Graco Inc.

Sanitær tømning af tønder og spande 

Tøm 208 l (55 gallon) og 1135,6 l (300 gallon) beholdere for middel- til højviskøse produkter uden at fortynde materialet

Del |