Råd til fejlfinding af Xtreme sprøjter

Ofte stillede spørgsmål

 • Rens luftledningen; øg lufttilførslen. 
 • Check at ventilerne er åbne.
 • Rengør slangen eller pistolen.
 • Rengør stangen; stands altid pumpen ved bundslaget; hold smørekoppen fyldt med et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Rengør eller reparer luftmotoren. Se motorhåndbogen.
 • Hvis løbskkørsel af pumpen finder sted, vil magnetventilen til løbskkørsel blive aktiveret og derved standse pumpen. Lysdioden vil blinke, og displayet vil vise en løbskkørselstilstand.
 • For at nulstille den løbskkørende monitor, luk for hovedluftventilen.  Vent til luften er fuldstændig blæst ud af luftmotoren, før du går videre til trin 3. Skærmen vil skifte for at vise dette, som vist nedenfor.
 • Tryk på (X) for at slette diagnosticeringskoden og nulstille magnetventilen til løbskkørsel.
 • Åbn hovedudluftningsventilen for at genstarte pumpen.

BEMÆRK: For at deaktivere løbskkørselovervågningen, gå til opstillingsfunktionen og indtast løbskkørselværdien på 0 (nul) eller deaktiver den.

1493824344593.png
1493824365636.png
 • Kontroller, at ventilerne er åbne og at der er fri passage gennem dem.
 • Rengør slangen eller pistolen; brug en slange med en større indvendig diameter.
 • Åbn afisningskontrol; se håndbogen.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Juster afstandsstykker i indsugning, se pumpehåndbog.
 • Fyld væske på, og spæd pumpen igen. 
 • Rengør sugerøret.
 • Reducer viskositeten. 
 • Juster afstandsstykker i indsugning, se pumpehåndbog.
 • Rengør stempelventilen; udskift pakningerne.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Stands pumpen. 
 • Åbn afisningskontrol; se håndbogen.
 • Tilspænd. Anvend et foreneligt flydende gevindpakningsmiddel eller PTFE-tape på alle tilslutninger.
 • Se pistolhåndbogen; læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Juster væskeviskositeten; læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Servicér sprøjtepistolen. 
 • Se håndbogen til sprøjtepistolen.
 • Kontrollér, at lufttrykket er 20 psi eller derover.
 • Øg lufttrykket til 20 psi eller mere.
 • Vend sædeventilerne, og se, om problemet flytter til den modsatte side.  
 • Kontrollér, at O-ringen og backup-ringen ikke forbliver i endedækslets støbning.
 • Rengør eller udskift sædeventilen.
 • Den fejlbehæftede sædeventil sidder som regel i modsatte side af, hvor motoren stopper, da denne ventil forbliver i åben position ved den sidste overgang, så den næste overgang forhindres.
 • Afmonter luftventildækslet, og kontrollér for bindende/fastsiddende luftventilkop/-holder eller stempelventil.
 • Vær forsigtig med at fjerne pakningen.
 • Afmonter luftventilkoppen/-holderen og/eller stempelventilen, kontrollér for hak og grater, smør og foretag samling igen. 
 • Udskift luftventilkoppen/-holderen eller stempelventilen.
 • Fjern luftventildækslet og kontroller for binding/fastklemning af fjederbelastet udløser.
 • Vær forsigtig med at fjerne pakningen.
 • Afmonter luftventildækslet og den fjederbelastede udløser.
 • Rengør, kontrollér, smør og saml.
 • Stop luftmotoren under belastning i midten af slaget, afmonter det øverste dæksel, og kontrollér for lækage gennem sædeventillyddæmperen for oven på dækselpladen og/eller for lækage gennem sædeventillyddæmperen i det nederste motordæksel.
 • Afmontér sædeventilen, og rens den.
 • Kontrollér, at O-ringen og back-up-ringen ikke forbliver i endedækslets støbninger inden samling.
 • Stop luftmotoren under belastning i midten af slaget, kontrollér for luftudledning fra den bageste hovedmotorudstødning.
 • Udskift O-ringen til motorens stempel.
 • Stop luftmotoren under belastning i midten af slaget, kontrollér for luftudledning fra den bageste hovedmotorudstødning.
 • Afmonter luftventildækslet, og kontrollér for bindende/fastsiddende luftventilkop/-holder.
 • Vær forsigtig med at fjerne pakningen.
 • Udskift luftventilkoppen.
 • Udskift ventilpladepakningen.
 • Stop med at sprøjte i nogle minutter for at se, om motorens hastighed returnerer til normal.
 • Reducer trykket, slaghastigheden, eller motorens driftscyklus og/eller drej afrimningskontrolgrebet mod uret til åben.
 • Støjsvage motorer tiliser hurtigere end afrimnings-modeller. Konverter til afrimningslyddæmper ved at afmontere diffuseren og deflektoren.
 • Tilføj koagulationsfilter med automatisk afløb i tilfælde af modeller med indbygget luftregulering.
 • Bekræft luftledning og rørstørrelse.
 • Forøg lufttilførslen, fjern eventuelle begrænsende tilslutningsanordninger.  
 • Der bør anvendes en minimumsstørrelse på 3/4 tommer for luftledningen. 
 • Se systemhåndbogen for luftforbrugsdata.
 • Afmonter sædeventillyddæmperne, og kontrollér for korrekt overgang.
 • Udskift sædeventillyddæmperen på den øverste dækselplade og/eller sædeventillyddæmper i det nederste motordæksel.
 • Tilsæt olie til luftfilterkoppen, eller påsæt et luftledningsolieapparat.
 • Afmonter sædeventillyddæmperne, og kontrollér for korrekt overgang.
 • Rengør eller udskift sædeventilen.
 • Den fejlbehæftede sædeventil sidder som regel i modsatte side af, hvor motoren slår tilbage, da den modsatte sædeventil lækker en smule, så en ordentlig overgang forhindres.
 • Kontrollér stempelventilen for skader, samt om den vender korrekt.
 • Udskift ventillegemet eller hele luftventilsamlingen.
 • Kontrollér stempelventilen for skader, samt om den vender korrekt.
 • Udskift ventillegemet eller hele luftventilsamlingen.

