Installation av dumperverkstäder vid en gruvdriftsplats i Sahara

Ett stort gruvbolag i Mauretanien behövde förbättra sin anläggning för att hantera det ökande underhållet av dumprar.

De handskades med problem som föroreningar, sand, höga utomhustemperaturer (40 till 50°C) och damm till följd av dåliga arbetsförhållanden och användning av olämplig utrustning. Bränslepumpar användes för att manuellt överföra smörjmedel och fett. Detta medförde stort slöseri och felhantering av smörjmedel och resulterade i tidskrävande underhåll för de anställda.

Förbättringen av gruvanläggningen bestod av en omorganisation av de två befintliga verkstadsstationerna och installation av två nya dumperverkstäder.
 

Mer välorganiserade underhållsstationer

Efter en analys av verkstadsflödet föreslogs en ny design av den lokala Graco-återförsäljareen, Lubpro. Designen förbättrar de anställdas gångflöde och ger en mer välorganiserad underhålls- och reparationsverkstad med idealiska avstånd mellan stationerna för fullständiga smörjbyten och fordon som servas.
 

arbetsstationer med slangvindor


Nya stationer installerades och kompletterades med rullar för produktutmatning. Stationerna är nu välorganiserade och använder färger för att identifiera rullarnas funktioner. Föroreningar och felhantering av använda smörjmedel har numera upphört. I stället finns specifika områden för varje applikation (tvätt, oljeutmatning, tillförsel av fett, återvinning av använd olja och överföringar), så att vatten, fett och flytande smörjmedel doseras korrekt på rätt plats och begränsar felhanteringar, överfyllningar och läckage.
 

Rullar och ventilset
Pumpar och förvaringsset
Mer information

Fyll i kontaktformuläret nedan för att få mer information om Gracos lösningar för gruvindustrin.

Relaterade artiklar

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco