EcoQuip Ürünleri Sorun Giderme Önerileri

Ürünle ilgili sorularınızı bilgilendirici ve anlaşılması kolay bir şekilde yanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Aşağıda müşterilerimizden gelen sık sorulan sorulardan birkaçı yer alıyor.

Sık Sorulan Sorular

Hava giriş basıncı göstergesinde 100-125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa) değerinin okuduğundan emin olun. Göstergede 100-125 psi değeri yoksa hava kompresörünün gerektiği gibi ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Acil Durdurmayı Devre Dışı Bırakın.

Su tankının dolu ve giriş küresel vanasının açık olduğundan emin olun.

Kap basınç regülatörü üzerindeki ayarı artırın.

 • Valfi parmağınızla itip hızla serbest bırakmayı deneyin. Bu işlem valfin kapanmasını sağlamıyorsa, kaptaki tüm basıncı tahliye etmek için boşaltma valfini açın.
 • Kap basıncını tahliye etmek için boşaltma valfini açın. Açılır tapayı açın ve su seviyesi açılır tapa altına inene kadar kabı tahliye edin.
 • Seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin.
 • Suyu valf sapına doğru ters yönde zorlamak için yıkama hortumunu kullanın.
 • Önceki adımın sorunu çözmemesi halinde, tüm valf tertibatını değiştirin.
 • Kap basıncını 145 psi (10,3 bar, 1,02 MPa) veya daha düşük bir değere ayarlayın. 
 • Valfin 145 psi’de sızıntı yapması veya boşalması halinde valfi değiştirin.
 • Aşındırıcı bilyalı valfin veya boşaltma valfinin kapalı olduğundan emin olun. 
 • Basınç göstergesi aşağı doğru kaymaya devam ediyorsa aşağıdaki adımlara bakın:
  • Boşaltma valfini açın. Kap basınç göstergesini kontrol edin, ardından boşaltma valfini kapatın.
  • Tüm basıncın kaptan tahliye edilmesini sağlamak için basınç göstergesine bakın.
  • Püskürtme çek valfi ve doldurma ağzı çek valfi seviyesinden boruları ayırın.
  • Açılır tapanın contasına geçtiğinden emin olun. Seçici valfi WASH (YIKA) konumuna getirin, ardından kaba basınç vermek için aşındırıcı bilyalı valfi açın. Kap basıncını 145 psi (9,9 Bar, 0,99 MPa) olarak ayarlayın.
  • TSL doldurma ağzından suyun sızmadığından emin olmak için su pompasını kontrol edin.
  • Kap basınçlandırıldıktan sonra pompa durmalıdır; durmuyorsa, pompadaki contaları değiştirin.
  • Herhangi bir çek valften su sızıntısı olmadığını kontrol edin. Çek valf sızıntısı varsa onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Valf hasar görmüş ise kaptaki basınç muhafaza edilemez. Ayrıca kap basıncını tahliye valfini de kontrol edin. Valfin 145 psi veya daha düşük kap basınçlarında sızıntı yapması halinde değiştirilmesi gerekir.
  • Aşındırıcı bilyalı valfi kapatın, hava giriş küresel vanasını kapatın, ardından püskürtme devresindeki basıncı tahliye etmek için püskürtme kontrol anahtarını devreye alın. Hava beslemesi basınç göstergesinde 0 psi değerinin okunduğundan emin olun.
  • Hızlı kuplörün bağlantısını kesin ve bilyalı valfin sızıntı yapmadığından emin olun. Sızıntı varsa eğer aşındırıcı bilyalı valfi değiştirin.

Kap basınç regülatörü tertibatını değiştirin.

Hava giriş basıncı göstergesinde 100-125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa) değerinin okuduğundan emin olun. Göstergede 100-125 psi değeri yoksa hava kompresörünün gerektiği gibi ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Püskürtme hava regülatörünü değiştirin.

