Råd til fejlfinding af e-Xtreme

Ofte stillede spørgsmål

 • Fyld maling på, og spæd pumpen.
 • Fjern forhindringer i slangen, udløbskontraventilen eller pistolen; brug slangen med den større indvendige diameter.
 • Udskift. Se manual til farvesektion.
 • Kontroller og reparer. Se manual til farvesektion.
 • Rengør indsugningsventilen.
 • Fyld maling på, og spæd pumpen.
 • Fyld maling på, og spæd pumpen.
 • Rens slangen eller pistolen.
 • Demonter og rengør pumpen (se manual til farvesektion). 
 • Stands i fremtiden pumpen i bundslaget. 
 • Sørg for at smørekoppen er fyldt med et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Reparer eller udskift drevenheden. 
 • Fjern farvesektionen fra drevenheden. 
 • Hvis drevenheden ikke vil køre og ikke blinker med en fejlkode, skal du fejlsøge drevenheden eller udskifte den.
 • Udskift sprængskiven; udskift den ikke med en rørprop.
 • Rengør indsugningsventilen.
 • Luk eller udskift aftapningsventilen.
 • Se kravene til strømforsyning i drevenhedens installationsmanual.
 • Kontroller, at strømforsyningen er tilsluttet. 
 • Kontroller tilslutningerne til forgreningsdåsen.
 • Fyld væskebeholderen op, og spæd pumpen.
 • Rengør sugerøret.
 • Rens eller efterse indsugningsventilen.
 • Rens pistolen, slangen, udløbet osv.
 • Rens eller efterse udgangskontraventilen.
 • Tilspænd sugerørets tilslutninger. 
 • Anvend et foreneligt flydende gevindpakningsmiddel eller PTFE-tape på alle tilslutninger.
 • Nedsænk omrøreren/mixeren.
 • Sænk omrørerens/mixerens omdrejningstal.
 • Se håndbogen til pistolen. 
 • Læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Juster væskeviskositeten. 
 • Læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Servicér sprøjtepistolen (se sprøjtepistolens manual).
 • Kontroller strømforsyning.
 • Kontakt din Graco-forhandler eller Tech Service for mere information.
 • Tænd/sluk for strømmen. 
 • Rekalibrer indkoderen iht. proceduren i e-Xtreme Driver betjenings-/reparationsmanual. 
 • Kontakt din Graco-forhandler eller Tech Service for mere information.
 • Tøm og påfyld olie som angivet i manual 3A3164.
 • Tilspænd med et moment på 25-30 N•m (18-23 ft-lb).

Graco