ToughTek M680a vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan

Demonter og rengør pumpen ved slutningen af ​​hver dag. Proceduren tager ca. 10 minutter.  Når elementerne er demonteret, skal du bruge en blød børste og vand eller et kompatibelt opløsningsmiddel til at rengøre komponenterne.

 • Udskyl systemet. Se Foretag gennemskylning i håndbogen. Stands pumpen nær bundslaget.
 • Udfør trykaflastningsproceduren. Følg trykaflastningsproceduren i håndbogen.
 • Når væsketrykket er aflastet, fjernes materialeslangen fra pumpens udgang.
 • Frakobl tragten ved udgangskamlåsen, og fjern derefter tragten.
 • Fjern indsugningsvinklen.
 • Tip vognen tilbage, så den hviler på bagsiden af vognen.
 • Mens du holder fast i indgangshuset, skal du bruge en 5/8 tommers skruenøgle til at løsne de to møtrikker på indgangshusets klemme og derefter fjerne indgangshuset.
 • Fjern indløbskuglestop og kugleholderfjeder.
 • Brug 5/8" skruenøgle til at løsne de to møtrikker på cylinderklemmen, og fjern derefter cylinderen.
 • Afmonter pumpestangen (se følgende figur):
  • Skub beskyttelsesfjederen til stempelstangen op og væk fra koblingsenheden (BF1-BF3).
  • Fjern klemmen (BF1), og skub koblingsdækslet (BF2) op for at fjerne koblingen (BF3).
 • Træk stangen ned og ud af udgangshuset.
 • Fjern udgangskuglestoppet fra stangen ved at skubbe O-ringene af kuglestoppet.
 • Løsn og fjern pakningsmøtrikken, og fjern derefter halspakningen.
 • Brug en børste og opløsningsmiddel til at rengøre alle løse dele.

BEMÆRK: Pumpestangen skal ikke demonteres, medmindre stempelpakningen eller sædet skal udskiftes.

BEMÆRK: Indløbshuset skal ikke demonteres, medmindre indløbssædet skal udskiftes.

1493758332160.png
 • Installer halspakningen løst med den åbne ende vendt ind i pumpen.
 • Monter pakningsmøtrikken og stram med hånded.
 • Smør kuglerne for at sikre, at de ikke klæber.
 • Installer udgangskugle og udgangskuglestop med O-ringe i stangen. Sørg for, at O-ringene til udgangskuglens stop sidder i rillerne på udgangskuglens stopstang.
 • Smør pakningen på stangen.
 • Skub forsigtigt stangen gennem halspakningen.
 • Monter koblingen (BF3), skub koblingsdækslet (BF2) over koblingen, og installer derefter klemmen (BF1) for at fastgøre pumpestangen til luftmotoren.
 • Brug en skruetrækker med lige kærv og en plasthammer til at stramme pakningsmøtrikken, indtil den stopper.
  • BEMÆRK: Dette er ikke en justerbar pakning, men pakningsmøtrikken skal sidde stramt mod halspakningen.
 • Skub cylinderen over stangen med O-ring installeret mellem udgangshuset og cylinderen.
  • BEMÆRK: Hvis O-ringen ikke forbliver på plads, mens cylinderen samles på huset, kan det være nødvendigt at tippe vognen til oprejst for at installere korrekt.  Når klemmen er installeret, skal du tippe vognen tilbage til vandret position for at afslutte samlingen.
 • Brug cylinderklemmen til at fastgøre cylinderen til udgangshuset.
  • BEMÆRK: Hver klemme har en flad del, så der kun kræves en skruenøgle til at stramme klemmen. Juster bolthovedet med den flade del, og brug derefter en skruenøgle på møtrikken til at stramme.  Stram begge sider af klemmen jævnt til ca. 10 ft-lb (14 N• m).
 • Installer indløbskugle, kugleholderfjeder og indløbskuglestop i indløbshuset.
 • Med indløbskugle, kugleholderfjeder og indløbskuglestop på plads, anbringes O-ringen mellem cylinder og indløbshus, hvorefter indløbshusklemmen anvendes til at installere indløbshuset på cylinderen.
  • BEMÆRK: Hver klemme har en flad del, så der kun kræves en skruenøgle til at stramme klemmen. Juster bolthovedet med den flade del, og brug derefter en skruenøgle på møtrikken til at stramme.  Stram begge sider af klemmen jævnt til ca. 10 ft-lb (14 N• m).
 • Monter indsugningsvinklen på indsugningshuset.
 • Tip vognen op.
 • Monter tragten på tragtbeslaget og tilslut til indsugningsvinklen.
 • Monter materialeslangen på pumpens udgang.
 • 17. Vikl blå velcro-camlock fastgørelsesstropper omkring hver camlockforbindelse for at sikre dem.
  • BEMÆRK: Dette omfatter de to camlocks mellem tragten og pumpen nederst, en camlock ved pumpens udgang, camlocks på væskeslangerne og camlocks på applikatorens indløb. Fastgørelsesstropperne skal være stramme og må ikke kunne glide af camlocksene.
 • Tilsæt TSL til pakningsmøtrikken indtil den er 1/2 fuld.
 • Udskyl systemet. Se Foretag gennemskylning i håndbogen.
 • Reducér trykket. Følg trykaflastningsproceduren i håndbogen.
 • Udfør demonterings- og rengøringsproceduren for pumpen ved slutningen af hver dag.
 • Tøm luftfilteret for vand.
 • Rengør tragten med en skrubbesvamp. Det anbefales, at du rengør ydersiden af sprøjten med en klud og et kompatibelt opløsningsmiddel.
 • Kontrollér slanger, rør og koblinger. Tilspænd alle væsketilslutninger, hver gang udstyret tages i brug.
 • Kontroller og udskift camlock-pakninger efter behov.
 • For at forebygge rust: Efterlad aldrig vand eller vand-baseret væske i pumpen natten over.
 • Materialerester på halspakningen kan tørre ud og beskadige pakningen.
 • Stop altid pumpen i bunden af ​​slaget for at undgå skader på halspakningen.
 • Gennemskyl altid pumpen, før væsken tørrer ind på stempelstangen.
  • Skyl først med vand, derefter med olie. 
  • Fjern trykket, men lad olien forblive i pumpen for at beskytte dens dele mod korrosion.
 • Akslen mellem punkt A og B skal smøres regelmæssigt med letvægtsolie. Se nedenstående figur.
 • Hold vognen ren ved at tørre evt. spild op dagligt. Brug et foreneligt opløsningsmiddel.
1493759292008.png

Graco