 • Basınç tahliye prosedürünü uygulayın.
 • Ünite içindeki hava basıncının tamamen boşaltıldığından emin olun. Gerekmesi halinde, hava regülatörüne erişmek için hava filtresini çıkarın.
 • Piston kapağını çıkarın.
 • Diyaframa ve piston mili ucuna erişmek için diyafram kapağını çıkarın.
 • Diyaframı çıkarın ve herhangi bir çatlama veya yırtılma olup olmadığını inceleyin. Gerekirse diyaframı değiştirin.
 • Yay ve piston tertibatını dikkatli bir şekilde çıkarın ve ardından regülatör gövdesindeki kirleri temizleyin.
 • Pistonu ve contasını inceleyerek pistonun açık kalmasına sebep olabilecek yabancı madde olup olmadığını inceleyin.
 • Piston milinde, diyafram kabı ile temas ettiği yerde hasar olup olmadığını inceleyin. Aşırı aşınma olan komponentleri değiştirin.
 • Aşındırıcı bilyalı valfi kapatın.
 • Seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin.
 • Kaptaki su basıncını tahliye etmek için boşaltma valfini yavaşça açın.
  • Kaptan akacak suyu toplamak için hazırlıklı olun. Tüm bertaraf yöntemleri ulusal, eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
 • Kaptaki basıncın tamamı tahliye edildiğinde, yayı sıkıştırarak ve açılır tapayı açık konumda tutmak için kolu 90 derece döndürerek açılır tapa pimini tutturun.
 • Aşındırıcı malzemeyi ekleyin (en az dört torba, yüksek kütleye sahip maksimum on adet 23 kg’lık torba veya düşük kütleye sahip sekiz adet 23 kg’lık torba) ve ayar prosedürlerine devam edin.
  • Daha fazla aşındırıcı eklenebilmesi için kaptan daha fazla suyun tahliye edilmesi gerekebilir.
 • Kılavuzdaki ayar prosedürüne bakın.
 • Kap basıncının düzgün şekilde ayarlandığından emin olun.
 • Kap basıncı, püskürtme basıncının üzerinde 30 psi (2 Bar, 0,2 MPa) değerine ayarlanmalıdır.
 • Seçici valfin BLAST (PÜSKÜRT) konumuna getirildiğinden emin olun.
 • Aşındırıcı bilyalı valf açık olmalıdır.
 • Aşındırıcı ölçüm valfi en az 1/8 tur açık olmalıdır.
 • Aşındırıcı malzemeler kumlama hortumundan tamamen atılana dek üniteyi WASH (YIKA) konumunda çalıştırın.
 • Aşındırıcı bilyalı valfi kapatın, ardından seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin. Hortumdaki tüm aşındırıcı malzemeler ve su temizlenene kadar püskürtme yapın.
 • Hızlı kaplini aşındırıcı bilyalı valf tarafından ayırın (kabın alt tarafından değil).
 • Seçici valfi WASH (YIKA) konumuna getirin. Tüm kir temizlenene kadar WASH (YIKA) konumunda kalın. Hızlı kuplörde lastik rondelayı çıkarın.
 • Açık hızlı kuplör yolunda hiçbir şeyin kalmadığından emin olun, ardından püskürtme kontrol anahtarını kısa bir süre boyunca ve birkaç kez devreye alın.
  • Yüksek debili hava kam kilitlemeli kaplinden boşalır. Bu gerçekleşmezse diyafram valfi sorunlu demektir; tüm diyafram kutusunu değiştirin.
 • Hızlı kuplörün erkek kısmını kuplörün kam kilitlemeli kısmından su gelene dek tutun. Kir veya aşındırıcı maddeleri temizleyin.
 • Su akışını durdurmak için seçici valfi RINSE (DURULA) olarak değiştirin.
 • Lastik rondelayı kam kilidi içindeki iç oyuk içerisine tekrar takın.
 • Hızlı kuplörü tekrar bağlayın. Doğru bir şekilde temizlenip bağlanması halinde, çalışma sırasında kuplörde herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
 • Kılavuzdaki basınç tahliyesi prosedürünü uygulayın.
 • Pistonun geri çekilmesini sağlamak için regülatör girişine 80 psi (5,5 Bar, 0,55 MPa)’dan fazla hava basıncı uygulayın.
 • Alyan başlı cıvataların dördünü de eşit düzeyde gevşetin ve ardından diyafram valfinin deposunu desteklerken bunları tamamen gevşetin.
  • Kutuyu SÖKMEYİN.
 • Diyaframı (doğal kauçuk bileşik) değiştirin ve kutuyla hizalamayı sağlamak için elinizle sıkın (sadece gerektiği kadar).
  • Diyafram ve aktüatör arasında bir veya iki şim vardır. Şimleri saklayın ve tekrar kullanın (yedek diyaframla gelmezler). Diyaframı yanlış hizalanmış bir konumda aşırı sıkarak bu parça üzerinde önceden yükleme veya torka sebep olmayın.
 • Alyan başlı cıvataların dördünü de takın ve elinizle sıkın.
 • Kapak cıvatalarını alternatif bir kalıpta (Sol Üst, Sağ Alt, Sağ Üst, Sol Alt) 80 inç/lb (9 N*m) torkla sıkıştırın. Bu sayede diyafram, kutusu ile paslanmaz çelik çerçeve arasında hafifçe şişecektir.
 • 2. adımda uygulanan basıncı tahliye edin.
 • Test edin ve ünitenin düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulayın.
  • Bu işlem ekipmana sadece su doldurularak yapılmalıdır, test için aşındırıcı malzeme doldurmaya gerek yoktur.
 • Bilyalı valfin kapalı olduğundan emin olun, ardından kam kilitlemeli kuplörü ayırın.
 • Aşındırıcı bilyalı valfi hafifçe açın ve aşındırıcı maddenin aşındırıcı hortumundan aktığından emin olun. 
 • Akmıyorsa kılavuzda yer alan kapama prosedürünü uygulayın. Aşındırıcı madde ve suyu tahliye ettikten sonra kabı ve aşındırıcı madde hortumunu komple yıkayın.

