Graco Inc.

Zerowe straty materiału dzięki Graco XP70

XP70

Swire Oilfield Services to dostawca rozwiązań w przewożeniu ładunków, systemów modułowych oraz usług
z branży hydraulicznej i lotnictwa morskiego. Zakład regeneracyjny firmy, mieszczący się w szkockim Aberdeen,
zajmuje się identyfikacją, oczyszczaniem i malowaniem elementów używanych w warunkach morskich. W
procesie malowania wykorzystuje się układ trzech powłok, obejmujący podkład epoksydowy, powłokę pośrednią
i poliuretanową powłokę nawierzchniową. Farba nakładana jest urządzeniami natryskowymi Graco X60
Xtreme™ w ogrzewanej malarni.

Głównymi trudnościami, z którymi się zmaga Swire Oilfield Services, są: duże straty materiału oraz objętość
rozpuszczalnika stosowanego w procesie czyszczenia i rozcieńczania materiałów malarskich.
Aby przeciwdziałać stratom farby i wysokiemu zużyciu rozpuszczalnika oraz zapewnić wymagany stosunek
mieszania dla materiałów malarskich, lokalny dystrybutor Graco, firma NOV Wilson, zaoferowała maszyny Graco
XP70™ i XP50™. Ze względu na warunki panujące w malarni żadna z maszyn nie wymaga ogrzewania.


W celach demonstracyjnych urządzenie XP70 zostało skonfigurowane dla stosunku 4:1 z wężem ssącym do
podłoża i zbiornikiem na utwardzacz. Urządzenie zostało również wyposażone w pompę płuczącą Merkur™.
Nakładanie przeprowadzono za pomocą obecnie eksploatowanej linii do malowania i pistoletu Graco XTR7™
stosowanego na co dzień do urządzeń natryskowych w Swire Oilfield Services. Ciśnienie wlotowe ustawiono na
poziomie odpowiadającym wartości w obecnie stosowanych urządzeniach natryskowych Graco Xtreme.

W czasie nakładania ciśnienie wlotowe powietrza zmniejszyło się o 33% w porównaniu z procesem
realizowanym przy użyciu urządzeń Xtreme. Operatorom spodobała się zarówno łatwość użycia urządzenia
XP70, jak i efekt końcowy. Demonstracja zakończyła się przepompowaniem niezużytego materiału z powrotem
do oryginalnych pojemników. Linie farby zostały przepłukane, aby pokazać, jak niewielka ilość rozpuszczalnika
jest potrzebna do tego, by usunąć zmieszany materiał z urządzenia XP70.

Po zakończeniu pokazu firma Swire Oilfield Services skupiła się na udoskonalaniu swoich procesów — są to
m.in. ograniczenia w odpadach farby, zużyciu rozpuszczalnika, serwisowaniu pompy, czasie zużytym na
czyszczenie pomp, stratach linii malowania oraz łatwość użycia urządzenia Graco XP70.

Firma Swire Oilfield Services zmodyfikowała proces nakładania farby tak, by możliwe było użycie w nim
urządzeń XP70 skonfigurowanych zgodnie z wymogami. — Przekonaliśmy się, że te urządzenia są niezawodne i
proste w obsłudze. Teraz możemy stosować mniejsze ilości utwardzacza, mniejsze są także straty podczas
czyszczenia linii malowania. W procesie czyszczenia stosujemy też mniej rozpuszczalnika. Nie jest potrzebne
ręczne mieszanie, więc miejsce pracy jest czystsze, a materiał rzadko się rozlewa”. Phil Francis, Operations
Manager UK (central), Swire Oilfield Services.

UŻYTKOWNIK

Swire Oilfield Services
www.swireos.com

Sektor rynku przemysłowego

Nafta i gaz

ZASTOSOWANIE

Renowacja pojemników, ochrona przed korozją i warunkami pogodowymi
w branży morskiej

Specyfikacja materiału

Hempel: Hempadur, Hempathane

KONFIGURACJA

XP70 + zestaw do płukania rozpuszczalnikiem XP70
wąż ssący na stronę A
zielony zasobnik na stronę B

Dystrybutor GRACO

NOV Wilson
Badentoy Avenue, Badentoy Park
Portlethen, Aberdeen
+ 44 1224 785860

 

painted and finished unit