Xtreme vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan

 • Ved standsning for natten standses pumpen med stemplet i bundstilling for at forhindre væske i at tørre ind på den blotlagte stempelstang og beskadige halspakningerne. Følg den anviste procedure for trykaflastning.
 • Skyl, skitseret nedenfor.
 • Reducér trykket som beskrevet nedenfor.
 • Kontrollér pakningsomløberen.
  • Juster pakningerne, og udskift om nødvendigt forseglingsmassen.
  • Tilspænd med et moment på 25-30 ft-lbs
 • Tøm luftfilteret for vand.
 • Rengør sugerøret med et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Rengør ydersiden af sprøjten ved hjælp af en klud og et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Kontrollér slanger, rør og koblinger.
 • Tilspænd alle væsketilslutninger, hver gang udstyret tages i brug.
 • Rengør filteret i væskeslangen.

Gennemskyl ved det lavest mulige væsketryk. Gennemskylning skal foregå med en væske, der er forenelig med den væske, der pumpes, og våddelene i systemet. Kontakt væskeproducenten eller -leverandøren for at få oplysninger om anbefalede skyllevæsker og intervaller mellem gennemskylning.

 • Følg den anviste Trykaflastningsprocedure nedenfor.
 • Fjern sprøjtedysen og dyseholderen fra pistolen.
 • Fjern væskefilteret, hvis det ønskes.  Sæt filterhætten tilbage efter fjernelse af væskefilteret.
 • Rengør sugerøret med et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Drej regulatorjusteringsknappen mod uret, indtil den stopper, og måleren viser nul.
 • Åbn for hovedudluftningsventilen.
 • Gennemskyl slangen og pistolen.
  • Deaktivér aftrækkerlåsen. Hold pistolen mod en jordforbundet affaldsspand af metal.
  • Udløs pistolen, åbn langsomt regulatorjusteringsknappen, indtil pumpen begynder at køre, og der kommer en støt strøm fra pistolen.  Aktivér pistolen i 10-25 sekunder.
  • Når opløsningsmidlet kører rent igennem, drejes regulatorjusteringsknappen mod uret, indtil den stopper, og måleren viser nul.  Pumpen stopper.  Når materialet holder op med at flyde, skal du slippe aftrækkeren og aktivere aftrækkerlåsen.  Stop pumpen med stangen nede i pumpen.
  • Luk for hovedudluftningsventilen.
 • Hvis der skylles gennem aftapnings-/gennemskylningsventilen.
  • Placer aftapningsrøret i en jordforbundet affaldsspand.  Åbn aftapnings-/gennemskylningsventilen en smule ved at dreje mod uret.
  • Start pumpen ved at dreje justeringsknappen på luftregulatoren med uret, indtil pumpen begynder at bevæge sig.
  • Når der strømmer rent opløsningsmiddel ud af aftapningsrøret, skal aftapnings-/gennemskylningsventilen lukkes ved at dreje den med uret.  Pumpen stopper.
  • Stop pumpen med stangen nede i pumpen.
  • Følg den ovenfor beskrevne trykaflastningsprocedure.  Lad opløsningsmidlet være i, og opbevar sprøjten.
 • Afmonter væskefilteret, og dyp det i opløsningsmiddel.  Monter filterhætten på ny.
 • Aktivér aftrækkerlåsen.
 • Luk hovedudluftningsventilen.
 • Deaktivér aftrækkerlås.
 • Hold pistolen godt fast mod en jordforbundet metalspand.
 • Udløs pistolen, indtil trykket er reduceret.
 • Aktiver aftrækkerlåsen.
 • Aftap væske. For at aftappe væske skal du langsomt åbne alle væskeaftapningsventiler, herunder aftapnings-/gennemskylningsventilen, i systemet i en affaldsspand. Hvis der er et returrør, åbnes returslangens kugleventil. Luk ventilen, når væsken er aftappet.
 • Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er tilstoppet, eller at trykket ikke er helt aflastet.
  • Løsn dyseholderens låsemøtrik eller slangeendens kobling MEGET LANGSOMT for at aflaste trykket gradvist.
  • Løsn møtrikken eller koblingen helt.
  • Derefter kan tilstopningen fjernes fra dysen eller slangen.
 • Gennemskyl altid pumpen, før væsken tørrer ind på stempelstangen. 
 • Efterlad aldrig vand eller vand-baseret væske i pumpen natten over. 
  • Først gennemskylles der med vand eller et foreneligt opløsningsmiddel, og derefter med mineralsk terpentin. 
  • Reducér trykket, men efter den mineralske terpentin i pumpen for at beskytte delene mod korrosion.
 • Akslen mellem punkt A og B skal smøres regelmæssigt med letvægtsolie.
 • Hold vognen ren ved at tørre evt. spild op dagligt. Brug et foreneligt opløsningsmiddel.
1497279029214.png

Graco