Püskürtme kontrolü devredeyken püskürtme regülatörünü istenen basınca ayarlayın.

Püskürtme regülatöründen gelen boru hattının ana regülatöre olan bağlantısının sorunsuz olduğunu doğrulayın. Daha fazla ayrıntı için kılavuzda yer alan Hortum Şemasına bakın.

Püskürtme hava regülatörünü değiştirin.

 • Basınç tahliye prosedürünü uygulayın.
 • Ünite içindeki hava basıncının tamamen boşaltıldığından emin olun. Gerekmesi halinde, hava regülatörüne erişmek için hava filtresini çıkarın.
 • Piston kapağını çıkarın.
 • Diyaframa ve piston mili ucuna erişmek için diyafram kapağını çıkarın.
 • Diyaframı çıkarın ve herhangi bir çatlama veya yırtılma olup olmadığını inceleyin. Gerekirse diyaframı değiştirin.
 • Yay ve piston tertibatını dikkatli bir şekilde çıkarın ve ardından regülatör gövdesindeki kirleri temizleyin.
 • Pistonu ve contasını inceleyerek pistonun açık kalmasına sebep olabilecek yabancı madde olup olmadığını inceleyin.
 • Piston milinde, diyafram kabı ile temas ettiği yerde hasar olup olmadığını inceleyin. Aşırı aşınma olan komponentleri değiştirin.

Hava giriş basıncı göstergesinde 100-125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa) değerinin okuduğundan emin olun. Göstergede 100-125 psi değeri yoksa hava kompresörünün gerektiği gibi ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Acil Durdurmayı Devre Dışı Bırakın.

