ToughTek M680a Bakım Programı

Bakım Programı

Her günün sonunda pompayı sökün ve temizleyin. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürer.  Parçaları söktükçe, komponentleri temizlemek için yumuşak bir fırça ve su veya uyumlu bir solvent kullanın.

 • Sistemi yıkayın. Kılavuzda yer alan Yıkama konusuna bakınız. Pompayı alt stroktayken durdurun.
 • Basınç Tahliye Prosedürünü uygulayın. Kılavuzdaki Basınç Tahliye Prosedürüne bakın.
 • Akışkan basıncı giderildikten sonra malzeme hortumunu pompa çıkışından çıkarın.
 • Hazneyi çıkış kam kilidinden sökün ve sonra hazneyi çıkarın.
 • Giriş dirseğini çıkarın.
 • Arabayı geriye doğru eğin, böylece arabanın arkasına dayansın.
 • Giriş muhafazasını tutarken, giriş muhafazası kelepçesindeki iki adet somunu gevşetmek için 5/8 inçlik bir anahtar kullanın ve giriş muhafazasını çıkarın.
 • Giriş bilya durdurucusu ve bilya kafesi yayını çıkarın.
 • Silindir kelepçesi üzerindeki iki adet somunu gevşetmek için 5/8 inçlik bir anahtar kullanın ve silindiri çıkarın.
 • Pompa milini ayırın (aşağıdaki şekle bakın):
  • Piston mili koruyucu yayını yukarı doğru ve kaplin tertibatından uzağa (BF1-BF3) itin.
  • Klipsi (BF1) sökün, ve kaplini (BF3) sökecek şekilde kaplin kapağını (BF2) yukarı kaydırın.
 • Mili aşağı ve çıkış muhafazasından dışarı doğru çekin.
 • Oringleri bilya durdurucusundan iterek çıkış bilya durdurucusunu milden çıkarın.
 • Salmastra somununu gevşetin ve çıkarın, sonra boğaz salmastrasını çıkarın.
 • Tüm gevşek parçaları temizlemek için bir fırça ve solvent kullanın.

NOT: Piston salmastraları veya yuvanın değiştirilmesi gerekmedikçe pompa milini sökmeyin.

NOT: Giriş yuvasının değiştirilmesi gerekmedikçe giriş muhafazasını sökmeyin.

1493758332160.png
 • Boğaz salmastrasını, açık ucu pompanın içine bakacak şekilde gevşekçe takın.
 • Salmastra somununu elle sıkın.
 • Yapışmadıklarından emin olmak için bilyaları yağlayın.
 • Çıkış bilyasını, çıkış bilya durdurucusunu milin içine oringlerle takın. Çıkış bilya durdurucusu oringlerinin, çıkış bilya durdurucusu mili üzerindeki oluklarda olduğundan emin olun.
 • Mildeki salmastraları yağlayın.
 • Mili yavaşça boğaz salmastrasına doğru kaydırın.
 • Kaplini (BF3) takın, kaplin kapağını (BF2) kaplinin üzerine kaydırın, ardından pompa milini hava motoruna sabitlemek için klips (BF1) takın.
 • Düz uçlu bir tornavida ve plastik bir tokmak yardımıyla salmastra somununu durana kadar sıkın.
  • NOT: Bu ayarlanabilir bir salmastra değildir ancak salmastra somununun boğaz salmastrasına değecek şekilde sıkı olmasına gerek yoktur.
 • Çıkış muhafazası ile silindir arasına oring takılı iken silindiri milin üzerine kaydırın.
  • NOT: Silindiri muhafazaya monte ederken oring yerinde kalmazsa, düzgün bir şekilde monte edilebilmesi için arabanın dik olarak yatırılması gerekebilir.  Kelepçe takıldıktan sonra, montajı bitirmek için arabayı yatay konuma geri getirin.
 • Silindiri çıkış muhafazasına sabitlemek için silindir kelepçesi kullanın.
  • NOT: Her kelepçe düz bir ağza sahiptir, bu nedenle kelepçeyi sıkmak için sadece bir anahtar gerekir. Cıvata kafasını yassı ağız ile hizalayın ve bir anahtar yardımıyla somunu sıkın.  Kelepçenin her iki tarafını da yaklaşık 10 ft-lb (14 N•m) torkla sıkın.
 • Giriş bilyası, bilya kafesi yayı ve giriş bilyası durdurucuyu giriş muhafazasına takın.
 • Giriş bilyası ile, bilya kafesi yayı, ve giriş bilyası yerindeyken, oringi silindir ve giriş muhafazası arasına yerleştirin, sonra giriş muhafazasını silindirin üzerine takmak için giriş muhafazası kelepçesini kullanın.
  • NOT: Her kelepçe düz bir ağza sahiptir, bu nedenle kelepçeyi sıkmak için sadece bir anahtar gerekir. Cıvata kafasını yassı ağız ile hizalayın ve bir anahtar yardımıyla somunu sıkın.  Kelepçenin her iki tarafını da yaklaşık 10 ft-lb (14 N•m) torkla sıkın.
 • Giriş dirseğini giriş muhafazasına takın.
 • Arabayı yukarı doğru yatırın.
 • Hazneyi hazne braketi üzerine takın ve giriş dirseğine bağlayın.
 • Malzeme hortumunu pompa çıkışına takın.
 • 17. Emniyete almak için her kam kilidi bağlantısının etrafına mavi, cırt cırtlı, kam kilitli tutma kayışı sarın.
  • NOT: Buna, hazne ve alt pompa arasındaki iki kam kilidi, pompa çıkışındaki kam kilidi, akışkan hortumları üzerindeki kam kilitleri ve aplikatör girişindeki kam kilidi dahildir. Tutma kayışları sıkı olmalı ve kam kilidinden kayarak çıkması mümkün olmamalıdır.
 • Salmastra somununa yarısı dolana kadar TSL ekleyin.
 • Sistemi yıkayın. Kılavuzda yer alan Yıkama konusuna bakınız.
 • Basıncı tahliye edin. Kılavuzdaki Basınç Tahliye Prosedürüne bakın.
 • Her günün sonunda, Pompayı Sökme ve Temizleme prosedürünü uygulayın.
 • Hava filtresinden suyu tahliye edin.
 • Hazneyi bir ovalama süngeri ile temizleyin. Püskürtme makinesinin dışını bir bez ve uygun solvent kullanarak temizlemeniz tavsiye edilir.
 • Hortumları, boruları ve kaplinleri kontrol edin. Her kullanımdan önce tüm akışkan bağlantılarını sıkın.
 • Kam kilitli contaları kontrol edin ve gerekliyse değiştirin.
 • Paslanmayı önlemek için gece pompada hiçbir zaman su veya su bazlı bir sıvı bırakmayın.
 • Boğaz contası üzerinde kalan malzeme kuruyabilir ve contaya zarar verebilir.
 • Boğaz contasının zarar görmesini önlemek için pompayı her zaman pompa stroku aşağıdayken durdurun.
 • Pompayı her zaman akışkan deplasman çubuğu üzerinde kurumadan önce yıkayın.
  • Önce suyla, sonra yağla yıkayın. 
  • Basıncı tahliye edin, ama yağı parçaları korozyondan korumak için pompada bırakın.
 • A ve B noktaları arasındaki aksı düzenli olarak hafif yağla yağlayın. Aşağıdaki şekle bakın.
 • Günlük olarak dökülen akışkanları uygun bir solventle silerek arabayı temiz tutun.
1493759292008.png

Graco