Råd til fejlfinding af ToughTek S340e

Ofte stillede spørgsmål

 • Tilspænd pakningsomløberen.
 • Udskift stempelpakningerne og stemplet, hvis det er nødvendigt.
 • Udfør service af indsugningsventilkugle.
 • Spænd klemmerne på gummivinklen.
 • Rengør væskeslangen på applikatoren.
 • Rengør eller udskift dysen/pistolen.
 • Spænd klemmerne på tragtvinklen.
 • Reducer længden, eller øg diameteren.
 • Slå strømkontakten til (ON).
 • Kontroller kredsløbsafbryderen ved strømkilden. 
 • Nulstil motorkontakten.
 • Rengør slangen eller applikatoren.
 • Rengør stangen. Stands altid pumpen ved bundslaget; hold smørekoppen fyldt med TSL. 
 • Sørg for, at indløbskuglen bevæger sig frit.
 • Rengør stempelventilen. 
 • Udfør service af stempelkugle.
 • Udskift pakningerne.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Juster luftnåleventilen på applikatoren (se applikatorhåndbogen).
 • Servicér sprøjteapplikator (se applikatorhåndbogen).
 • Fortynd og bland materialet grundigt til en lavere viskositet.
 • Brug en spædningsvæske til pumpesystemer (slim). Væd systemet.
 • Anvend en slange med en større diameter.
 • Bland materialet grundig med pumpetilsætning eller ydeevnetilblanding.
 • Kontroller spændingsforsyningen til sprøjten:
  • Drej motorens hovedafbryder til OFF, og tag sprøjtens stik ud af stikkontakten. 
  • Find en god spændingsforsyning for at undgå beskadigelse af de elektriske dele.
 • Åbn aflastningsventilen for at aflaste trykket. 
 • Fjern forhindringen, og slå strømmen fra og til. 
 • Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale forhandler.
 • Lad sprøjten køle af. 
 • Hvis sprøjten kører, når den er afkølet, skal årsagen til overophedning afhjælpes. 
  • Opbevar sprøjten et køligere sted med god udluftning. 
  • Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret. 
 • Hvis sprøjten stadig ikke kører, skal du kontakte din lokale forhandler.
 • Kontroller spændingsforsyningen til sprøjten:
  • Drej motorens hovedafbryder til OFF, og tag sprøjtens stik ud af stikkontakten.
  • Fjern andet udstyr, der bruger samme kredsløb.
  • Find en god spændingsforsyning for at undgå beskadigelse af de elektriske dele.
 • Kontrollér, at motorens luftindtag ikke er blokeret.
 • Sørg for, at blæseren fungerer korrekt.
 • Sørg for, at printkortet er korrekt forbundet til bagpladen, og at der anvendes ledende termopasta på strømkomponenterne.
 • Udskift printkortet.
 • Udskift motoren.
 • Drej motorens hovedafbryder til OFF, og tag sprøjtens stik ud af stikkontakten.
 • Afmontér motorkappen.
 • Frakobl motorkontrollen, og inspicér for beskadigelse ved konnektorerne.
 • Tilslut motorkontrollen igen. 
 • Slå motorens strømkontakt TIL (ON). Hvis den blinkende kode fortsætter, skal motoren udskiftes.
 • Sluk for strømmen (OFF).
 • Afmontér motorkappen.
 • Frakobl motorkontrollen, og inspicér for beskadigelse ved konnektorerne.
 • Kontroller sensoren for vand. Hvis sensoren er våd, skal den tørre i 24 timer.
 • Geninstaller sensoren, motorens kontrolforbindelser og kappen.
 • Tænd for strømmen (ON). Hvis problemet fortsætter, udskift motoren.
 • Indstil motorens afbryder til OFF (slukket), og tag sprøjtens stik ud af stikkontakten.
 • Find en god spændingsforsyning for at undgå beskadigelse af de elektriske dele.

Graco