 • Hortum kablosunda hasarlı veya kısa devre yapmış kablo tesisatı olup olmadığını inceleyin.
 • Pil ve kontrol paneli bağlantılarını kontrol edin.
 • DC güç kaynağının 12 V olduğundan emin olun.
 • Kontrol paneli içindeki 3A sigortayı kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Devredeki akım akışını kontrol edin. Eğer akım varsa röleyi değiştirin.
 • Hava rölesi içinde geçme boruyu ayırın ve tetik devresini kontrol edin (püskürtme kontrol kolu içinden).
 • Püskürtme kontrol anahtarı aktif iken, bağlantısı kesilmiş borudan hava akışı olduğunu doğrulayın.
  • Hava akışı, besleme hava basıncında olmalıdır ancak bağlantı elemanları ve boruların boyutundan dolayı hava hacmi daha azdır. Besleme hava basıncını alamazsanız püskürtme kontrol anahtarının düzgün çalıştığını kontrol edin ve püskürtme kontrol hortumlarının bükülmediğini veya iç kısımdan tıkanmadığını kontrol edin.
 • Panelin yan tarafında (kumlama kontrol hortumunu taktığınız yerde) endüstriyel değiştirilebilir nipel bağlantısındaki sıralı filtreyi kontrol edin.
 • Önceki adımın sorunu çözmemesi halinde, hava rölesini değiştirin.
 • Kılavuzdaki basınç tahliyesi prosedürünü uygulayın.
 • Ünite içindeki hava basıncının tamamen boşaltıldığından emin olun. Gerekmesi halinde, hava regülatörüne erişmek için hava filtresini çıkarın.
 • Piston kapağını çıkarın.
  • Kapağın içinde bir yay bulunur.
 • Diyaframa ve piston mili ucuna erişmek için diyafram kapağını çıkarın.
 • Diyaframı çıkarın ve herhangi bir çatlama veya yırtılma olup olmadığını inceleyin. Gerekirse diyaframı değiştirin.
 • Yay ve piston tertibatını dikkatli bir şekilde çıkarın ve ardından regülatör gövdesindeki kirleri temizleyin.
 • Pistonu ve contasını inceleyerek pistonun açık kalmasına sebep olabilecek yabancı madde olup olmadığını inceleyin.
 • Piston milinde, diyafram kabı ile temas ettiği yerde hasar olup olmadığını inceleyin. Aşırı aşınma olan komponentleri değiştirin.

Hava boru tesisatının düzgün bir şekilde yönlendirildiğinden ve bağlandığından emin olun. Daha fazla ayrıntı için kılavuzda yer alan Hortum Şemasına bakın.

