Sådan starter du en malingssprøjte

SE: Opstart (2:53)

 

Trykudligning

Korrekt opsætning af din sprøjte er et vigtigt skridt for at holde den kørende med maksimal ydeevne og effektivitet. Før du bruger din sprøjte for første gang, eller når som helst, skal du altid udføre trykudligningsproceduren for at sikre, at din sprøjte er trykløs.

 1. Aktivér aftrækkersikringen.
 2. Drej ON/OFF-kontakten over i stillingen OFF.
 3. Drej trykreguleringsknappen til den laveste indstilling.
 4. Vend dysen og frigør pistolens aftrækkerlås.
 5. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, og aktivér pistolen for at reducere trykket.
 6. Aktivér aftrækkerlåsen.
 7. Drej spædeventilen til spæde- eller drænpositionen.

Spædning af pumpen

Når trykudligningsproceduren er fuldført, er det tid til at spæde pumpen.

 1. Aktivér aftrækkerlåsen.
 2. Fjern sprøjtedysen og dysebeskytteren fra pistolen.
 3. Anbring væskeindtagsslangen i en malingsspand, og placer aftapningsrøret i en affaldsspand.
 4. Sørg for, at spædeventilen er i spæde- eller drænpositionen.
 5. Drej trykreguleringsknappen til den laveste trykindstilling
 6. Drej ON/OFF-kontakten over i stillingen ON.
 7. Forøg trykreguleringen, indtil motoren starter. Tillad malingen at cirkulere gennem sprøjten, indtil malingen flyder ud af aftapningsrøret.
 8. Drej ON/OFF-kontakten over i stillingen OFF.

Spæd slangen og pistolen

Du har nu spædet din pumpe med væske. Dernæst er det tid til at spæde slangen og pistolen for at være klar til at sprøjte.

 1. Hold pistolen mod en jordet metalspand, frigør aftrækkerlåsen, tryk på pistolaftrækkeren og hold den.
 2. Drej derefter spædeventilen til sprøjtepositionen.
 3. Drej ON/OFF-kontakten over i stillingen ON.
 4. Lad pumpen køre, indtil du ser maling komme ud af pistolen. Drej ON/OFF-kontakten over i stillingen OFF og slip pistolaftrækkeren.
 5. Flyt pistolen til malingsspanden, træk i pistolens aftrækker, drej ON/OFF-kontakten over i stillingen ON og lad pumpen køre i ca. 20 sekunder.
 6. Slip aftrækkeren, og lad sprøjten opbygge tryk.
 7. Aktivér aftrækkerlåsen.
 8. Skru sprøjtedysekomponenten på pistolen og fastspænd.

Test dit sprøjtemønster

Det anbefales at bruge en testoverflade og teste dit sprøjtemønster. Testmønstre bør sprøjtes på rester af pap eller andet affaldsmateriale. Følg disse trin for at teste sprøjtemønsteret...

 1. Drej trykkontrolknappen til en midterposition.
 2. Mens du holder pistolen 30 cm fra testoverfladen, frigør aftrækkerlåsen og sprøjt et testmønster.
 3. Hvis mønsteret har tunge kanter, ofte kaldet haler, skal du langsomt øge trykket og fortsætte med at sprøjte testmønstre, indtil de hårde kanter er erstattet med et blødt sprøjtemønster, der kan blandes. 

Når du har fulgt disse trin, er du klar til at sprøjte. Når du sprøjter, skal du sørge for at følge disse opstartstrin samt vores sikkerhedsanbefalinger, bedste sprøjteteknikker og rengøringstrin.

Har du produktspørgsmål?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Mandag til fredag
8:30 - 17:00 CET

Generel support

Generel support

+32 89 770 865

Mandag til fredag
8:30 - 17:00 CET

Graco