Zawiadomienie o globalnej polityce prywatności firmy Graco

Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2022

1. Wprowadzenie i zakres

Firma Graco Inc. („Graco”) oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne (razem „my”, „nasz” lub „nas”) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności. Niniejsze zawiadomienie określa kategorie danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z dowolnych stron internetowych dostępnych pod adresem www.graco.com („witryny”) oraz oferowanych przez nas usług, funkcji lub treści („usługi”), cele, dla których gromadzone są dane osobowe, strony, którym je udostępniamy oraz środki bezpieczeństwa podejmowane przez nas w celu ochrony danych. Zawiera również informacje o prawach i wyborach dotyczących danych osobowych oraz o tym, jak można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony danych. Prosimy uważnie przeczytać tę informację. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w niniejszym zawiadomieniu, prosimy nie korzystać z witryn ani nie podawać żadnych danych osobowych. Niniejsze zawiadomienie może co pewien czas ulegać zmianom – więcej informacji na temat zmian w zawiadomieniu znajduje się w art. 13 poniżej.

2. Administrator danych

Dla celów niniejszej Informacji

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413
Stany Zjednoczone

jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako administrator danych.

 

Możesz się z nami skontaktować przez:

  • e-mail privacy@graco.com;
  • dzwoniąc pod numery +1 612 379 3654 (Stany Zjednoczone), +1 866 361 5924 (Stany Zjednoczone, bezpłatny); lub +32 (0) 89 770 860 (UE);
  • lub pocztą zwykłą

Graco Inc.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Stany Zjednoczone

3. Dane osobowe, które zbieramy o Tobie i w jaki sposób je zbieramy

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Odwiedzając nasze witryny, masz możliwość przekazania nam swoich danych osobowych. Dodatkowo, podczas korzystania z naszych usług automatycznie gromadzimy pewne informacje o użytkowniku i jego sposobie korzystania z Internetu. Poszczególne kategorie przedmiotowych danych osobowych oraz źródła, z których je uzyskujemy, są powiązane ze sposobem, w jaki korzystasz z naszych witryn i usług. Poniżej opisano więcej informacji na temat kategorii danych osobowych i sposobów ich gromadzenia.

(1) Dane osobowe, które nam przekazujesz. Nasze witryny oferują Ci możliwość (i) skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza zapytania online; (ii) zarejestrowania się w celu otrzymywania powiadomień pocztą elektroniczną; oraz (iii) rejestracji w systemie informacji o kliencie („CIS”), portalu Graco Partner Portal ("Partner Portal") lub na koncie Graco External Distributor Interface („GEDI”). Zebrane w ten sposób dane osobowe obejmują:

Jeśli jesteś dystrybutorem Graco („Dystrybutor”):

Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i faksu, kod pocztowy, stan i kraj zamieszkania;

Informacje zawodowe dotyczące Ciebie i Twoich pracowników mających dostęp do konta CIS, portalu Partner Portal lub GEDI, składające się z nazwy firmy, imienia i nazwiska, tytułu (funkcji), adresu e-mail, nazwiska dyrektora generalnego firmy, strony internetowej firmy, adresu firmy, adresu wysyłki i numeru konta Graco;

Hasła CIS, Partner Portal lub GEDI – Twoje i Twoich pracowników; oraz

Informacje o umowie (o ile strona umowy jest konsumentem końcowym), takie jak informacje o rachunku bankowym, zdolności kredytowej, warunkach płatności i finansowania.

Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie w interfejsie. Korzystanie z naszych witryn lub usług oraz interakcja z nimi jest uzależniona od dostarczenia tych informacji.

Jeśli jesteś użytkownikiem ogólnym („użytkownik ogólny”):

Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miasto, stan i kraj zamieszkania; oraz

Informacje zawodowe, takie jak nazwa firmy.

(2) Dane osobowe są zbierane automatycznie. Podczas nawigacji po naszych witrynach lub podczas interakcji z naszymi usługami, używamy technologii automatycznego zbierania danych w celu zbierania pewnych danych osobowych dotyczących urządzenia, aktywności i wzorców przeglądania, w tym:

Dzienniki odwiedzin obejmujące dane dotyczące korzystania z naszych witryn i usług, w tym informacje o sesjach technicznych i połączeniach, zasoby, do których masz dostęp, dane dotyczące ruchu, lokalizacji, daty i godziny oraz częstotliwości dostępu;

Dane osobowe dotyczące komputera i połączenia internetowego, sprzętu i oprogramowania, w tym adres IP, system operacyjny, domena hosta, typ przeglądarki, ustawienia językowe, strony przeglądane na naszych witrynach, terminy wyszukiwania i godziny odwiedzin; oraz

Szczegóły dotyczące stron odsyłających (URL) i stron internetowych, które odwiedziłeś przed przejściem na naszą witrynę.

