Hizmet Koşulları

1. ŞARTLARIN KABULÜ

Graco'ya hoş geldiniz. Graco, size haber vermeksizin zaman zaman tarafımızca güncellenebilecek aşağıdaki Hizmet Koşullarına ("TOS") tabi olarak hizmet vermektedir. TOS'un en güncel versiyonunu istediğiniz zaman şu adresten inceleyebilirsiniz: http://www.graco.com/TermsOfService

2. HİZMET TANIMI

Graco şu anda kullanıcılara bir online kaynaklar koleksiyonu için erişim sağlamaktadır ("Hizmet"). Aksi açıkça belirtilmediği sürece, yeni Graco varlıklarının piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere mevcut Hizmeti zenginleştiren veya geliştiren yeni özellikler TOS'a tabi olacaktır. Hizmetin "BU ŞEKLİYLE" sağlandığını anlamış ve kabul etmiş olursunuz. 

3. İCRA

Graco, herhangi bir İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklik ya da Hizmet aracılığıyla gönderilen, e-postayla gönderilen veya başka bir şekilde iletilen herhangi bir İçeriğin kullanımı sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde hiçbir içerik için sorumlu olmayacaktır.

Tarafınız Hizmeti şu amaçlarla kullanmamayı kabul etmektedir: a. Yasadışı, zararlı, tehdit içeren, istismar edici, tacizkar, incitici, alçaltıcı, kaba, uygunsuz, iftira içeren, başkalarının gizliliğine tecavüz eden, nefret içeren veya ırk, etnisite ya da başka konularla ilgili olarak uygun olmayan e-posta veya içerik yükleme ya da başka şekilde aktarma; b. Herhangi bir şekilde yetişkin olmayanlara zarar verme; c. Graco görevlileri de dahil olmak üzere kişi veya kurumları taklit etme veya bir kişi veya kuruluş ile ilişkileriniz hakkında yanlış beyanda bulunma; d. Antetleri taklit etme veya Hizmet aracılığıyla aktarılan İçeriğin kaynağını başka şekilde yanlış gösterme; e. herhangi bir yasa veya özel sözleşme ilişkisi nedeniyle aktarma hakkına sahip olmadığınız İçeriği mesaj veya e-posta yoluyla aktarma ya da başka şekilde yükleme (iş ilişkileri ya da ifşa etmeme sözleşmeleri aracılığıyla alınan kurum içi, gizli ve özel bilgiler gibi); f. herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya başka mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte üçüncü kişilere ait İçeriği mesaj veya e-posta yoluyla aktarma ya da başka şekilde yükleme ("Haklar"); g. İzinsiz veya yetkisiz reklam ve promosyon malzemelerini, "izinsiz e-postaları," "spam mesajları," "zincir mektupları," "piramit şemalarını" veya benzer şeyleri mesaj veya e-posta yoluyla aktarma ya da başka şekilde yükleme; h. yazılım virüsleri veya yazılım, donanım veya haberleşme ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zarar vermek ya da sınırlamak amacıyla tasarlanmış bilgisayar kodu, dosya ve programları mesaj veya e-posta yoluyla aktarma ya da başka şekilde yükleme; i. Hizmeti ve Hizmet ile bağlantılı sunucu ve ağları kesintiye uğratma veya durdurma ya da Hizmet ile ilişkili gereksinim, prosedür, ilke veya düzenlemeye uymama; j. ABD Borsa Komisyonu, Amerika Borsaları ve NASDAQ tarafından yayınlananlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ulusal ve diğer kurallara kasıtlı ya da kasıtsız olarak uymama.

Söz konusu İçeriğin doğruluğuna, tamlığına veya kullanışlılığına güvenmek de dahil olmak üzere, herhangi bir İçeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri değerlendirmek ve bunları üstlenmek zorunda olduğunuzu kabul edersiniz. Bu bağlamda, Graco tarafından oluşturulan veya Graco'ya gönderilen herhangi bir İçeriğe güvenmeyebileceğinizi kabul edersiniz.

4. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL İKAZLAR

İnternetin küresel doğasını kabul ederek, online davranış ve kabul edilebilir İçerikle ilgili tüm yerel kurallara uymayı kabul edersiniz. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'nden veya ikamet ettiğiniz ülkeden ihraç edilen teknik verilerin iletimiyle ilgili yürürlükteki tüm yasalara uymayı kabul edersiniz.

5. TAZMİNAT

Graco'yu ve bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, memurlarını, acentelerini veya diğer ortaklarını ve çalışanlarını, Hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya ilettiğiniz İçerik, Hizmeti kullanımınız, Hizmete olan bağlantınız, TOS’yi ihlaliniz veya başka bir hakkın ihlali nedeniyle herhangi bir üçüncü kişi tarafından yapılan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir iddia veya talepten zarar görmeyecek şekilde tazmin etmeyi kabul edersiniz.

6. HİZMETİN YENİDEN SATILAMAMASI

Herhangi bir ticari amaçla, Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmeti kullanmanızı veya Hizmete erişimi çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya istismar etmemeyi kabul edersiniz.

7. HİZMETTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Graco, hizmeti (veya bunların herhangi bir bölümünü) önceden haber vermeksizin veya herhangi bir şekilde değiştirme veya durdurma hakkını herhangi bir zamanda ve zaman zaman saklı tutar. Graco'nun Hizmetin herhangi bir şekilde değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya kesilmesinden dolayı size veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

8. BAĞLANTILAR

 Legal@Graco.com adresine gönderilen bir Bağlantı Anlaşması’nı uygulamadan bu siteye bağlantı kuramazsınız.

