ProMix – ROI-beregner

Hvilket investeringsafkast kan du opnå med et flerkomponent-blandingssystem?

Kundeoplysninger

Kundenavn:

Firmanavn:

Adresse:

By, postnummer:

Udarbejdet af:


Omkostninger

Malingspris pr. gallon ($):

Opløsningsmiddelpris pr. gallon ($):

Bortskaffelsesomkostninger for affald pr. gallon ($):

Arbejdsløn/time (inkl. tillæg)($):

Omarbejdningsomkostninger pr. del ($):

Antal afvisninger fra partier uden for blandingsforhold (%):

Antal afvisninger grundet dårlig finish-kvalitet (%):


Oplysninger om skift

Skift pr. dag:

Produktionsdage pr. år:

Antal dele pr. skift

Farveændringer pr. skift:


Aktuel systeminformation

Nuværende system:

Slangelængde (fod):

Slangediameter (tommer):


Yderligere oplysninger

Markér alle ønskede valg:

Flowregulering

Pistolskyllekasse

Automatisk farveskift

3-komponent integreret reduktion

Pumpesammenligninger

Oversigt over omkostningsbesparelser Nuværende metode ProMix 2KE ProMix 2KS/3KS ProMix PD
Samlede, årlige omkostninger til spildt maling: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Samlede årlige omkostninger til spildt opløsningsmiddel: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Samlede årlige omkostninger til farveskift: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Samlede årlige omkostninger til manuel blanding: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Samlede årlige omkostninger: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Basisenhedsbesparelser: - $0.00 $0.00 $0.00
Flowreguleringsbesparelser: - Ikke relevant $0.00 $0.00
Pistolskyllekassebesparelser: - $0.00 $0.00 $0.00
Integreret farveændringsbesparelse: - Ikke relevant $0.00 $0.00
Besparelser i forbindelse med reduktion af opløsningsmidler: - Ikke relevant $0.00 Ikke relevant
Besparelser i forbindelse med ekstraudstyr: - $0.00 $0.00 $0.00
Omkostningsreduktion fra partier uden for blandingsforhold: - $0.00 $0.00 $0.00
Omkostningsreduktion på grund af dårlig finish-kvalitet: - $0.00 $0.00 $0.00
Omkostningsbesparelser: - $0.00 $0.00 $0.00
Samlede årlige besparelser: - $0.00 $0.00 $0.00
*Ikke relevant angiver, at indstillingen ikke er tilgængelig for en given enhed.

Oversigt over investeringsafkast (ROI)

ProMix 2KE

ProMix 2KS/3KS

ProMix PD

Anslåede enhedsomkostninger ($):

Antal enheder:

Samlede omkostninger ($):

$18,000.00

$35,000.00

$45,000.00

Investeringskvote (%):

Tilbagebetaling (år):

0.00

0.00

0.00

ROI efter x år: 1

0.0%

0.0%

0.0%

2

0.0%

0.0%

0.0%

3

0.0%

0.0%

0.0%

4

0.0%

0.0%

0.0%

5

0.0%

0.0%

0.0%

10

0.0%

0.0%

0.0%


PDF-indstillinger

Vælg rapporteringsstil:

Side om side

Vælg modeller, der skal inkluderes i rapporten:

ProMix 2KE

Individuel

ProMix 2KS

ProMix PD

ROI-indstillinger
Graco