Graco Inc.

Pompy Manzel MVB 

Jednoprzewodowy system szeregowo progresywny

Gdzie kupi毹dana informacja

Układ smarowania MVB to jednoprzewodowy system szeregowo progresywny, który dzieli dawki wyjściowe pompy we wstępnie ustalonych proporcjach oraz rozprowadza je do punktów smarowania.

  • Środek smarny dostarczany bezpośrednio z pompy
  • Scentralizowana kontrola pracy urządzenia
  • Automatyczne porcjowanie środka smarnego z rozdzielaczy dzięki zaworom o wyporze dodatnim
  • Szybka informacja o miejscu awarii urządzenia

Literatura