Gusmer H20/35 Sorun Giderme Önerileri

Ürünle ilgili sorularınızı bilgilendirici ve anlaşılması kolay bir şekilde yanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Aşağıda müşterilerimizden gelen sık sorulan sorulardan birkaçı yer alıyor.

Sık Sorulan Sorular

 • Rölenin konumunu kontrol edin. 
  • Röle aşağı konumdaysa, motoru kontrol edin. 
  • Röle yukarı konumdaysa, kablo bağlantılarını kontrol edin.
 • Aşağıdaki komponentler arasındaki kabloları kontrol edin:
  • Motor bağlantı kutusu ve CB4
  • F1 ve F2 sigortalarındaki kablolar
  • RLY2 ve ana bağlantı kesme anahtarı
 • Kablo tesisatının doğru olduğunu ve yalıtımın sağlam olduğunu doğrulayın. 
 • Elektrik muhafazası içindeki CB4’ü sıfırlayın.
 • Tüm FTS bağlantılarının düzgün, konektör pinlerinin temiz olduğunu doğrulayın. Hortum uzunluğu boyunca FTS kablolarını ayırın ve her türlü kiri temizleyerek tekrar takın.
 • FTS tabancayla aynı ortamda, hortumun ucuna yakın monte edilmelidir. FTS montajını doğrulayın. Kılavuzda yer alan Sıvı Sıcaklık Sensörü (FTS) Onarımı bölümüne bakınız.
 • Besleme pompası basıncı çok düşük. Basıncı en az 100 psi (0,7 MPa; 7 bar) seviyesini koruyacak şekilde ayarlayın.
 • Akışkan çok kalın. 250-1500 santipoise viskoziteyi koruyacak akışkan sıcaklığı tavsiyesi için malzeme tedarikçinize danışın.
 1. Her bir yakınlık anahtarının çalışmasını kontrol edin.
  • Ön kapağı sökün.
  • Motora güç beslemesi durdurulmuşken, her bir yakınlık anahtarının gövdesindeki gösterge ışıklarının, her bir anahtarın yüzeyine bir mil veya tornavida gibi bir metalik cisim konulduğunda yandığını doğrulayın.
  • Gösterge ışıkları yanıyorsa, yakınlık anahtarları, kabloları ve HCM muhtemelen düzgün çalışmaktadırlar; 2. adıma geçin. Gösterge ışıkları yanmıyorsa, 6. adıma geçin.
 2. Yakınlık anahtarlarının, anahtar braketinin ve anahtarlama plakasının sıkı monte edildiklerinden ve hasarsız olduklarından emin olun.
 3. Yakınlık anahtarlarıyla anahtarlama plakası arasındaki mesafeyi kontrol edin.
  • Pompayı çalıştırmadan bekletin.
  • Pompanın A tarafına en yakın yakınlık anahtarının anahtarlama plakasına değeceği noktadan 0,5 ila 1,5 tur geride olduğunu doğrulayın.
  • Pompanın B tarafına en yakın yakınlık anahtarından gelen kabloyu ayırın. Pompayı anahtarlama plakası B tarafı yakınlık anahtarının üzerine gelinceye kadar çalıştırın, ardından motoru/pompayı durdurun. 
  • Pompanın B tarafına en yakın yakınlık anahtarının anahtarlama plakasına değeceği noktadan 0,5 ila 1,5 tur geride olduğunu doğrulayın. 
  • Kabloyu tekrar B tarafı yakınlık anahtarına bağlayın.
 4. Yön valfinin çalışmasını kontrol edin.
  • Yön valfinin kapağının içerisindeki kabloları inceleyin. Kılavuzda yer alan Elektrik Şemalarına bakınız.
  • Çalıştırma sırasında, yön valfi gövdesindeki yön gösterge ışıkları valfin açık konumunu esas alarak yanmalıdırlar.
  • Motoru çalıştırın ve pompaları en düşük basınç ayarında yavaşlatın (kompansatör düğmesi tamamen saat yönünün tersine dönmüştür). Pompa ayarlanan basınç değerine ulaşılana kadar A veya B yönünde hareket edecektir.