(3) Pliki cookie używane w naszych witrynach. W naszych witrynach używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii. Cookie to małe pliki danych, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celach archiwizacyjnych. Korzystamy z nich w obszarach publicznych naszych witryn, jak również w strefach CIS i GEDI witryn.

Nasze witryny używają jednosesyjnych (tymczasowych) i wielosesyjnych (trwałych) plików cookie. Tymczasowe pliki cookie są zapamiętywane tylko tak długo, jak długo otwarta jest Twoja przeglądarka internetowa i są wykorzystywane do celów technicznych, takich jak umożliwienie lepszej nawigacji na naszych witryn. Po zamknięciu przeglądarki plik cookie znika. Trwałe pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze przez dłuższy czas i są wykorzystywane do celów, które obejmują śledzenie liczby unikalnych użytkowników naszych witryn i danych osobowych, takich jak liczba odsłon na stronie, ile czasu użytkownik spędza na stronie, oraz innych istotnych statystyk internetowych. Te dane osobowe identyfikują Twoją przeglądarkę na naszych serwerach, gdy odwiedzasz nasze witryny.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookie były usuwane i odrzucane. W niektórych przypadkach usunięcie lub odrzucenie plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi na naszych witrynach. Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie lub usunąć je z komputera, możesz zrobić to dowolnym momencie za pomocą przeglądarki (patrz menu "Pomoc" przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie).

 (4) Wtyczki serwisów społecznościowych. Podczas korzystania z naszych witryn umożliwiamy Ci dzielenie się informacjami z serwisami społecznościowymi oraz dostęp do naszych profili w serwisach społecznościowych za pośrednictwem tzw. wtyczek. Sieci społecznościowe są w stanie odzyskać dane osobowe za pośrednictwem tych wtyczek, nawet jeśli nie masz z nimi kontaktu. Ponadto, jeśli jesteś zalogowany na portalu społecznościowym podczas odwiedzania naszych witryn z wbudowanymi wtyczkami społecznościowymi, sieć może zbierać i przechowywać informacje o takich wizytach i łączyć je z Twoim kontem użytkownika portalu społecznościowego. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad danymi zbieranymi przez portale społecznościowe za pośrednictwem ich wtyczek, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych tych portali, aby uzyskać dalsze informacje.

Gdy zdecydujesz się udostępnić informacje z naszych witryn w serwisach społecznościowych lub gdy połączysz się z naszymi profilami w serwisach społecznościowych za pośrednictwem wtyczek, dane serwisy społecznościowe umożliwiają nam automatyczny dostęp do przechowywanych przez nie danych osobowych, na które składają się treści przez niego przeglądane i lubiane oraz informacje o reklamach, które zostały wyświetlone lub które kliknąłeś. Możesz ograniczyć nasz dostęp do swoich danych osobowych, zmieniając ustawienia prywatności na odpowiedniej stronie mediów społecznościowych.

Możesz także uzyskać dostęp do naszych witryn za pośrednictwem usług innych firm, np. z naszych profili w sieciach społecznościowych. W takich przypadkach zbieramy dane osobowe z Twojego konta użytkownika mediów społecznościowych, składające się z imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wszelkich innych informacji, które podałeś do wiadomości publicznej.

Jeśli korzystasz z witryny e-handlu Graco (np. shop.graco.com) do zamawiania produktów Graco („użytkownik e-handlu”):

Podczas korzystania z witryny e-handlu Graco, takiej jak shop.graco.com, zbieramy te same informacje, co „ogólny użytkownik” strony internetowej Graco, w tym pliki cookie i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miasto, stan i kraj zamieszkania; oraz informacje zawodowe, takie jak nazwa firmy.  Takie informacje, które podajesz jako użytkownik e-handlu, są przechowywane, wykorzystywane i zarządzane w ramach tego samego procesu zarządzania relacjami z klientami (CRM), co w przypadku użytkownika ogólnego.

