Graco Inc.

Klæbende bonding 

Bonding er samling af to enheder med en væske eller et halvflydende materiale mhp. at skabe en langvarig samling

Del |