  • Yön valfinin kapağındaki yön gösterge ışıklarına bakarak çalışan solenoidi belirleyin. Valfe ulaşan voltajın doğru değerde (yaklaşık 200 - 240 VAC) olup olmadığını tespit etmek için ilgili terminaller boyunca voltaj ölçümü yapın. Ölçüm yapılacak doğru terminalleri belirlemek için kılavuzda yer alan Elektrik Şemalarına ve Pompa Konum Tablosuna bakın.
  • Her bir yakınlık anahtarını bir tornavida sapıyla dürtün, böylelikle yön valfindeki her bir solenoidin Pompa Konum Tablosunda belirtildiği gibi çalıştığını doğrulayın.
  • Eğer Pompa Konum Tablosuna göre bir taraf ya da her iki taraf doğru çalışmıyorsa, öncelikle yön valfine giden kabloları tekrar kılavuzda yer alan Elektrik Şemaları bazında kontrol edin, ardından yön valfini değiştirin.
 5. Eğer sebebin önceki olası sebeplerden hiçbirisi olmadığını tespit ederseniz, gevşemiş bir piston salmastra tespit cıvatası olup olmadığını araştırın. Böyle bir durum pistonun, anahtarlama plakasının yakınlık anahtarını etkinleştirmesinden önce, pompa giriş flanşı iç yüzeyine temas etmesine neden olur. Ünitenin çalışmasını durdurun ve uygun pompayı onarmak üzere sökün.
 6. Birinci adımın ardından, yakınlık anahtarı gösterge ışıkları yanmıyorsa:
  • Yakınlık anahtarı kablo veya bağlantılarının gevşek veya bozuk olup olmadıklarını kontrol edin. Yakınlık anahtarı bağlantılarının sıkılığını ve içlerine yağ ve başka maddelerin bulaşmış olmadığını doğrulayın.
  • Sorunun anahtarda mı, kabloda mı olduğunu görmek için kabloları yakınlık anahtarlarıyla değiştirin. Arızalı anahtarı veya kabloyu değiştirin.
 • Gusmer oranlayıcıda bir termokuplü standart, 2 komponentli ısıtmalı hortumlar kullanılır.
 • FTS’yi kontrol edin. Kılavuzda yer alan Sıvı Sıcaklık Sensörü (FTS) Onarımı bölümüne bakınız.
 • FTS tabancayla aynı ortamda, hortumun ucuna yakın monte edilmelidir. FTS montajını doğrulayın. Kılavuzda yer alan Sıvı Sıcaklık Sensörü (FTS) Onarımı bölümüne bakınız.
 • Bağlantıları kontrol edin. Gerekirse onarın.
 • CB3 ve CB5 kesicilerini sıfırlayın. Kılavuzda yer alan Elektrik Muhafazası bölümüne bakınız.
 • Hortum ısı bölgesini açın.
 • Ayar noktalarını kontrol edin. Gerekirse yükseltin.
 • A ve B ayar noktalarını yükseltin. Hortum sıcaklığı yükseltmek değil, korumak üzere tasarlanmıştır.
 • Akışkan sıcaklığını artırmak ve sabit tutmak için A ve B ayar noktalarını yükseltin.
 • Daha küçük karıştırma bölmesi kullanın. Basıncı azaltın.
 • Püskürtme işleminden önce hortumun doğru sıcaklığa ısınmasını bekleyin.
 • Hat gerilimini kontrol edin. Düşük hat gerilimi hortum ısıtma sistemine beslenen gücü azaltır ve daha uzun hortum uzunluklarını etkiler.
 • Hortumları daha sıcak bir bölgeye yerleştirin veya ısıtılmış akışkanı hortum içinde devridaim yaptırın.
 • FTS’yi kontrol edin. Kılavuzda yer alan Sıvı Sıcaklık Sensörü (FTS) Onarımı bölümüne bakınız.
 • Hat gerilimini kontrol edin. Düşük hat gerilimi hortum ısıtma sistemine beslenen gücü azaltır ve daha uzun hortum uzunluklarını etkiler.
 • Transformatördeki kademe ayarını kullanılan hortum uzunluğuyla eşleştirin.
 • Ana ısıtıcılarında RTD sorunu veya termokuple bağlı arızalı eleman olup olmadığını kontrol edin. Kılavuzda yer alan Elektrik Şemalarına bakınız.
 • Tüm FTS bağlantılarının düzgün, konektör pinlerinin temiz olduğunu doğrulayın. Termokupl kablolarını çıkarıp yeniden takın, birikmiş kirleri temizleyin.