Nie możesz utworzyć konta w witrynie e-handlu Graco; zakup produktów i płatności są dostępne tylko dla konta „gość”.

Połączymy Cię z zewnętrznym procesorem płatności, Cybersource, a Visa Solution, w celu przetworzenia płatności: Cybersource, P.O. Box 8999, San Francisco, CA, 94128. Należy również dokładnie zapoznać się z polityką prywatności Cyber Source (https://www.cybersource.com/en-us/about/dpa.html) przed złożeniem zamówienia na Produkty Graco.  Firma Graco nie gromadzi, nie wykorzystuje, nie udostępnia ani nie przechowuje Twoich informacji finansowych.

Nazwa pliku cookiePrzeznaczenieCzas trwaniaTyp
_gaGoogle Analytics. Używany do rozróżniania użytkowników.1 rokNasza firma
_gidGoogle Analytics. Używany do rozróżniania użytkowników.24 godzinyNasza firma
graco-country, graco-lang, graco-siteZapisuje preferowany kraj i ustawienie języka użytkownika1 rokNasza firma
http://www.graco.com/<product link>Zapisuje ostatnio przeglądaną zakładkę, w celu jej zapamiętania przy następnej wizycie użytkownika30 dniNasza firma
TagcloudZapisuje liczbę wizyt użytkownika na naszych witrynach oraz
personalizuje je w zależności od upodobań użytkownika.
1 rokNasza firma
cisloginZapisuje ustawienia językowe.6 miesięcyNasza firma
_atuvcZapisuje, ile razy strona została udostępniona za pomocą
przycisków AddThis „Share”.
1 rokStrona trzecia
_atuvsZapisuje, ile razy strona została udostępniona za pomocą
przycisków AddThis „Share”.
Wygasa w chwili zakończenia
sesji przeglądarki
.
Strona trzecia
_mkto_trkŚledzi zachowania odwiedzających w celu pomiaru efektywności kampanii.
Anonimowe śledzenie do chwili, gdy użytkownik zidentyfikuje się poprzez wysłanie formularza.
2 latStrona trzecia
BVBRANDIDPozwala na skorelowanie wewnętrznej analizy internetowej Bazaarvoice z danym użytkownikiem dla interakcji w ramach konkretnej domeny klienta.1 rokStrona trzecia
BVBRANDSIDPozwala na skorelowanie wewnętrznej analizy internetowej Bazaarvoice z tą samą sesją przeglądania stron internetowych użytkownika dla interakcji w obrębie konkretnej domeny klienta.Wygasa  po zakończeniu sesji przeglądarki
Strona trzecia
BVIDPozwala na skorelowanie wewnętrznej analizy internetowej Bazaarvoice z danym użytkownikiem dla interakcji w całej sieci Bazaarvoice.365 dni bezczynnościStrona trzecia
BVImplredesign_siteUżywany do testów A/B prowadzonych przez klienta.2 godzinyStrona trzecia
BVSIDPozwala na skorelowanie wewnętrznej analizy internetowej Bazaarvoice z sesją przeglądania strony przez tego samego użytkownika dla interakcji w całej sieci Bazaarvoice.Wygasa  po zakończeniu sesji przeglądarki
Strona trzecia
breadcrumbUżywany do przechowywania historii stron odwiedzanych w bieżącej witrynie dla łatwiejszej nawigacji.Wygasa  po zakończeniu sesji przeglądarki
Nasza firma
user_consentUżywany do przechowywania preferencji użytkownika (wyraża zgodę lub nie) w odniesieniu do plików cookie śledzących. Jeśli odwiedzający nie wyraża zgody, wówczas plik _mkto_trk jest wyłączony.1 rok

Nasza firma

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i legalnych celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w żadnych celach innych niż te, do których dane te były pierwotnie przeznaczone, chyba że nowy cel jest zgodny z pierwotnym. W przypadku braku zgodności, przetwarzanie danych do dalszych celów wymaga uprzedniej wyraźnej zgody z Twojej strony.

