Islak aşındırıcı kumlama standartları açıklandı

Islak aşındırıcı kumlamanın ardından çelik yüzeylerde temizlik ve ani pas belirlemeye yönelik standartlar

İyi bir kaplama yapışmasını garanti altına almak için bir çelik yüzeyin yeterince temiz olduğunu nereden bilebilirsiniz?

Islak aşındırıcı kumlama standartları, temizliği, pas noktalarını ve çelik kumlama uygulanmış yüzeylerin yüzey profilini belirleye yardımcı olur. Kumlama yöntemiyle temizlenmiş bir çelik yüzey hazırlanırken ayrı ayrı belirtilmeleri gerekir.

Çelik yüzey hazırlama için ana standart ISO 8504-2'dir. Bu uluslararası standart, çelik yüzeylerin hazırlanması için farklı aşındırıcı kumlama temizleme yöntemlerini açıklamaktadır. Buharlı kumlama, en yeni kumlama temizleme yöntemi olduğundan, açıklanmamıştır. Bununla birlikte, buharlı kumlama işlemini ISO 8504-2, ISO 8501-4 ve ISO 8501-1’göre kolayca değerlendirebiliriz.
 

Kumlama uygulanan yüzeylerin görünür temizliğini belirlemeye yönelik özel ISO standartları bulunmaz. En iyi yöntem, kumlama uygulanmış yüzeylerin görsel değerlendirmeleri olan ISO 8501-1 ile pas noktacıklarının derecelerini tanımlayan ISO 8501-4'ü birleştiren dahili standartlar sunan IP yöntemidir.

WAB (wet abrasive blasting - ıslak aşındırıcı kumlama) temizliğini tanımlayan en iyi standartlar ortak NACE ve SSPC standartlarıdır. Pas noktacıklarının derecelerini tanımlayan daha önce yayınlanan SSPC SP5/NACE VIS 9 ile uyumludurlar.

Bu standartlar, kuru arşındırıcı kumlama temizliği için mevcut standartların maddelerini 2012 SSPC/NACE su jeti temizleme standartlarının maddeleriyle birleştirmektedir. Islak aşındırıcı kumlama temizliğinden hemen sonra çelik yüzey temizliğinin tanımları, beş kuru aşındırıcı kumlama temizliği standardındaki tanımlarla aynıdır:

  •  SSPC-SP 5 (WAB) / NACE WAB-1: Beyaz metal ıslak aşındırıcı kumlama temizliği
  • SSPC-SP 10 (WAB)/NACE WAB-2: Beyaza yakın metal ıslak aşındırıcı kumlama temizliği
  • SSPC-SP 6 (WAB)/NACE WAB-3: Ticari ıslak aşındırıcı kumlama temizliği
  • SSPC-SP 7 (WAB)/NACE WAB-4: Fırçalama ıslak aşındırıcı kumlama temizliği
  • SSPC-SP 14 (WAB) / NACE WAB-8: Endüstriyel ıslak aşındırıcı kumlama temizliği

Bir uzmanla iletişime geçin

Lütfen bir de?er girin
Lütfen seçin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen seçin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen bir de?er girin
5 temizlik derecesi gösterilmiştir
OrijinalFırçalama (1)Endüstriyel kumlama temizliği (2)Ticari kumlama temizliği (3)Beyaza yakın kumlama temizliği (4)Beyaz metal kumlama temizliği (5)
StandartSSPC SP7
NACE No. 4
ISO SA 1
SSPC SP14
NACE No. 8
ISO -
SSPC SP6
Nace No. 3
ISO SA 2
SSPC SP10
NACE No. 2
ISO -
SSPC SP5
NACE No. 1
ISO SA 3
Gevşek malzeme%0%0%0%0%0
Sıkı malzeme%100%10’a kadar%0%0%0
Lekeler & koyuluklar%100%100%33'e kadar%5'e kadar*%0
Ani pas seviyesinin değerlendirilmesi neden önemlidir