 • Hortum kablosunda hasarlı veya kısa devre yapmış kablo tesisatı olup olmadığını inceleyin.
 • Pil ve kontrol paneli bağlantılarını kontrol edin.
 • DC güç kaynağının 12 V olduğundan emin olun.
 • Kontrol paneli içindeki 3A sigortayı kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Devredeki akım akışını kontrol edin. Eğer akım varsa röleyi değiştirin.
 • Hava rölesi içinde geçme boruyu ayırın ve tetik devresini kontrol edin (püskürtme kontrol kolu içinden).
 • Püskürtme kontrol anahtarı aktif iken, bağlantısı kesilmiş borudan hava akışı olduğunu doğrulayın.
  • Hava akışı, besleme hava basıncında olmalıdır ancak bağlantı elemanları ve boruların boyutundan dolayı hava hacmi daha azdır. Besleme hava basıncını alamazsanız püskürtme kontrol anahtarının düzgün çalıştığını kontrol edin ve püskürtme kontrol hortumlarının bükülmediğini veya iç kısımdan tıkanmadığını kontrol edin.
 • Panelin yan tarafında (kumlama kontrol hortumunu taktığınız yerde) endüstriyel değiştirilebilir nipel bağlantısındaki sıralı filtreyi kontrol edin.
 • Önceki adımın sorunu çözmemesi halinde, hava rölesini değiştirin.
 • Doğru aşındırıcıyı kullanın.
 • Her uygulama için hangisinin en iyi şekilde çalıştığına dair sabit bir formül yoktur. Aşağıdaki bilgiler, çoğu zaman ideal şekilde çalışır. Bu ilk ayarlamalardan sonra, yüzeye zarar vermeden en iyi sökme oranlarına ulaşmak için yukarı veya aşağı şekilde ufak ayarlamalar yapılabilir.
 • Normal ayarlar:
  • 110 psi (7,5 Bar, 0,75 MPa) başlangıç kap ayarı.
  • Ölçüm valfi 1/2 turdan az açık.
  • Püskürtme basıncı 80 psi’dir (5,5 bar, 0,55 MPa) 
  • Daha yüksek performans gerektiren uygulamalar için, Garnet gibi yüksek basınçlı bir aşındırıcı (en ağır kütle 80 zımpara taneciğinde) ve sistemin destekleyebileceği en yüksek basınçları kullanın.
  • İlk kap basıncı her zaman hedeflenen püskürtme basıncının 30 psi (2 Bar, 0.2 MPa) üstünde olmalıdır.
 • Her uygulamada özel gereksinimleri karşılamak için aşamalı olarak ayarlamalar yapın. En verimli olması için dakika başına 7-10 döngü elde etmek için ayarlamaları yapın (Kılavuzdaki DataTrak kontrollerine bakın) (asgari aşındırıcı miktarı kullanılarak en yüksek oranda durdurun). Püskürtme basınçları maksimum 30 -120 psi arasında değişebilir (2 Bar, 0,2 MPa - 8,2 Bar, 0,82 MPa).
 • Geleneksel püskürtmenin aksine yüksek basınçlar her zaman daha iyi temizleme sağlamaz. Nozul mesafesi ve yüzeye olan açının performans üzerinde ve püskürtme basıncı üzerinde de etkisi vardır. Aşındırıcının seçiminin de büyük etkisi vardır. Yüksek performanslı aşındırıcı en iyi performansı sunar ve maliyette farkı yaratmak için yeterince zaman tasarrufu sağlar. 
 • 45 m veya daha uzun kumlama hortumuyla püskürtme yapılması elektrikli püskürtme kontrolünün kullanımını gerektirir.
 • Püskürtme basıncındaki ayarlamalar aşındırıcı ölçüm valfinin ayarlanmasını gerektirir.
 • Ayrıntılı bilgi için kılavuza bakınız.
 • Aşındırıcı bilyalı valfi kapatın.
 • Seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin.
 • Kaptaki su basıncını tahliye etmek için boşaltma valfini yavaşça açın.
  • Kaptan akacak suyu toplamak için hazırlıklı olun. Tüm bertaraf yöntemleri ulusal, eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
 • Kaptaki basıncın tamamı tahliye edildiğinde, yayı sıkıştırarak ve açılır tapayı açık konumda tutmak için kolu 90 derece döndürerek açılır tapa pimini tutturun.
 • Aşındırıcı malzemeyi ekleyin (en az dört torba, yüksek kütleye sahip maksimum on adet 23 kg’lık torba veya düşük kütleye sahip sekiz adet 23 kg’lık torba) ve ayar prosedürlerine devam edin.
  • Daha fazla aşındırıcı eklenebilmesi için kaptan daha fazla suyun tahliye edilmesi gerekebilir.
 • Kılavuzdaki basınç tahliyesi prosedürünü uygulayın.
 • Kılavuzdaki ayar prosedürünü izleyerek kap basıncını sıfırlayın.