 • Hortumları örtün veya ortam sıcaklığının daha düşük olduğu bir yere taşıyın.
 • Transformatördeki kademe ayarını kullanılan hortum uzunluğuyla eşleştirin.
 • Elektrik motorunun dönüşünü kontrol edin. Hem motor hem de hidrolik pompa milin ucundan bakıldığında saat yönünün tersine dönmelidir. Eğer dönüş yönü yanlışsa, L1 ve L2 güç kablolarını ters bağlayın. Kılavuzda yer alan Güç Bağlantısı konusuna bakınız.
 • Hidrolik haznesinin doğru şekilde doldurulduğundan emin olmak için seviye çubuğunu kontrol edin. Kılavuzda yer alan Önleyici Bakım Çizelgesine bakınız.
 • Giriş bağlantısının, pompa girişine hava girmeyecek şekilde tam sızdırmazlığını kontrol edin.
 • Pompayı doldurmak için, üniteyi en düşük basınç ayarında çalıştırın ve basıncı yavaşça artırın. Bazı durumlarda hidrolik pompanın elle çevrilebilmesi (saat yönünün tersine) için motor kapağının ve tahrik kayışının yerlerinden çıkartılması gerekebilir. Fan kasnağını elle çevirin. Yağ filtresini çıkartıp filtre manifolduna doğru akışı gözleyerek yağ akışını doğrulayın. Yağ filtresini tekrar takın. Yağ filtresini düzgün monte etmeden üniteyi çalıştırmayın.
 • Ses 30 saniyeden daha uzun sürerse, motor güç anahtarını (c36) KAPALI konuma getirerek motoru durdurun. Giriş bağlantılarının sıkılığını ve pompada doldurma etkisini kaybetmiş olup olmadığını kontrol edin.
 • Haznenin bakımının doğru yapıldığından emin olun. 
 • Daha verimli ısı dağılımı sağlamak için daha iyi havalandırma sağlayın.
 • Motor, kasnak ucundan bakıldığında saat yönünün tersi yönde çalışmalıdır.
 • Motorun, motor bağlantı kutusu içinde bulunan şemaya göre doğru şekilde bağlandığını doğrulayın.
 • Tahrik kayışının durumunu kontrol edin. 
 • Bozuksa değiştirin.
 • A ve B ayar noktalarını yükseltin. Hortum, sıcaklığı yükseltmek değil, korumak üzere tasarlanmıştır.
 • Ayar noktasını kontrol edin. Isıyı korumak için gerekirse artırın.
 • Daha küçük karıştırma bölmesi kullanın. Basıncı azaltın.
 • FTS’yi takın. Talimatlar için ısıtmalı hortum kılavuzuna bakın.
 • Hortumun ısınmasını bekleyin veya akışkana ön ısıtma uygulayın.
 • Bağlantıları kontrol edin. Gerekirse onarın.
 • Hortumları daha sıcak bir bölgeye yerleştirin veya A ve B ayar noktalarını artırın.
 • Transformatördeki kademe ayarını kullanılan hortum uzunluğuyla eşleştirin. 
 • Sistem 94,5 m ile sınırlıdır.
 • Tabancayı temizleyin. Tabanca kılavuzunuza bakın.
 • Oranlama pompasına akışkan beslemesini artırın:
  • 2:1 veya daha büyük besleme pompası kullanın
  • Mümkün olduğunca kısa minimum 19 mm iç çaplı besleme hortumu kullanın
 • Akışkan çok kalın. 250-1500 santipoise viskoziteyi koruyacak akışkan sıcaklığı tavsiyesi için malzeme tedarikçinize danışın.
 • Giriş süzgecini temizleyin.
 • Pompa giriş valfi bilyası/yuvası veya contası aşınmış. Pompayı değiştirin.
 • Dönüş hattını yerinden çıkartın ve SPRAY (püskürtme) modunda akış mevcut olup olmadığını tespit edin.
 • Isıtıcının ve basınç tahliye valflerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Temizleyin.
 • Kopma diskini yenisiyle değiştirin; bir boru tapasıyla değiştirmeyin.
 • Besleme pompası basıncını kontrol edin ve minimum 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) değeri sağlayacak şekilde ayarlayın.
 • Sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 
 • Sızıntı yoksa, basınç dengesizliği kadranını daha yüksek seviyeye ayarlayın.
 • Basınç izleme anahtarını açık konumuna getirin.
 • Kontrol gücünü başlat (START) konumuna getirin.
 • Basınç dengesizliğinin nedenini belirleyin. Sorunu düzeltin. Kılavuzda yer alan Basınç/Malzeme Dengesizliği konusuna bakınız.
 • Basınç denge anahtarını kapalı/sıfırla (OFF/RESET) konumuna getirin.
 • Termokupl bağlantılarında ve kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekliyse değiştirin.
 • Yüksük somununu gevşetin.
 • Ucun ısıtıcı elemanına temas edebilmesi için termokupl kablosunu itin.
 • Termokupl ucunu ısıtıcı elemana karşı tutarak, yüksük somununu 1/4 tur geçecek şekilde sıkın.
 • Kılavuzda yer alan Isıtıcı Elemanını Değiştirme konusuna bakınız.
 • Termokuplden bir arıza sinyali varsa, termokupl kontrol ünitesi ısıtıcıların çalışmasını önleyecektir.
 • Bu gerçekleşirse, termokuplü değiştirin. Kılavuzda yer alan Termokupl Değiştirme konusuna bakınız.
 • Sıcaklık kontrol ünitesinin mor ve kırmızı kabloları arasında 4-6 ohm’luk bir direnç olup olmadığını kontrol edin. Topraklama kablosu ile mor kablo arasında sonsuzluk okunmalıdır.
 • Isı bölgelerini açın.
 • A tarafı ısıtıcısı için CB1’i ve B tarafı ısıtıcısı için CB2’yi kontrol edin.
 • Kırmızı sıcaklık kontrol ünitesi ışığı yanıyorken, SSR’de T3 ile T4 arasındaki gerilimi (5 VDC) ölçün.
 • Kırmızı sıcaklık kontrol ünitesi ışığı yanıyorken, ısıtıcı kontrol rölesinin T2’si ile SSR’nin T2’si arasındaki hat gerilimini (230 V) ölçün.
 • Test sorunu belirleyemezse, SSR’yi değiştirin.
 • İki ana ısıtıcı kontrol ünitesi aralarında değiştirilebilir.
 • Arızalı bir kontrol ünitesini test etmek için ana güç bağlantısını ve gelen gücü kesin.
 • Şüpheli kontrol ünitesini değiştirin ve tekrar test edin.
 • Bu gerçekleşirse, termokuplü değiştirin. Kılavuzda yer alan Termokupl Değiştirme konusuna bakınız.
 • Sıcaklık kontrol ünitesinin mor ve kırmızı kabloları arasında 4-6 ohm’luk bir direnç olup olmadığını kontrol edin.
 • Topraklama kablosu ile mor kablo arasında sonsuzluk okunmalıdır.
 • Termokupl, ısıtıcı kartuşuyla temas etmelidir.
 • Isıtıcı kartuşu düzgün çalışıyor olmalıdır.
 • Bu koşullardan herhangi birinin olmaması, düzensiz sıcaklık denetimine ve aşırı ısınmaya neden olabilir. Termokupl konumunu kontrol etmek için kılavuzda yer alan Termokupl Değiştirme konusuna bakınız.
 • Kılavuzda yer alan Ana Isıtıcıyı Değiştirme konusuna bakınız.
 • Hangi pompada basınç kaybı olduğunu belirlemek için göstergeleri gözlemleyin.
 • Yön gösterge ışığını (c35) kontrol ederek pompanın nerede durduğunu belirleyin.
 • Valfi onarın. Pompa kılavuzuna bakın.
 • Tıkanıklığı gidermek için akışkan hortumunu açın veya iç çapı daha büyük hortum kullanın.
 • Besleme pompası basıncını kontrol edin ve minimum 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) değeri sağlayacak şekilde ayarlayın.

NOT:  Arıza teşhisi amacıyla yön valfine, küçük bir tornavidayla her bir yön valfi uç kapağının ortasındaki düğmesine bastırarak, elle müdahale edilmesi mümkündür. Sağ uç kapaktaki düğmeye bastırıldığında pompa sağa doğru ilerler. Sol düğmeye bastırıldığında pompa sola doğru ilerler.

 1. Her bir yakınlık anahtarının çalışmasını kontrol edin.
  • Ön kapağı sökün.
