara ekipmanı doğru şekilde topraklamaları talimatını verir.

Buna ek olarak, kılavuzda nozuldan topraklama alanına kadar olan toplam direnç 29 megaohm değerini aşarsa hortumun derhâl değiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. API RP 2027'de, “Yangına yol açacak bir kıvılcım oluşturabilecek kadar yeterli statik elektrik üretilmesinin ve birikmesinin, aşındırıcı kumlama sırasındaki önemli bir potansiyel ateşleme tehlikesi” olduğu ifade edilmektedir. Aşındırıcı sistem, hortum ve nozul boyunca aktığında ve yüzeye çarptığında statik elektrik oluşur.

Sıcak çalışma ve soğuk çalışma nedir ve bir EcoQuip ATEX sistemi ile kumlama yaparken hangi izne ihtiyacım var?

Aşındırıcı kumlama ile ilişkili API RP 2027 tanımları:

Sıcak çalışma: Patlayıcı (yanıcı) aralıkta yanıcı veya havada buhar halinde bulunan bir gaz ortamı oluşma potansiyelinin bulunduğu bir alanda bir ateşleme kaynağı sağlamak için yeterli termal enerji üretme potansiyeline sahip herhangi bir çalışma

Soğuk çalışma: Bir ateşleme kaynağı oluşturma potansiyeline sahip olmayan, aşındırıcı kumlama ile ilişkili herhangi bir çalışma

API RP 2027'de, “Asgari düzeyde, aşındırıcı kumlama için daima bir sıcak çalışma izni düzenlenmesi gerektiği” belirtilmektedir. Bu rapor tamamen kuru kumlama ile ilgilidir. En az bir örnekte Brunei Shell Petroleum Company, EcoQuip'i soğuk çalışma izni ile onaylamıştır. Ancak EcoQuip kullanılırken her uygulama için çalışma izni türünün belirlenmesi konusu ele alınmalıdır. CPDP07 Shell raporu ile konvansiyonel kuru kumlama, açık deniz petrol platformundaki buharlı aşındırıcı kumlama ile karşılaştırılmıştır. Bölüm 7.2'de operasyonel faaliyetlere ilişkin bulgular özetlenmektedir.

No. Faaliyet Buharlı Aşındırıcı Kumlama (VAB) Konvansiyonel Kuru Kumlama (CDB)
1 Çalışma İzni SOĞUK ÇALIŞMA izni SICAK ÇALIŞMA izni
2 Çalışma Kategorisi Bu, soğuk çalışma olarak kategorize edilir ve bu nedenle platform üretkenliğinde herhangi bir gecikme olmaz. Bu, sıcak çalışma olarak kategorize edilir. Kuyuların kapatılması gerekir ve bu durum, platform üretkenliğini etkiler.


Tablo 5 - Operasyonel Faaliyetler Açısından Buharlı Kumlama ve Konvansiyonel Kuru Kumlama Karşılaştırması

Referanslar:

  1. API Publication 2027 (2007) – Ignition Hazards and Safe Work Practices for Abrasive Blasting of Atmospheric Storage Tanks in Hydrocarbon Service, 3rd ed.
  2. Singleton, D. W. "Blast Cleaning in Inflammable Atmospheres." Shell Research Ltd. TRCP.2039 (Revised (February 1976).
  3. Brunei Shell Petroleum Company (2014) – Final Inspection Report For Vapour Abrasive Blasting (VAB) on CPDP-07.
     

Üçüncü taraf test raporları

Bir uzmanla iletişime geçin

Lütfen bir değer girin
Lütfen seçin
Lütfen bir değer girin
Lütfen bir değer girin
Lütfen seçin
Lütfen bir değer girin
Lütfen bir değer girin
Graco