 • Otomatik havalandırmanın çalışır durumda olduğundan emin olun.
 • Otomatik Havalandırma temizlik prosedürünü gerçekleştirin.
  • Valfi parmağınızla itip hızla serbest bırakmayı deneyin. Bu işlem valfin kapanmasını sağlamıyorsa, kaptaki tüm basıncı tahliye etmek için boşaltma valfini açın.
  • Kap basıncını tahliye etmek için boşaltma valfini açın. Açılır tapayı açın ve su seviyesi açılır tapa altına inene kadar kabı tahliye edin.
  • Seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin.
  • Suyu valf sapına doğru ters yönde zorlamak için yıkama hortumunu kullanın.
 • Önceki adımın sorunu çözmemesi halinde, tüm valf tertibatını değiştirin.
 • Diyafram yıkama prosedürünü uygulayın.
  • Aşındırıcı malzemeler kumlama hortumundan tamamen atılana dek üniteyi WASH (YIKA) konumunda çalıştırın.
  • Aşındırıcı bilyalı valfi kapatın, ardından seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin. Hortumdaki tüm aşındırıcı malzemeler ve su temizlenene kadar püskürtme yapın.
  • Hızlı kaplini aşındırıcı bilyalı valf tarafından ayırın (kabın alt tarafından değil). 
  • Seçici valfi WASH (YIKA) konumuna getirin. Tüm kir temizlenene kadar WASH (YIKA) konumunda kalın.
  • Hızlı kuplörde lastik rondelayı çıkarın.
  • Açık hızlı kuplör yolunda hiçbir şeyin kalmadığından emin olun, ardından püskürtme kontrol anahtarını kısa bir süre boyunca ve birkaç kez devreye alın.
   • Yüksek debili hava kam kilitlemeli kaplinden boşalır. Bu gerçekleşmezse diyafram valfi sorunlu demektir. Tüm diyafram deposunu değiştirin.
   • Kutuyu SÖKMEYİN.
  • Hızlı kuplörün erkek kısmını kuplörün kam kilitlemeli kısmından su gelene dek tutun. Kir veya aşındırıcı maddeleri temizleyin.
  • Su akışını durdurmak için seçici valfi RINSE (DURULA) olarak değiştirin.
  • Lastik rondelayı kam kilidi içindeki iç oyuk içerisine tekrar takın.
  • Hızlı kuplörü tekrar bağlayın. Doğru bir şekilde temizlenip bağlanması halinde, çalışma sırasında kuplörde herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
 • Yıkama sorunu çözmezse diyafram valfini onarın.
  • Kılavuzdaki basınç tahliyesi prosedürünü uygulayın.
  • Pistonun geri çekilmesini sağlamak için regülatör girişine 80 psi (5,5 Bar, 0,55 MPa)’dan fazla hava basıncı uygulayın.
  • Alyan başlı cıvataların dördünü de eşit düzeyde gevşetin ve ardından diyafram valfinin deposunu desteklerken bunları tamamen gevşetin.
   • Kutuyu SÖKMEYİN.
  • Diyaframı (doğal kauçuk bileşik) değiştirin ve kutuyla hizalamayı sağlamak için elinizle sıkın (sadece gerektiği kadar).
   • Diyafram ve aktüatör arasında bir veya iki şim vardır. Şimleri saklayın ve tekrar kullanın (yedek diyaframla gelmezler). Diyaframı yanlış hizalanmış bir konumda aşırı sıkarak bu parça üzerinde önceden yükleme veya torka sebep olmayın.
  • Alyan başlı cıvataların dördünü de takın ve elinizle sıkın.
  • Kapak cıvatalarını alternatif bir kalıpta (Sol Üst, Sağ Alt, Sağ Üst, Sol Alt) 80 inç/lb (9 N*m) torkla sıkıştırın. Bu sayede diyafram, kutusu ile paslanmaz çelik çerçeve arasında hafifçe şişecektir.
  • 2. adımda uygulanan basıncı tahliye edin.
  • Test edin ve ünitenin düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulayın.
   • Bu işlem ekipmana sadece su doldurularak yapılmalıdır, test için aşındırıcı malzeme doldurmaya gerek yoktur.
 • Bilyalı valfin kapalı olduğundan emin olun, ardından kam kilitlemeli kuplörü ayırın.
 • Aşındırıcı bilyalı valfi hafifçe açın ve aşındırıcı maddenin aşındırıcı hortumundan aktığından emin olun.
 • Akmıyorsa kılavuzda yer alan kapama prosedürünü uygulayın.
 • Aşındırıcı madde ve suyu tahliye ettikten sonra kabı ve aşındırıcı madde hortumunu komple yıkayın.
 • Üniteyi düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
 • Bu mümkün değilse Otomatik Havalandırma ünitenin yüksek tarafında olmalıdır.

