Graco INC.


Çevre, Toplum ve Yönetim

Graco’da Çevre, Toplum ve Yönetim

Graco’da biz, her zaman doğru olanı yapmayı taahhüt ediyoruz. Çevreye etkimizi en aza indirmek için kaynaklarımızı akıllıca kullanıyoruz. Çalışanlarımızın ve toplumun refahına katkıda bulunuyoruz. Dürüstlükle ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermeye sıkı sıkıya bağlıyız.

İşimizin, her birine son derece güvendiğimiz çeşitli paydaşlarımızı etkilediğinin farkındayız. Biz ancak müşterilerimiz, çalışanlarımız, topluluklarımız ve gezegenimiz başarılı olduğunda başarılı olabiliriz. 

CEO mektubu


"Graco çalışanları, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, şirketimizi güçlendiren ve topluluklarımız üzerinde olumlu bir etki yaratmamızı sağlayan sınıfının en iyisi ürünleri tasarlamak ve üretmek için birlikte çalışır. Yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahip olarak, uzun vadede tüm paydaşlarımıza karşılıklı fayda sağlayacak bir geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyoruz.”

Graco’nun 2021 ÇTY Odağı

Yaklaşık yüz yıldır müşterilerimizin, yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın ve topluluklarımızın benzersiz ihtiyaçlarını anlamak, Graco'nun başarısının temel itici gücü olmuştur. Bu anlayışı derinleştirmek ve genişletmek amacıyla paydaşlarımız ve genel olarak işimizin en acil sorunlarını belirlemeyi amaçlayan ilk ÇTY odaklı önemlilik değerlendirmemizi tamamladık. Bulgular, hem ÇTY konularıyla ilgili rapor ve açıklamalarımızı hem de ileriye dönük olarak attığımız adımları önceliklendirmemize yardımcı oluyor. Bu rapor, önemlilik değerlendirmesi tarafından belirlenen ve dört kategoriye ayrılan bir dizi öncelikli konu hakkında bilgiler içerir:

 

Önemli Ürünler Üretmek

Graco ürünleri, son kullanıcılarımıza, fıstık ezmesi ve yağdan boya ve yapıştırıcıya kadar her şeyi taşımasına, ölçmesine, karıştırmasına, kontrol etmesine, dağıtmasına ve püskürtmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık 100 yıldır olduğu gibi, müşterilerimize daha iyi çözümler sunmak için sürekli olarak ürün hatlarımızı yenilemenin, geliştirmenin ve genişletmenin yeni yollarını arıyoruz.

Çevreyi Korumak

İşimizi doğal kaynakları ve çevreyi koruyacak şekilde yönetiyoruz. Gerçekleri temel alan uzun vadeli kararlar almaya odaklanıyoruz. Sonuç olarak, kullandığımız enerjiyi ve ilgili sera gazı emisyonlarını en aza indirmek amacıyla verimli ve durmadan çalışmak, Graco için önemli bir odak noktasıdır. Bu şekilde çalışmak, yaklaşık bir asırdır başarımızı artırmamıza yardımcı olmakla kalmamış, yanı sıra birçok fayda sağlamıştır.

İnsanı En Ön Sıraya Koymak

Graco çalışanları, yüksek kaliteli, sektör lideri ürünler ve hizmetler üretme taahhüdümüzü yerine getirmek için her gün çok çalışıyor. Başarımız, çalışanlarımızın müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmak üzere işbirliği yapmasına bağlıdır. Şirketimiz ve ekip üyelerimiz için odak noktamız, sürekli iyileştirme ve büyümedir.

Dürüstçe Çalışmak

Graco’nun başarısının temelinde güçlü yönetimi yatar. İşimizi etik ve dürüstlükle yürüterek tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti verdiğimize inanıyoruz. Bu yaklaşım, kültürümüze ve değerlerimize işlemiştir. Tutarlı bir şekilde, ticari faaliyetlerimizi yöneten tüm geçerli yerel, ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak faaliyet göstermeyi taahhüt ediyoruz.

Kariyer

Yenilikçi ve çeşitlilik içeren bir şirkette çalışmak ister misiniz? Yetenek ağımıza katılın.

Daha fazla bilgi edinin Harici Ba?lant?

Etik

Graco, faaliyetlerini en yüksek etik ve dürüstlük standartlarına göre yürütmeyi taahhüt eder.

Daha fazla bilgi edinin

Marka Vaadi

1926 yılından bu yana, yenilikçilik, kalite ve A+ hizmet Graco’nun merkezinde olmuştur.

Daha fazla bilgi edinin
Graco