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w celach wymienionych poniżej:

Jeśli jesteś dystrybutorem Graco:

Ocena Twoich uprawnień do konta CIS, portalu Partner Portal lub GEDI oraz zarządzanie Twoim kontem.;

Kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące informacji, wsparcia bądź obsługi klienta; oraz

Informowania Cię o naszych produktach i usługach, wydarzeniach, nowościach, newsletterach, ankietach, zakupach usług i/lub produktów.

Jeśli jesteś użytkownikiem ogólnym lub użytkownikiem e-handlu:

Informowanie Cię o naszych produktach i usługach, wydarzeniach, nowościach, newsletterach, ankietach, zakupach usług i/lub produktów;

Kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące informacji, wsparcia bądź obsługi klienta;

Prowadzenie rejestru zakupionych produktów Graco, jeśli dotyczy (poprzez formularz rejestracji produktu przesyłany przez Ciebie, Twój zakup w sklepie internetowym na stronie shop.graco.com itp.); oraz

Wysyłanie powiadomień pocztą e-mail, aby poinformować o publikacjach w Twojej domenie inwestora.

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie, to dane statystyczne, które pomagają nam udoskonalać funkcje i funkcjonalności naszych witryn w celu zapewnienia lepszych i bardziej spersonalizowanych usług, w tym poprzez umożliwienie nam prowadzenia następujących czynności:

Określanie wzorców ruchu na stronie internetowej;

Określenie liczby odwiedzin witryny;

Określenie źródeł ruchu, abyśmy mogli zmierzyć i poprawić wydajność naszej strony.;

Obserwowanie wzorców wyszukiwania na stronie, aby zapewnić bardziej intuicyjne wskazówki nawigacyjne;

Ustalenie częstotliwości i czasu między wizytami użytkowników; oraz

Zapobieganie i wykrywanie niewłaściwego użytkowania oraz wadliwego działania naszych Witryn, w tym rozwiązywanie problemów.

Przetwarzanie wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych na Twój temat jest prowadzone (i) po uzyskaniu Twojej zgody; (ii) jeżeli jest konieczne dla dostarczenia Ci naszych produktów i usług na Twoje życzenie przed zawarciem z Tobą umowy lub które są konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną; (iii) jeżeli jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego; lub (iv) w oparciu o uzasadniony interes naszej firmy dla zapewnienia funkcjonalności naszych witryn i usług oraz ich dostosowania do Twoich potrzeb, chyba że są one nadrzędne w stosunku do Twoich interesów i praw.

Jako użytkownik e-handlu podajesz te same informacje, co użytkownik ogólny. Na przykład dane kontaktowe podane przez użytkownika sklepu internetowego podczas dokonywania zakupów są przechowywane i wykorzystywane w ramach tego samego procesu zarządzania relacjami z klientami (CRM), co w przypadku użytkownika ogólnego, który podaje swoje dane kontaktowe, np. w formularzu „Kontakt”.

5. Jak udostępniamy Twoje dane osobowe

Ze względu na międzynarodowy zasięg naszej działalności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane lub dostępne dla podmiotów powiązanych z firmą Graco w ramach grupy kapitałowej. Więcej informacji na temat przekazywania danych do podmiotów stowarzyszonych mających siedzibę poza UE można znaleźć w art. 6 poniżej.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji udostępniamy Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

Organy publiczne, w tym organy ścigania;

Dystrybutorzy Graco;

Usługodawcy działający w naszym imieniu w celach wymienionych powyżej w punkcie 4, od których wymagamy, aby przetwarzali dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonania żądanych usług lub zgodnie z obowiązującym prawem (np. usługodawcy w zakresie wysyłania zaproszeń i dystrybucji biuletynów, administratorzy stron internetowych i aplikacji); oraz

W związku z fuzją, wspólnym przedsięwzięciem, sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części naszych aktywów lub akcji, bądź innymi podobnymi transakcjami korporacyjnymi pociągającymi za sobą zmianę własności lub kontroli.

W celu przetworzenia płatności połączymy Cię za pośrednictwem naszej witryny e-handlu z naszym zewnętrznym procesorem płatniczym, firmą Cybersource, a Visa Solution.  Gromadzi ona Twoje informacje finansowe (np. informacje o karcie kredytowej) w celu dokonania płatności za produkt Graco.  Firma Graco nie gromadzi, nie wykorzystuje, nie udostępnia ani nie przechowuje Twoich informacji finansowych.

6. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Międzynarodowe przekazywanie danych odnosi się do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Jesteśmy firmą działającą na całym świecie. W związku z tym, nasza działalność wymaga przekazywania i otrzymywania danych osobowych do i od innych spółek grupy lub stron trzecich, które mogą mieć siedzibę poza EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych. Listę spółek należących do grupy Graco na terenie całego świata można znaleźć  tutaj. Do spółek zależnych nienależących do marki Graco należą White Knight Fluid HandlingQED Environmental Systems HandlingGraco Fluid Handling (I) Inc. doing business as Imtec Aculine Inc., Graco Fluid Handling (H) Inc. doing business as Heateflex Corporation, HiP, i Gema Powder Coating oraz jej filia SAT S.p.A. Przekazujemy dane osobowe tylko do krajów, które zapewniają odpowiedni standard ochrony danych spełniający wymagania określone przez Komisję Europejską. Przekazywanie danych do krajów, które nie osiągnęły tego progu, będzie prowadzone wyłącznie zgodnie z międzynarodowymi umowami o przekazywaniu danych opartymi na standardowych klauzulach umownych UE.

Jeśli mieszkasz w kraju należącym do EOG lub Wielkiej Brytanii, Komisja Europejska („KE”) uznaje, że niektóre kraje spoza EOG zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG. W przypadku transferów z EOG do krajów, których przepisy są uznawane przez UE za nieodpowiednie, jak również w przypadku transferów z Wielkiej Brytanii do krajów uznawanych za nieodpowiednie przez właściwe władze odpowiedzialne za takie transfery, w celu ochrony Twoich danych osobowych wprowadziliśmy środki uznane przez UE za odpowiednie, takie jak standardowe klauzule umowne UE. Kopię informacji dotyczących tych środków można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@graco.com.

Firma Graco zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Osoby pochodzące z EOG i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki, powinny najpierw skontaktować się z privacy@graco.com, dzwoniąc pod numer +1 612 379 3654 (Stany Zjednoczone) lub +32 (0) 89 770 860 (UE) lub drogą pocztową

Graco Inc.

Attn: Legal-Privacy

88-11th Avenue Northeast

Minneapolis, MN 55413

Stany Zjednoczone

W przypadku zapytań dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, które nie zostały przez nas rozwiązane w zadowalający sposób, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozwiązywania sporów (bezpłatnie) pod adresem https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

Graco jest firmą działającą na całym świecie. W związku z tym dane osobowe otrzymane przez Graco mogą być wykorzystywane na całym świecie w związku z zatrudnieniem lub działalnością gospodarczą w firmie Graco. Dane osobowe mogą być przekazywane między podmiotami Graco mającymi siedzibę w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Pacyfiku oraz w innych miejscach. Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim działającym w charakterze agentów i wykonującym zadania w imieniu i na polecenie Graco. Graco przekaże dane osobowe otrzymane od UE lub Szwajcarii przedstawicielowi strony trzeciej tylko wtedy, gdy upewni się, że przedstawiciel strony trzeciej podpisuje Zasady, podlega dyrektywie Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych lub innemu właściwemu ustaleniu, bądź też wyrazi pisemną zgodę na zapewnienie przynajmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez Zasady.

7. Przechowywanie danych

Zasadniczo, nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych lub dłużej, niż jest to konieczne w związku z celami, dla których zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone w inny sposób. W przypadku braku aktywności na koncie CIS, GEDI lub w portalu Partner Portal przez okres 2 lat, usuniemy Twoje dane osobowe, chyba że zastosowanie mają ustawowe okresy przechowywania.

W przypadku braku ustawowych okresów przechowywania danych, ewentualnie po zakończeniu tych okresów, usuniemy Twoje dane osobowe. Ponadto usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli będzie mieć zastosowanie jedno z poniższych rozwiązań: (i) gdy wycofujesz swoją zgodę (gdy legalność przetwarzania opierała się na Twojej zgodzie) i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; (ii) gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw prawnych do przetwarzania; (iii) gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; oraz (iv) gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

8. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Przysługują Ci określone prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat oraz możliwość podejmowania decyzji co do tego, jakie dane osobowe są od Ciebie zbierane, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak się z Tobą komunikujemy.