Otomatik Havalandırma valfinin çalıştığından emin olun ve ilk kap basıncını püskürtme basıncının üzerinde 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) olarak ayarlayın.

 • Otomatik Havalandırma temizlik prosedürünü gerçekleştirin.
  • Valfi parmağınızla itip hızla serbest bırakmayı deneyin. Bu işlem valfin kapanmasını sağlamıyorsa, kaptaki tüm basıncı tahliye etmek için boşaltma valfini açın.
  • Kap basıncını tahliye etmek için boşaltma valfini açın. Açılır tapayı açın ve su seviyesi açılır tapa altına inene kadar kabı tahliye edin.
  • Seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin.
  • Suyu valf sapına doğru ters yönde zorlamak için yıkama hortumunu kullanın.
 • Önceki adımın sorunu çözmemesi halinde, tüm valf tertibatını değiştirin.
 • Diyafram yıkama prosedürünü uygulayın.
  • Aşındırıcı malzemeler kumlama hortumundan tamamen atılana dek üniteyi WASH (YIKA) konumunda çalıştırın.
  • Aşındırıcı bilyalı valfi kapatın, ardından seçici valfi RINSE (DURULA) konumuna getirin. Hortumdaki tüm aşındırıcı malzemeler ve su temizlenene kadar püskürtme yapın.
  • Hızlı kaplini aşındırıcı bilyalı valf tarafından ayırın (kabın alt tarafından değil). 
  • Seçici valfi WASH (YIKA) konumuna getirin. Tüm kir temizlenene kadar WASH (YIKA) konumunda kalın.
  • Hızlı kuplörde lastik rondelayı çıkarın.
  • Açık hızlı kuplör yolunda hiçbir şeyin kalmadığından emin olun, ardından püskürtme kontrol anahtarını kısa bir süre boyunca ve birkaç kez devreye alın.
   • Yüksek debili hava kam kilitlemeli kaplinden boşalır. Bu gerçekleşmezse diyafram valfi sorunlu demektir. Tüm diyafram deposunu değiştirin.
   • Kutuyu SÖKMEYİN.
  • Hızlı kuplörün erkek kısmını kuplörün kam kilitlemeli kısmından su gelene dek tutun. Kir veya aşındırıcı maddeleri temizleyin.
  • Su akışını durdurmak için seçici valfi RINSE (DURULA) olarak değiştirin.
  • Lastik rondelayı kam kilidi içindeki iç oyuk içerisine tekrar takın.
  • Hızlı kuplörü tekrar bağlayın. Doğru bir şekilde temizlenip bağlanması halinde, çalışma sırasında kuplörde herhangi bir sızıntı olmamalıdır.
 • Yıkama sorunu çözmezse diyafram valfini onarın.
  • Kılavuzdaki basınç tahliyesi prosedürünü uygulayın.
  • Pistonun geri çekilmesini sağlamak için regülatör girişine 80 psi (5,5 Bar, 0,55 MPa)’dan fazla hava basıncı uygulayın.
  • Alyan başlı cıvataların dördünü de eşit düzeyde gevşetin ve ardından diyafram valfinin deposunu desteklerken bunları tamamen gevşetin.
   • Kutuyu SÖKMEYİN.
  • Diyaframı (doğal kauçuk bileşik) değiştirin ve kutuyla hizalamayı sağlamak için elinizle sıkın (sadece gerektiği kadar).
   • Diyafram ve aktüatör arasında bir veya iki şim vardır. Şimleri saklayın ve tekrar kullanın (yedek diyaframla gelmezler). Diyaframı yanlış hizalanmış bir konumda aşırı sıkarak bu parça üzerinde önceden yükleme veya torka sebep olmayın.
  • Alyan başlı cıvataların dördünü de takın ve elinizle sıkın.
  • Kapak cıvatalarını alternatif bir kalıpta (Sol Üst, Sağ Alt, Sağ Üst, Sol Alt) 80 inç/lb (9 N*m) torkla sıkıştırın. Bu sayede diyafram, kutusu ile paslanmaz çelik çerçeve arasında hafifçe şişecektir.
  • 2. adımda uygulanan basıncı tahliye edin.
  • Test edin ve ünitenin düzgün bir şekilde çalıştığını doğrulayın.
   • Bu işlem ekipmana sadece su doldurularak yapılmalıdır, test için aşındırıcı malzeme doldurmaya gerek yoktur.

Graco