9. GRACO'NUN MÜLKİYET HAKLARI

Hizmetin ve Hizmetle bağlantılı olarak kullanılan gerekli yazılımların ("Yazılım") yürürlükteki fikri mülkiyet ve diğer yasalar tarafından korunan özel ve gizli bilgiler içerdiğini kabul edersiniz. Graco tarafından açıkça izin verilmedikçe, Hizmete veya Yazılıma dayalı türev işleri tamamen veya kısmen değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya oluşturmamayı kabul edersiniz.

Graco tarafınıza Yazılımın nesne kodunu tek bir bilgisayarda kullanmanız için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans vermektedir; ancak tarafınız nesne kodunu kopyalamayacak, değiştirmeyecek, türev iş hazırlamayacak, tersine mühendislik yapmayacak, tersine kurmayacak ve başka şekilde kaynak kodu keşfetmeyecek, satmayacak, devretmeyecek, alt lisans vermeyecek, güvenlik devri yapmayacak veya Yazılım ile ilgili hakları devretmeyecektir (üçüncü kişilere de izin vermeyecektir). Yazılımı hiçbir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya Hizmete yetkisiz erişim sağlamak amacıyla (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Graco tarafından Hizmete erişimde kullanılmak üzere sağlanan arabirim dışında hiçbir şekilde Hizmete erişim sağlamamayı kabul edersiniz.

10. GARANTİ REDDİ

TARAFINIZ AŞAĞIDAKİLERİ AÇIKÇA ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTEDİR: a. HİZMETİN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSK TAMAMEN TARAFINIZA AİTTİR. HİZMET "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLARAK" SAĞLANIR. GRACO; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH YA DA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. b. GRACO,(i) HİZMETİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAŞTIRACAĞINA, (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINA, (iii) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞINA, (iv) HİZMET YOLUYLA SATIN ALINAN VEYA SİZDEN ALINAN DİĞER MALZEMELERİN KALİTE BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA , VE (V) YAZILIMDA HATALARININ DÜZELTİLECEĞİNE İLİŞKİN GARANTİ VERMEZ. c. HİZMETİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MALZEME İLE İLGİLİ RİSK TARAFINIZA AİTTİR VE BU TÜR MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA VERİ KAYBINDAN YALNIZCA TARAFINIZ SORUMLUDUR. d. GRACO’NUN HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA ŞEKİLDE TARAFINIZA VERECEĞİ SÖZLÜ YA DA YAZILI BİLGİ VE TAVSİYELER TOS’DA AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

11. SORUMLULUK SINIRLAMASI

GRACO'NUN KAR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR (GRACO'YA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ) DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ŞU DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NETİCEDE OLUŞAN VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ: (i) HİZMETİN KULLANILMAMASI VEYA KULLANILAMAMASI; (ii) SATIN ALINAN VEYA ALINAN MAL, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMETTEN VEYA HİZMETTEN ALINAN VEYA GİRİLEN İŞLEMLERDEN VEYA İLGİLİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN YEDEK MAL VE HİZMETLERİN SATIN ALINMA MALİYETİ; (iii) İLETME VEYA VERGİ; (iv) HİZMET İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BEYAN VEYA İLETİ; VEYA (v) HİZMET İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR.

12. İSTİSNA VE SINIRLAMALAR

BAZI YARGILAR, BAZI GARANTİLERİN VEYA ARIZİ VEYA NETİCEDE OLUŞAN ZARARLARIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ. BUNA GÖRE, DİĞER BÖLÜMLERİN YUKARIDAKİ SINIRLAMALARINDAN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

13. UYARI

Bildirimler e-posta veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hizmet ayrıca, genel olarak Hizmet'te size bildirimler veya bildirimlere bağlantılar göstererek TOS’da veya diğer konularda değişiklik yapabilir.

14. TİCARİ MARKA BİLGİLERİ

Graco, Graco logosu ve diğer Graco logoları, ürün ve hizmet adları Graco Inc. Kuruluşuna ait ticari markalardır ("Graco Markaları"). Graco'nun önceden izni olmadan Graco Markalarını hiçbir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz.

15. TELİF HAKKI

Graco başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve kullanıcılarımızdan da aynısını yapmalarını isteriz. Çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, lütfen ilgili bilgileri  Legal@Graco.com adresine gönderin.

16. GENEL BİLGİLER

TOS, siz ve Graco arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve Hizmet kullanımınızı yönetir, ayrıca GEDI ve distribütör anlaşmalarınız dışında sizinle Graco arasındaki önceki anlaşmaları (varsa) geçersiz kılar. Ayrıca, bağlı kuruluş hizmetlerini, üçüncü taraf içeriğini veya üçüncü taraf yazılımlarını kullandığınızda geçerli olabilecek ek hüküm ve koşullara da tabi olabilirsiniz. TOS ile Graco ve sizin aranızdaki ilişki, kanun hükümlerinin çatışmasına bakılmaksızın Minnesota Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Siz ve Graco, Minnesota'nın Minneapolis eyaletinde bulunan mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz. Graco'nun TOS'un herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması veya yerine getirmemesi, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Eğer TOS'un herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, taraflar yine de mahkemenin, hükümde yansıtılan tarafların niyetlerini etkilemeye çabalaması gerektiği konusunda hemfikir olurlar ve TOS'un diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalır. Aksi yöndeki herhangi bir tüzük veya yasaya bakılmaksızın, Hizmetin veya TOS’un kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia veya dava nedeninin, söz konusu iddia veya dava nedeni ortaya çıktıktan sonra bir (1) yıl içinde yapılması gerektiği ve aksi halde gündemden kalkacağı tarafınızca kabul edilmektedir.

Telif Hakkı © 2018 Graco Minnesota Inc. Tüm hakları saklıdır.

Graco