  • Motora güç beslemesi durdurulmuşken, her bir yakınlık anahtarının gövdesindeki gösterge ışıklarının, her bir anahtarın yüzeyine bir mil veya tornavida gibi bir metalik cisim konulduğunda yandığını doğrulayın.
  • Gösterge ışıkları yanıyorsa, yakınlık anahtarları, kabloları ve HCM muhtemelen düzgün çalışmaktadırlar; 2. adıma geçin. Gösterge ışıkları yanmıyorsa, 6. adıma geçin.
 2. Yakınlık anahtarlarının, anahtar braketinin ve anahtarlama plakasının sıkı monte edildiklerinden ve hasarsız olduklarından emin olun.
 3. Yakınlık anahtarlarıyla anahtarlama plakası arasındaki mesafeyi kontrol edin.
  • Pompayı çalıştırmadan bekletin.
  • Pompanın A tarafına en yakın yakınlık anahtarının anahtarlama plakasına değeceği noktadan 0,5 ila 1,5 tur geride olduğunu doğrulayın.
  • Pompanın B tarafına en yakın yakınlık anahtarından gelen kabloyu ayırın. Pompayı anahtarlama plakası B tarafı yakınlık anahtarının üzerine gelinceye kadar çalıştırın, ardından motoru/pompayı durdurun. 
  • Pompanın B tarafına en yakın yakınlık anahtarının anahtarlama plakasına değeceği noktadan 0,5 ila 1,5 tur geride olduğunu doğrulayın. 
  • Kabloyu tekrar B tarafı yakınlık anahtarına bağlayın.
 4. Yön valfinin çalışmasını kontrol edin.
  • Yön valfinin kapağının içerisindeki kabloları inceleyin. Kılavuzda yer alan Elektrik Şemalarına bakınız.
  • Çalıştırma sırasında, yön valfi gövdesindeki yön gösterge ışıkları valfin açık konumunu esas alarak yanmalıdırlar.
  • Motoru çalıştırın ve pompaları en düşük basınç ayarında yavaşlatın (kompansatör düğmesi tamamen saat yönünün tersine dönmüştür). Pompa ayarlanan basınç değerine ulaşılana kadar A veya B yönünde hareket edecektir.
  • Yön valfinin kapağındaki yön gösterge ışıklarına bakarak çalışan solenoidi belirleyin. Valfe ulaşan voltajın doğru değerde (yaklaşık 200 - 240 VAC) olup olmadığını tespit etmek için ilgili terminaller boyunca voltaj ölçümü yapın. Ölçüm yapılacak doğru terminalleri belirlemek için kılavuzda yer alan Elektrik Şemalarına ve Pompa Konum Tablosuna bakın.
  • Her bir yakınlık anahtarını bir tornavida sapıyla dürtün, böylelikle yön valfindeki her bir solenoidin Pompa Konum Tablosunda belirtildiği gibi çalıştığını doğrulayın.
  • Eğer Pompa Konum Tablosuna göre bir taraf ya da her iki taraf doğru çalışmıyorsa, öncelikle yön valfine giden kabloları tekrar kılavuzda yer alan Elektrik Şemaları bazında kontrol edin, ardından yön valfini değiştirin.
 5. Eğer sebebin önceki olası sebeplerden hiçbirisi olmadığını tespit ederseniz, gevşemiş bir piston salmastra tespit cıvatası olup olmadığını araştırın. Böyle bir durum pistonun, anahtarlama plakasının yakınlık anahtarını etkinleştirmesinden önce, pompa giriş flanşı iç yüzeyine temas etmesine neden olur. Ünitenin çalışmasını durdurun ve uygun pompayı onarmak üzere sökün.
 6. Birinci adımın ardından, yakınlık anahtarı gösterge ışıkları yanmıyorsa:
  • Yakınlık anahtarı kablo veya bağlantılarının gevşek veya bozuk olup olmadıklarını kontrol edin. Yakınlık anahtarı bağlantılarının sıkılığını ve içlerine yağ ve başka maddelerin bulaşmış olmadığını doğrulayın.
  • Sorunun anahtarda mı, kabloda mı olduğunu görmek için kabloları yakınlık anahtarlarıyla değiştirin. Arızalı anahtarı veya kabloyu değiştirin.

Graco