Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie

Firma Graco zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności na całym świecie zgodnie z najwyższymi standardami etyki i uczciwości. Zobowiązanie to wynika nie tylko z chęci uniknięcia wielu problemów, jakie mogą wyniknąć z naruszania zasad etyki, ale przede wszystkim z przekonania, że postępowanie etyczne to odpowiednia działalność. W Graco jesteśmy głęboko przekonani, że etyczne postępowanie pomogło i nadal będzie pomagać nam w wypełnianiu misji Graco polegającej na służeniu interesariuszom poprzez trwały i zyskowny wzrost.

Etyka i uczciwość to nie tylko slogan, ale część naszego systemu wartości, który codziennie znajduje odzwierciedlenie w wynikach pracy naszych pracowników. Nasz Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie jest ucieleśnieniem tych wartości i określa standardy etycznego zachowania i odpowiedzialności, których oczekujemy od wszystkich pracowników.

Graco