Råd til fejlfinding af Xtreme PFP

Ofte stillede spørgsmål

 • Rens luftledningen; øg lufttilførslen. 
 • Check at ventilerne er åbne.
 • Rengør slangen eller pistolen.
 • Rengør stangen; stands altid pumpen ved bundslaget; hold smørekoppen fyldt med et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Rengør eller reparer luftmotoren. Se motorhåndbogen.
 • Hvis løbskkørsel af pumpen finder sted, vil magnetventilen til løbskkørsel blive aktiveret og derved standse pumpen. Lysdioden vil blinke, og displayet vil vise en løbskkørselstilstand.
 • For at nulstille den løbskkørende monitor, luk for hovedluftventilen.  Vent til luften er fuldstændig blæst ud af luftmotoren, før du går videre til trin 3. Skærmen vil skifte for at vise dette, som vist nedenfor.
 • Tryk på (X) for at slette diagnosticeringskoden og nulstille magnetventilen til løbskkørsel.
 • Åbn hovedudluftningsventilen for at genstarte pumpen.
1493824344593.png
1493824365636.png
 • Kontroller, at ventilerne er åbne og at der er fri passage gennem dem.
 • Rengør slangen eller pistolen; brug en slange med en større indvendig diameter.
 • Åbn afisningskontrol; se håndbogen.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Juster afstandsstykker i indsugning, se pumpehåndbog.
 • Fyld væske på, og spæd pumpen igen. 
 • Rengør sugerøret.
 • Reducer viskositeten. 
 • Juster afstandsstykker i indsugning, se pumpehåndbog.
 • Rengør stempelventilen; udskift pakningerne.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Stands pumpen. 
 • Åbn afisningskontrol; se håndbogen.
 • Stram. Anvend et foreneligt flydende gevindpakningsmiddel eller PTFE-tape på alle tilslutninger.
 • Se pistolhåndbogen; læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Juster væskeviskositeten; læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Servicér sprøjtepistolen. 
 • Se håndbogen til sprøjtepistolen.
 • Åbn luftventilen. 
 • Rens den tilstoppede luftledning.
 • Udskift stemplet.
 • Se håndbog 3A2798.
 • Åbn håndventilen.
 • Rengør håndventilen;
 • Åbn luftventilen.
 • Rens den tilstoppede luftledning.
 • Udskift stemplet.
 • Se håndbog 311762.
 • Åbn håndventilen.
 • Rengør håndventilen;
 • Rengør håndventilen.
 • Servicér håndventilen.

Graco