Prawo do żądania dostępu i otrzymywania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Prawo do skorygowania lub usuwania Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych w celu łatwego przeniesienia Twoich danych osobowych do innej firmy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Możesz zażądać, aby nasza firma wysyłała Ci żadnych dalszych marketingowych wiadomości e-mail, klikając link rezygnacji z subskrypcji w marketingowych wiadomościach e-mail, które od nas otrzymujesz lub kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Wniosek o skorzystanie z tych praw można złożyć w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym administratorem danych pod adresem privacy@graco.com, dzwoniąc pod numer +1 612 379 3654 (Stany Zjednoczone) lub +32 (0) 89 770 860 (UE) lub pocztą

Graco Inc.

Attn: Legal-Privacy

88-11th Avenue Northeast

Minneapolis, MN 55413

Stany Zjednoczone

9. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, modyfikacją i ujawnieniem. Te środki ostrożności obejmują zastosowanie środków fizycznych, elektronicznych i organizacyjnych. Fizyczne środki bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń baz danych i wydruków danych osobowych. Elektroniczne środki bezpieczeństwa, takie jak zapory, ograniczenie dostępu i/lub szyfrowanie, mają na celu monitorowanie dostępu do naszych serwerów i ochronę przed włamaniami oraz innym nieautoryzowanym dostępem ze zdalnych lokalizacji. Organizacyjne środki bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie dostępu do danych osobowych tylko do tych pracowników i usługodawców, którzy mają określony cel w zakresie utrzymania, wykorzystywania i przetwarzania takich informacji.

10. Strony internetowe osób trzecich

Nasze witryny mogą zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych, znajdujących się poza naszą kontrolą. Należy pamiętać, że niniejsza informacja nie dotyczy tych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności dot. danych osobowych oraz zasadami i warunkami stron internetowych, do których prowadzą linki. Strony internetowe stron trzecich mogą wysyłać własne pliki cookie i inne urządzenia śledzące do Ciebie, rejestrować Twój adres IP i w inny sposób gromadzić dane lub żądać przekazania danych osobowych.

11. Dzieci

Nasze witryny nie są przeznaczone dla dzieci i nie mamy zamiaru gromadzić danych osobowych od osób poniżej osiemnastego roku życia. Jeżeli dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, rodzic lub opiekun dziecka może skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o usunięciu tych danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@graco.com, dzwoniąc pod numer +1 612 379 3654 (Stany Zjednoczone) lub +32 (0) 89 770 860 (UE) lub wysyłając pocztą

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413
Stany Zjednoczone

12. Mieszkańcy Kalifornii – prawa dotyczące prywatności w Kalifornii

Zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów, mieszkańcy Kalifornii mogą zrezygnować ze "sprzedaży" danych osobowych.  Jak opisano powyżej, Graco wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do obsługi swojej obecności w Internecie.  Dane zbierane przez takie pliki cookie stron trzecich mogą być traktowane jako udostępnianie danych przez Graco i dostawcę plików cookie stron trzecich.  W niektórych jurysdykcjach takie udostępnianie może być uznane za "sprzedaż" Twoich danych osobowych i możesz mieć prawo – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do rezygnacji lub sprzeciwu wobec takiego udostępniania.  Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@graco.com lub 866 361 5924.  Proszę zwrócić uwagę na" „Wniosek o rezygnację dotyczący Kalifornii” w" temacie wiadomości e-mail. Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość przed podjęciem jakichkolwiek działań na żądanie. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk przetwarzania danych związanych z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów z 2018 r. można znaleźć w dokumencie CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY RIGHTS ("Prawa Kalifornijskie").  Określone powyżej Prawa Kalifornijskie nie mają zastosowania do osób ubiegających się o pracę w firmie Graco, pracowników, wykonawców, właścicieli, dyrektorów i członków zarządu, jeśli gromadzone przez nas dane osobowe tych osób dotyczą ich obecnej, byłej lub potencjalnej roli w firmie Graco.

13. Zmiany w naszej informacji o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w niniejszej informacji zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany w niniejszej Informacji zostaną opublikowane na tej stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, nasza firma powiadomi Cię o tym fakcie za pomocą powiadomienia zamieszczonego na stronie głównej witryny, umieszczając osobny baner związany z niniejszą Informacją o ochronie danych. Data ostatniej aktualizacji powiadomienia jest podana  wgórnej części strony.

14. Informacje o ochronie danych osobowych w instrukcjach urządzeń Graco IoT

Graco