Råd til fejlfinding af ToughTek MP20, MP40

Ofte stillede spørgsmål

 • Stram statoren for at opnå et passende pumpetryk.
 • Løsn statoren for at opnå et passende pumpetryk.
 • Stram statoren. 
 • Hvis den lave effekt fortsætter, skal statoren udskiftes.
 • Stram statoren. 
 • Hvis den lave effekt fortsætter, skal statoren udskiftes.
 • Rengør eller udskift materialeslangen.
 • Rengør eller udskift applikatoren eller dysen.
 • Reducer slangelængden og/eller øg diameteren.
 • Løsn statorboltene jævnt for at reducere trykket. 
 • Hvis pumpen stadig ikke fungerer, når boltene er løsnet, skal du aktivere bøsningeskruen (JS) for yderligere at åbne statorbøsningen. 
 • Dette bør reducere trykket nok til, at pumpen kan køre. 
 • Når den er i gang, strammes statorboltene igen for at opnå passende pumpetryk.
1493242307335.png
 • Drej afbryderkontakten til OFF, og vent et minut på, at VFD nulstilles. 
 • Se “VFD overbelastningsfejl," for mulige årsager.
 • Rengør eller udskift slangen eller applikatoren.
 • Rengør eller udskift pumpeenheden.
 • Juster Air Assist lufttrykket på applikatoren.
 • Servicer sprøjteapplikatoren (se applikatorhåndbogen).
 • Tilsæt opvaskemiddel eller glattemiddel til vandet.
 • Tilsæt materiale til tragten eller sluk pumpen.
 • Fortynd og bland materialet grundigt til en lavere viskositet, hvis materialeleverandøren tillader det.
 • Brug en spædningsvæske til pumpesystemer (opvaskemiddel eller glattemiddel) til at væde systemet.
 • Reducer længden og/eller øg slangens diameter.
 • Kontroller tilslutningerne i elskabet.
 • Kontroller for korrekt spændingsforsyning ved frakoblings- og VFD-terminalerne L1, L2, L3.
 • Drej afbryderkontakten til OFF, og vent et minut på, at VFD nulstilles. 
 • Lad motoren køle af, hvis forholdene opstår ofte.
 • Se afsnittet "VFD-overbelastningsfejl” for mulige årsager.
 • Genmonter alle frakoblede slanger, og luk alle vandaftapningsåbninger før opstart.
 • Hvis pumpen ikke vil starte efter en længere opbevaringsperiode, skal du udføre følgende trin:
  • Løsn de tre bolte på endehætten med ca. to omdrejninger.
  • Indsæt et fladt skruetrækkerblad i åbningerne mellem endehætten og pumpehovedet.
  • Lirk forsigtigt i begge sider, indtil dækslet løftes af pumpehovedet.
  • Genstart vandpumpen, og se, om den starter og fungerer korrekt. Stram de tre bolte, mens pumpen kører.
  • Tryk på vandpumpeknappen (på vandpumpemodeller) for at slukke vandpumpen, og tryk og hold vandspædningsknappen nede.
  • Åbn langsomt flowmålerventilen, indtil der kan ses vand, der passerer gennem flowmåleren.
  • Slip vandspædeknappen og kontroller, at vandet er stoppet. Blandepumpen er nu klar til brug.

Hvis vandpumpesystemets komponenter er beskadigede, skal de udskiftes efter behov, eller se Opstart efter længere opbevaringsperiode.

Opstart efter længere opbevaringsperiode:

 • Genmonter alle frakoblede slanger, og luk alle vandaftapningsåbninger før opstart.
 • Hvis pumpen ikke vil starte efter en længere opbevaringsperiode, skal du udføre følgende trin:
  • Løsn de tre bolte på endehætten med ca. to omdrejninger.
  • Indsæt et fladt skruetrækkerblad i åbningerne mellem endehætten og pumpehovedet.
  • Lirk forsigtigt i begge sider, indtil dækslet løftes af pumpehovedet.
  • Genstart vandpumpen, og se, om den starter og fungerer korrekt. Stram de tre bolte, mens pumpen kører.
  • Tryk på vandpumpeknappen (på vandpumpemodeller) for at slukke vandpumpen, og tryk og hold vandspædningsknappen nede.
  • Åbn langsomt flowmålerventilen, indtil der kan ses vand, der passerer gennem flowmåleren.
  • Slip vandspædeknappen og kontroller, at vandet er stoppet. Blandepumpen er nu klar til brug.

 

Vinterklargøring og længere opbevaring:

 • Tilslut strømkablet til den relevante strømkilde, og drej hovedafbryderkontakten til ON.
 • Hvis den er tilsluttet vandpumpens indløb, skal vandtilførselsslangen frakobles.
 • Frakobl vandslangen fra vandenhedens kontrolindgang. 
 • Løsn aftapningshanen bag vandflowmåleren, åbn vandflowjusteringsventilen helt, åbn vandpumpens kugleventil helt, og åbn derefter sprøjtepistollåsen på vandskylleslangen.
 • Tryk og hold vandspædeknappen nede, indtil vandet er holdt op med at løbe ud af alle åbninger, og slip derefter knappen.
 • Tryk på vandpumpeknappen (på vandpumpemodeller) for at tænde vandpumpen, og lad den køre i 15 sekunder for at fjerne overskydende vand. 
  • Tryk på knappen igen for at stoppe vandpumpen.
 • Drej hovedafbryderkontakten til OFF, og tag stikket ud af strømforsyningen.
 • Lad alle komponenter stå åbne og løsnet indtil næste brug.
 • Sørg for, at motoren er blevet smurt fuldstændigt, og at blandepumpen er blevet grundigt rengjort, og at der ikke er nogen materialerester.

Graco