ToughTek S340e vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan

 • Udskyl systemet.
 • Rengør tragten med en skrubbesvamp.
  • Det anbefales, at du rengør ydersiden af sprøjten med en klud og vand.
 • Kontroller slanger, rør og koblinger for slid, skader og lækager.
 • Tilspænd alle væsketilslutninger, hver gang udstyret tages i brug.
 • Kontroller og udskift kamlåsepakninger efter behov.
 • Kontroller kamlåseforbindelserne for skader (buler, hak, revner), og udskift om nødvendigt.
 • Kontrollér væskeaftapningsventilen/gennemskylningsventilen for at sikre korrekt drift.
  • Rens/skyl ventilen, hvis det er nødvendigt.
 • Kontrollér niveau for væske til halspakningen (TSL) i stempelpumpens pakningsomløber/smørekop.
  • Fyld møtrikken 1/2 fuld med TSL.
  • Oprethold TSL-niveauet i møtrikken som hjælp til at forhindre materialeophobning på stempelstangen og for tidlig slitage af pakninger og pumpekorrosion.
 • Adskil pumpens nederste del ned og rengør grundigt, og inspicer kontrakuglerne.
  • Dette kan enten gøres dagligt eller ved skift af materiale.
 • Smør drejelige fittings på applikatoren.
 • Adskil pumpens nederste del ned og rengør grundigt, og inspicer alle sliddele.
  • Tjek kuglerne.
  • Stempel.
  • O-ringe.
  • Sæder.
 • Gennemskyl altid pumpen, før væsken tørrer ind på stempelstangen.
  • Skyl først med vand, derefter med olie. 
  • Fjern trykket, men lad olien forblive i pumpen for at beskytte dens dele mod korrosion.
 • For at forebygge rust: Efterlad aldrig vand eller vand-baseret væske i pumpen natten over.
 • Materialerester på halspakningen kan tørre ud og beskadige pakningen.
 • Stop altid pumpen i bunden af ​​slaget for at undgå skader på halspakningen.
 • Gennemskyl altid pumpen, før væsken tørrer ind på stempelstangen.
  • Skyl først med vand, derefter med olie. 
  • Fjern trykket, men lad olien forblive i pumpen for at beskytte dens dele mod korrosion.
 • Udsættelse af motoren og/eller betjeningsenheden for vand kan forårsage skade og muligt motorsvigt.
 • Pumpen må ikke opbevares udenfor.
 • Sprøjt ikke vand direkte ind i motorventilatoren.

Graco