Graco Inc.

Granit üzerinde çukurcuklanmış yüzey oluşturma EcoQuip EQ300s ile

Londra'da Denman Street'teki mevcut kaldırım yapısı, otel müşterilerini bırakmak için sık sık kenara yanaşan Bentley, Rolls-Royce ve Jaguar gibi bazı üst sınıf araçlara zarar vermekteydi. Kaldırımın daha fazla zarar vermemesi için tadil edilmesi gerekmiş ve yuvarlak bir patika eklenmişti. Ancak, granit kaldırım taşlarının değiştirilmesi genellikle yolun kapatılmasını ve istenilen sonuca ulaşılması için büyük miktarda atık üretilmesini zorunlu kılan, zaman gerektiren pahalı bir süreçtir.

40 metrelik bir kısmın tekrar döşenmesi birkaç saat

D-Drill tarafından geliştirilen ve D-Kerb olarak patentli yeni bir teknik taşları yerlerinde keserek oldukça maliyetli olan kaldırım değiştirme, yol kapama ve atık tahliyesi ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Herhangi bir taşı kesmenin olumsuz tarafı ise kesilen yüzeyin görüntüsüdür. Granit ile çalışıldığında yüzey genellikle pürüzsüz olup yıllanmış ve eskimiş yüzeylere nazaran farkını açıkça ortaya koymaktadır. Yuvarlak patikanın tam potansiyeline ulaşması için EcoQuip EQ300s kullanılarak granit yüzeyi, mevcut kaldırım taşları ile aynı yapıda çukurcuklanmış forma getirilmiştir. UHP ve kuru kumlama gibi diğer teknolojilerden farklı olarak EQ300 tekniği ile atık üretilmemesi caddenin sadece perdelenmiş çalışma alanı hariç açık kalması anlamına gelmektedir. 40 metrelik bir kısım sadece birkaç saat içerisinde tekrar döşenmişti. Taşların yeniden şekillendirilmesinde geleneksel olarak iğne tabancası kullanılmaktaydı. Bu yöntemin kullanılmış olması durumunda aynı alanın yapımı günler alacaktı. EcoQuip EQ300, işin yapıldığı alana götürülmeye müsait, uygun büyüklükte bir hava kompresörüne bitiştirilmiş müstakil bir ünitedir.

Benzer yüzey formu ve yapısı

D-Kerb makinesi sadece istenilen sonuca ulaşılmasını sağlamakla kalmadı, D-Drill aynı zamanda, caddenin geri kalanının yapısı ve formuna uygun bir yüzey elde etmek için EcoQuip Buharlı Aşındırıcı Raspa'yi de piyasaya sürdü. D-drill'e göre, “Basınç ve araç türünde değişiklik kesilmiş yüzeye doğru profilin tekrar uygulanmış olduğunu temin etmek için önemlidir." Yıkamanın kullanımı çalışılan sahanın temizlenmesine imkan verirken aynı zamanda bitmiş yüzeyin mevcut yüzey ile karşılaştırılabilmesine de imkan tanımaktadır. Diğer teknolojiler ile karşılaştırıldığında EcoQuip daha az kırma dökme dağınıklığına yol açarken işi yaparken önemli miktarda da zamandan tasarruf sağlar.