Belediyeler için Kumlama Temizliği

BUHARLI AŞINDIRICI KUMLAMA: BELEDİYELER İÇİN YENİ BİR TEMİZLİK VE YÜZEY HAZIRLAMA ARACI

Neredeyse her bayındırlık işleri dairesi, karayolları, duvarlar veya diğer yapılardaki boyayı veya diğer izleri kaldırmak gibi nahoş işlerle karşılaşmıştır.  Hedef, ister yeniden hizalanmış bir karayolu için şeride çizgi çekme, ister istinat duvarından istenmeyen bir grafiti kaldırma veya restorasyon gerektiren yıpranmış bir anıt olsun, iz kaldırma işleminin sıklıkla sağlık ve çevresel endişelerin eşlik ettiği can sıkıcı bir iş olduğu bilinmektedir.

Büyük ölçekli kaldırma işlemleri için varsayılan tercih geçmişte kum püskürtme veya diğer kuru kumlama teknikleri olmuştur. Kuru kumlama, etkili, ancak olumsuz sağlık ve çevresel etkilerle ilişkilendirilen silika ve diğer aşındırıcı veya yüzey parçacıkları çıkışıyla tozlu bir yaklaşım olmuştur. Şehir projelerinin çoğu, yakınlarda bölge sakinlerinin ve işletmelerin bulunduğu kamuya açık alanlarda bulunduğundan, toz, işçiler ve özellikle uygun kişisel koruyucu donanım (PPE) kullanmadıkları için, bu alanlarda yürüyen, araba kullanan ve bisiklete binen insanlar için bir endişe kaynağıdır.

Kuru kumlamaya bir alternatif olarak, uçan tozun en aza indirilmesi için 1960'larda ıslak kumlama yöntemi geliştirilmiştir, ancak yoğun su kullanımı ve kirli suyun muhafaza edilmesi ve atılması sorunu nedeniyle buna uyum sağlamak yavaş olmuştur. Yüklenicinin kuru kumlamaya alışık olması ve ıslak kumlamanın daha fazla su ve aşındırıcı maliyeti getirmesi de daha yeni olan tekniğin kabul edilmesini sınırlandırmıştır.   

Islak ve kuru kumlamanın bazı zorluklarını gidermek için, gittikçe artan sayıda belediye, tozu bastırmaya ve hala istenen üretim oranlarını elde etmeye yeterli su kullanan buharlı aşındırıcı kumlama yöntemini araştırmaktadır. Şekil 1'de gösterilen Graco EcoQuip 2 EQp gibi birimler, basınçlı bir haznede suyu ve aşındırıcıyı birleştirir ve karışımı, kuru kumlama ile karşılaştırıldığında tozu %92'ye kadar bastıran ayarlanabilir bir hava akışına enjekte eder. Ek olarak bu yeni makineler, “buharlı” sıfatlarının beklentilerini karşılar - EQp, ortalama olarak dakikada çeyrek ila yarım kuart su kullanır.

 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Faktörleri Daha Büyük Bir Rol Oynuyor

Sağlık ve çevre faktörleri, ıslak ve buharlı kumlama sistemlerinin geliştirilmesinde kilit faktörler olmuştur. Birkaç Avrupa ülkesi, 1950'lerde ve 60’larda, silika tozunun solunmasıyla bağlantılı mesleki bir tehlike olan silikozis konusundaki endişeler nedeniyle kum püskürtme işlemlerini yasakladı. ABD, kum püskürtme işlemini tamamen yasaklamamasına rağmen, ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) 2016 yılında, izin verilen solunabilir kristal silikaya maruz kalma sınırını genel endüstride ve denizcilikte yüzde 50, inşaat endüstrisinde ise yüzde  80 azaltan bir Silika Kuralı’nı yürürlüğe koydu. İnşaat standardı 23 Eylül 2017'de yürürlüğe girdi. 

Islak kumlama da çevre koruma mevzuatı kısıtlamalarına tabidir. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre, Federal Su Kirliliği Kontrol Kanunu, ilk olarak 1940'larda yürürlüğe konulmuş ve o zamandan beri birkaç kez değiştirilmiş, kirletici maddelerin deniz trafiğine müsait sulara boşaltılması konusunda katı sınırlamalar getirmiştir. Eyaletler ve şehirler, bazı sistemler tarafından kullanılan su miktarı nedeniyle yağmur suyu sistemlerindeki kaçak su miktarını da incelemiştir. Örneğin, çarpmadan sonra aşındırıcı kumu çevrelemek için bir su perdesi kullanan halka nozüllerin ve aşındırıcıyı nozülü terk ederken nemlendirmek için su jetleri kullanan su enjeksiyon nozüllerinin (WIN'ler), her ikisi de önemli miktarda su kullanır.

Buharlı aşındırıcı kumlama, hem kaçak tozu hem de su tahliye sorunlarını ele alır. Buharlı aşındırıcı kumlama sistemleri, basınç altındaki bir kapta suyu ve aşındırıcıyı birleştirir, daha sonra bu karışımı hava akışına enjekte eder, hava basıncı ve su/aşındırıcı karışımı üzerinde hassas kontrol sağlar ve harcanan madde ve su miktarını azaltır. Buharlı aşındırıcı yaklaşımı, bağımsız aşındırıcı madde taneciklerini su içinde kapsüller, parçacıkları ağırlaştırır ve çarpma sırasında parçacık üzerinde daha fazla kütle sağlar. Toz miktarı en aza indirgendiğinden, genellikle daha az muhafaza gerekir ve madde temizleme süresi azaltılabilir. Sulu veya diğer su bazlı teknolojilerden daha az su kullanıldığından, buharlı aşındırıcı kumlama, geride su havuzları bırakmaz ve toksik akış olasılığı büyük ölçüde azaltılır. Ayrıca, çalışanlar ve çevre için risk oluşturan aşındırıcı parçacık sıçramasını azaltır.

silica-sand-macro-150x150.png

Silika tozu, büyütülmüş

Heykelleri ve anıtları temizleyin ve restore edin

Heykelleri ve anıtları temizleyin ve restore edin

Removing parking lot lines with wet abrasive blasting

Park yeri çizgilerini ve şerit işaretlerini kumlamayla kaldırın

Blasting graffiti off a concrete wall

Buharlı kumlama, betondaki grafitileri kaldırır

Bir kumlama uzmanı ile iletişime geçin

Lütfen bir de?er girin
Lütfen seçin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen seçin
Lütfen bir de?er girin
Lütfen bir de?er girin
Graco