Powłoki ochronne

W każdej branży wiedza dotycząca materiałów, sprzętu oraz wpływu warunków pracy jest niezbędna w celu dostarczenia niezawodnego, trwałego i zgodnego z normami produktu końcowego, bez względu na zastosowanie.

ilustracja rozpylania podczas natrysku hydrodynamicznego

Czym jest natrysk hydrodynamiczny?

W systemie hydrodynamicznym materiał jest przepompowywany pod wysokim ciśnieniem przez dyszę. Ciecz znajduje się pod ciśnieniem bez udziału sprężonego powietrza, a podczas przepływu przez dyszę ulega atomizacji.

Rozmiar dyszy oraz ciśnienie cieczy wpływa na wskaźnik przepływu materiału. Dysza tworzy również wzór strumienia.. Natomiast systemy natrysku powietrznego bazują na wstrzykiwaniu sprężonego powietrza do strumienia materiału w celu rozpylenia go.

Schemat

  1. Dysze do natrysku hydrodynamicznego
  2. Arkusz
  3. Strumień zakłócony
  4. Rozpylona ciecz

Podstawy

Technologia

Historie sukcesów

Chcesz nam zadać pytanie?

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

+32 89 770 847

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Wsparcie ogólne

Wsparcie ogólne

+32 89 770 865

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Graco