Hur man undviker fettföroreningar och igensatta Zerk-nipplar på anläggnings- och gruvutrustning.

Automatiska smörjsystem förhindrar igensatta smörjnipplar genom att dosera ut exakta doser smörjmedel under drift.

Entreprenadutrustning är dyr, så när den väl har tagits i drift håller smarta operatörer maskinerna igång. Men om smörjpunkterna på tunga maskiner blir igensatta på grund av föroreningar riskerar du allvarliga skador på maskindelar, ökade reparationskostnader och oönskad stilleståndstid.

Tunga maskiner såsom anläggnings- och gruvutrustning kräver frekvent smörjning. Utan korrekt smörjning kan utrustningen drabbas av förtida slitage och så småningom komponentfel. När underhållspersonal eller operatören har till uppgift att smörja utrustningen kan de stöta på smörjnipplar som är igensatta och inte tar emot smörjmedel.

 

Vad orsakar igensatta smörjnipplar?

Om du upptäcker att en smörjpunkt inte tar emot fett, kan det finnas en blockering som hindrar den från att smörjas ordentligt. Före manuell smörjning måste smörjnippeln rengöras för att undvika att smuts trycks in i lagret. Fettavskiljning och föroreningar är de vanligaste orsakerna till igensatta smörjnipplar.

  • Fettavskiljning
    Fettavskiljning kan orsakas av fett av låg kvalitet, felaktigt specificerat fett, bristfälliga smörjintervall och utrustning som står stilla under långa perioder.

  • Föroreningar
    Föroreningar orsakas av miljöförhållanden och kan korrigeras genom lämpliga rutiner för underhållssmörjning. Ute på fältet ser vi ofta öppna smörjpunkter som saknar färskt fett, vilket gör att smuts lätt kan komma in i systemet. Fett är inte bara smörjmedlet, utan även barriären mot föroreningar. Dessutom kan dåliga lagringsförhållanden (t.ex. lock som inte är ordentligt stängda) göra att föroreningar såsom damm och regn kommer in i fettet.
Smuts i lagret

Om smutsiga smörjnipplar inte rengörs före manuell smörjning, kommer smuts att tryckas in i lagret.

Olika sätt att åtgärda igensatta smörjnipplar

Vad ska du göra om du stöter på en blockerad smörjnippel? Den viktigaste regeln är: strunta inte i det! Försummelse kommer att leda till skador på lager och bussningar eller till och med utrustningsfel. I vissa fall kan lösningen vara så enkel som att byta ut en defekt nippel som har blivit igensatt. Den vanligaste problemkällan är dock en blockering i skarvens bussning.
 

Det finns olika sätt att åtgärda blockeringen:

  • Applicera en värmekälla och fäst omedelbart en fettspruta på nippeln. Tryck sedan ut det gamla fettet när det har värmts upp och tunnats ut.
  • Använd en utmatningsmekanism som kan trycka in ett lätt lösningsmedel i skarven för att avlägsna blockeringen.
  • Använd en högtrycksfettspruta för att tvinga ut blockeringen samtidigt som du roterar stiftet fram och tillbaka. Detta är förmodligen det bästa sättet att få bort blockeringen.
  • I värsta fall måste stiftet avlägsnas helt för rengöring av stiftet och bussningens fettspår.

 

Den långsiktiga lösningen: att förhindra tilltäppningar

I slutänden är den bästa lösningen att förhindra att dessa tilltäppningar uppstår helt och hållet. Detta kan uppnås genom att man tillämpar ett regelbundet underhållsschema för smörjning av varje utrustningsdel i din flotta. En mer effektiv och produktiv lösning är att installera ett automatiserat smörjsystem som regelbundet doserar ut exakta doser smörjmedel under drift. Genom att konsekvent smörja utrustningen under drift, smörjs hela stiftet och en jämn spolning av stiftets omkrets erhålls. Automatiska smörjsystem minskar inte bara fettförbrukningen, utan ökar även utrustningens livslängd och förbättrar maskinens prestanda, samtidigt som reparationskostnaderna och systemets stilleståndstid minskar.

 

Enkelt underhåll med Gracos automatiska smörjsystem

Med Gracos automatiska smörjsystem blir utrustningsunderhåll betydligt enklare. Vår robusta smörjutrustning möter de utmanande kraven på mobil terrängutrustning i form av växlande temperaturer, höga föroreningshalter, fortsatt tillförlitlighet och begränsad stilleståndstid. Oavsett om det gäller robusta smörjsystem för små och medelstora entreprenadmaskiner eller gruvklassade smörjsystem för världens mest krävande utrustning, har Graco allt du behöver. 

HITTA DITT PERFEKTA AUTOMATISKA SMÖRJSYSTEM FRÅN GRACO

Graco tillverkar automatiska smörjsystem som är speciellt utformade för anläggningskonstruktion och gruvutrustning. Använd vårt väljarverktyg i Yellow Iron-satsen för att ta reda på vilket automatiskt smörjsystem som passar perfekt för just din installation. 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Relaterade artiklar

Graco