Bemærk: 20 psi (140 kpa, 1,4 bar) eller mere påkrævet til drift af NXT-luftmotor.

 • Fjern luftventildækslet og kontroller for binding/fastklemning af fjederbelastet udløser.
 • Vær forsigtig med at fjerne pakningen.
 • Udskift den fjederbelastede udløser.
 • Afmonter det yderste ventildæksel, og bekræft, at fire 3/8 -16 x 4" skruer er spændt med 20 ft-lbs (27,1 N•m)
 • Udskift flade pakninger.
 • Bemærk: Smør pakningens overflade med fedt inden samling.
 • Kontrollér, at der er luftforsyning, at hovedluftventilen er til, drej reguleringsknappen med uret til det ønskede indstillede tryk.
 • Hvis reguleringsknappen er af den låsbare type, skal den trækkes ud inden justering.
 • Udskift pakningen eller pakningsreparationssættet.
 • Fjern, inspicer for skader, smør og montér igen. 
 • Udskift regulatorventilspolen, hvis den er beskadiget.
 • Afmonter luftreguleringen, og monter en anden regulator til motor-luftindsugningsporten for at se, om problemet på luftmotoren stadig er til stede.
 • Kontrollér afrimningskontrolgrebet.
 • Luk afrimningskontrolanordningen med grebet eller en fladbladet skruetrækker.
 • Bekræft indgangslufttryk, væskeforsyning, væskegennemstrømning og indstillet værdi for løbskkørsel.
 • Bekræft, at lufttrykket er fjernet, vent i 30 sekunder, og tryk på nulstilling. 
 • Se Løbskkørsel i håndbogen.
1493824365636.png
 • Afmonter det udvendige ventildæksel og magnetventilen for at se, om stiften er trukket helt tilbage.
 • Udskift magnetventilen.

Graco