Graco Inc.

Sıvı Transferi  Çok çeşitli malzemeler için toplu transfer

Daha az atıkla malzemelerin doğru, temiz ve verimli transferi