İstihdamda Fırsat Eşitliği Bildirimi

Graco Inc. istihdamda fırsat eşitliği sağlayan bir işverendir.  Politikamız, istihdamda fırsat eşitliği sağlamak ve başvuru sahiplerine ve çalışanlara, şirketle olan tüm etkileşimlerinde ırk, renk, inanç, din, ulusal köken, atalar, cinsiyet, medeni durum, engellilik, cinsel yönelim, yaş, askerlik durumu, gazilik durumu, hamilelik ve federal yasalar, eyalet hukuku veya yerel yasalar tarafından korunan diğer tüm esaslar dahil olmak üzere kişisel özellikleri ne olursa olsun eşit davranmaktır.  Çalışanların işe alınması, seçilmesi, geliştirilmesi ve ilerletilmesi ile ilgili kararlar liyakat, nitelik, gösterilen beceri ve başarılara dayanır.

Açık Pozisyonlarda Ara

Graco’nun global merkezi Minneapolis, ABD’de yer alır. Bölgesel merkezlerimiz, diğer küresel ofisler ve bölge satış temsilcisi iş ilanlarına ek olarak Belçika/Maasmechelen, Çin/Şangay ve Uruguay/Montevideo’da bulunmaktadır.

Graco