Råd til fejlfinding af ToughTek F680e

Ofte stillede spørgsmål

 • Tilspænd pakningsomløberen.
 • Udskift stempelpakningerne og stemplet, hvis det er nødvendigt.
 • Udfør service af indsugningsventilkugle.
 • Spænd klemmerne på gummivinklen.
 • Rengør væskeslangen på applikatoren.
 • Brug en slange med en større indvendig diameter.
 • Rengør eller udskift dysen/pistolen.
 • Spænd klemmerne på tragtvinklen.
 • Aflever sprøjten til reparation hos en Graco-forhandler.
 • Reducer længden, eller øg diameteren.
 • SLUK for sprøjten og tilsæt hydraulikvæske.
 • Kontroller indstillingen af pumpekontrolkontakten.
 • Kontroller fjernbetjeningskontaktens position.
 • Hvis magnetventilen ikke modtager et signal og forbliver lukket, når pumpekontrolkontakten er i ON-position, kan den tilsidesættes manuelt. 
  • For at tilsidesætte, tryk den røde knap ind, drej mod uret 180°, og slip. 
  • Magnetventilen forbliver åben til enhver tid.
 • Rengør slangen eller applikatoren.
 • Rengør stangen. Stands altid pumpen ved bundslaget; hold smørekoppen fyldt med TSL. 
 • Sørg for, at indløbskuglen bevæger sig frit.
 • Kontrollér, at kugleventilen står i åben stilling.
 • Rengør stempelventilen. 
 • Udfør service af stempelkugle.
 • Udskift pakningerne.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Juster luftnåleventilen på applikatoren (se applikatorhåndbogen).
 • Servicér sprøjteapplikator (se applikatorhåndbogen).
 • Prøv at skylle slangen ved hjælp af vandslange og/eller polyurethanrør.
 • Monter udgangskontraventilen i den korrekte retning.
 • Fortynd og bland materialet grundigt til en lavere viskositet.
 • Brug en spædningsvæske til pumpesystemer (slim). Væd systemet.
 • Anvend en slange med en større diameter.
 • Kontroller målepinden for at sikre, at hydraulikbeholderen er korrekt fyldt.
 • Sørg for, at hydraulikpumpens indgangsfitting er helt stram, for at sikre, at der ikke lækker luft ind i hydraulikpumpens indtag.
 • Sådan spædes pumpen: 
  • Kør enheden ved den laveste trykindstilling og øg langsomt trykket. 
  • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne dækslet, remafskærmningen og drivremmen for at muliggøre manuel (mod uret) rotation af hydraulikpumpen. 
  • Drej ventilatorremskiven med håndkraft. Kontroller oliegennemstrømningen ved at fjerne oliefilteret for at se gennemstrømningen i filtermanifolden. 
  • Sæt oliefilteret på igen. 
  • Brug IKKE enheden uden et korrekt installeret oliefilter.
 • Hvis støjen fortsætter i mere end 30 sekunder, skal du slukke for hovedafbryderen for at slukke motoren. 
 • Kontroller, at hydraulikpumpens indgangsfitting er stram, og at pumpen ikke har mistet sin spædning.
 • Sørg for, at beholderen er korrekt vedligeholdt. 
 • Forbedr ventilationen for at muliggøre mere effektiv varmeafledning.
 • Kontroller drivremmens tilstand. 
 • Udskift, hvis den er i stykker.
 • Kontroller tilslutningerne i elskabet. 
 • Kontroller for 200–240 VAC ved indgang til motorkontaktor.
 • Nulstil afbryderen inde i den elektriske kontrolboks.
 • Vent til motoren er afkølet, og genstart derefter motoren.
 • Kontroller, at luftslanger, fittings og kølerør på maskinen er fri for snavs. 
 • Kontroller også, at overtryksventilen (del 17H606) og lyddæmperen (del 120206) er rene og fri for snavs.
 • Kontroller, at luftslanger, fittings og kølerør på maskinen er fri for snavs. 
 • Kontroller også, at overtryksventilen (del 17H606) og lyddæmperen (del 120206) er rene og fri for snavs.
 • Vent til motoren er afkølet, og genstart derefter motoren.

Graco