Islak aşındırıcı kumlama için temizlik seviyeleri, kuru aşındırıcı kumlama ile aynıdır. Bununla birlikte, önemli bir fark vardır: ıslak aşındırıcı kumlamanın bir sonucu olarak ani pas oluşumu. Ani pas, temizlik için kullanılan su buharlaştığında ve temizlenen yüzeyde bir oksidasyon tabakası oluşturduğunda meydana gelir. Ani pas tipik olarak 30 dakika içinde oluşur ve renk çeliğin özelliklerine ve ıslaklık seviyesine bağlıdır.

Tüm kaplamalar, pas noktacıklarının varlığı için aynı toleransa sahip değildir. Koruyucu kaplama uygulamadan önce, yüklenici, çelik yüzeyde izin verilen maksimum ani pas seviyesini bilmelidir. Ani pas kumlamadan sonra yüzeyin kurutulmasıyla veya bir önleyicinin kullanılmasıyla azaltılabilir.
 

Ani pasın 4 derecesi

Islak kumlama standartları, hangi miktarda ani pas geliştiğini değerlendirmeye yardımcı olan dört ani pas seviyesi tanımlar.

Bu tanımlar ani pasın temel çelik yüzeyi ne kadar örttüğüne, bir bezle silerek çıkarılabilme kolaylığına ve yüzeyden silindikten sonra bez üzerinde görünen malzeme miktarına dayanmaktadır.

·       Ani pas yok
Çıplak gözle görülen paslanma yok

·       Hafif ani pas
Gerek eşit olarak dağılmış gerek belirli alanlara yayılmış küçük pas parçaları çıplak gözle görülebilir. Güçlü bir şekilde yapışmıştır ve bir bezle hafifçe silerek çıkarılması zordur.

·       Orta derecede ani pas
Karbon yüzeyin önemli kısımlarını kaplayan pas tabakası. Makul derecede yapışmıştır ve hafifçe silindiğinde bez üzerinde hafif izler bırakır.

·       Yoğun ani pas
Çelik yüzeyi tamamen gizleyen ağır pas tabakası. Hafifçe yapışmıştır ve çıkarılması kolaydır; hafifçe silindiğinde bez üzerinde büyük miktarda iz bırakır.

ani pasın 3 derecesi
Hafif ani pas (1)Orta derece ani pas (2)Yoğun ani pas (3)
Yüzey görünür durumda
Az miktarda pas gözleniyor
Yüzey örtülü
Pas sağlam yapışmış
Yüzey örtülü
Pas gevşek yapışmış
Yüzey profili

Kumlama temizleme işleminde, aşındırıcı taneler, çalışma yüzeyine büyük bir kuvvet ve enerjiyle itilir. Çarpmanın ardından, taneler yüzeyi ‘kazar’ ve daha sonra sert, çok ufak bir ‘dağ ve vadi’ son kat biçimi bırakarak yüzeyden geri sıçrar. Bu yüzey dokusu, oluşturulan "şeklin" boyutunu ölçen yüzey profili ile ifade edilir.

resimde yüzey alanında artan 3 adım gösterilmiştir

Yüzey profili, şu nedenlerle kaplama performansı için kritik öneme sahiptir:
·       Yüzey alanını arttırır
·       Kaplamanın yapışması için ‘anahtar/diş/çapa’ deseni sağlar

Sonuç

Kumlama sınıfı yüzey son katının ‘temizliliğini’ ifade eder. Pas, boya ve diğer kirleticilerin ne derece çıkarıldığını belirler. Hem yüzey profili hem de kumlama sınıfı, yüzey son katının önemli özellikleridir ve bir kumlama ile temizlenmiş çelik yüzey hazırlanırken ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. 

Bir kumlama uzmanı ile iletişime geçin

Lütfen bir de?er girin
Lütfen seçin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen seçin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen bir de?er girin
Graco