Råd til fejlfinding af Xtreme XL

Ofte stillede spørgsmål

 • Rens luftledningen; øg lufttilførslen. 
 • Check at ventilerne er åbne.
 • Rengør slangen eller pistolen.
 • Rengør stangen; stands altid pumpen ved bundslaget; hold smørekoppen fyldt med et foreneligt opløsningsmiddel.
 • Rengør eller reparer luftmotoren. Se motorhåndbogen.
 • Kontroller, at ventilerne er åbne og at der er fri passage gennem dem.
 • Rengør slangen eller pistolen; brug en slange med en større indvendig diameter.
 • Åbn afisningskontrol; se håndbogen.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Juster afstandsstykker i indsugning, se pumpehåndbog.
 • Fyld væske på, og spæd pumpen igen. 
 • Rengør sugerøret.
 • Reducer viskositeten. 
 • Juster afstandsstykker i indsugning, se pumpehåndbog.
 • Rengør stempelventilen; udskift pakningerne.
 • Rengør eller efterse indsugningsventilen.
 • Stands pumpen. 
 • Åbn afisningskontrol; se håndbogen.
 • Stram. Anvend et foreneligt flydende gevindpakningsmiddel eller PTFE-tape på alle tilslutninger.
 • Se pistolhåndbogen; læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Juster væskeviskositeten; læs de anbefalinger, der er givet af væskeproducenten.
 • Servicér sprøjtepistolen. 
 • Se håndbogen til sprøjtepistolen.
 • Forsyningsluft til motorens indtag.
 • Frakobl eller fjern pumpen for at kontrollere motorens funktion.
 • Sluk, og udblæs luft. 
 • Tryk de øverste og nederste ventilskiftknapper frem og tilbage, indtil de flugter med bunden af ventilhætten. 
 • Genstart motoren.
 • Normalt is i styringsventilen eller styringsventilens udstødningsåbning.
 • Afbryd styringsventillinjen til styringsventilen. 
 • Hvis motoren skifter over, er styringsventilen i bunden tilstoppet. 
 • Udskift styringsventilen og/eller optø is, der blokerer luftsignalet.
 • Afbryd styringsventillinjen. 
 • Hvis motoren stadig ikke skifter over, er målehullet til styringsventilstemplet tilstoppet. 
 • Rengør eller udskift styringsventilens stempelenhed.
 • Normalt is i styringsventilen eller styringsventilens udstødningsåbning.
 • Afbryd styringsventillinjen til styringsventilen. 
 • Hvis motoren skifter over, er styringsventilen i toppen tilstoppet. 
 • Udskift styringsventilen og/eller optø is, der blokerer luftsignalet.
 • Afbryd styringsventillinjen. 
 • Hvis motoren stadig ikke skifter over, er målehullet til styringsventilstemplet tilstoppet. 
 • Rengør eller udskift styringsventilens stempelenhed.
 • Optø eventuel is i styringsventilen. 
 • Udskift ventilen, hvis der ikke er is.
 • Optø eventuel is i styringsventilen. 
 • Udskift ventilen, hvis der ikke er is.
 • Optø eller fjern is. 
 • Reducer fugtindholdet i trykluften. 
 • Reducer belastningen på motoren.
 • Åbn udluftningsventilen på hovedstyringsventilen. 
 • Dette vil udlufte en mængde varm luft, hver gang der tilføres luft til motoren.

Graco