Fundacja Graco

Zaangażowanie na rzecz społeczności, w których pracujemy

Naszym celem jest pomoc organizacjom w rozwijaniu ich zdolności do zaspokajania potrzeb społeczności poprzez dotacje ukierunkowane na projekty kapitałowe, konkretne programy i potrzeby technologiczne. Priorytetowo traktujemy organizacje, które mają udokumentowane doświadczenie w umożliwianiu ludziom stawania się samowystarczalnymi i bardziej produktywnymi. Kładziemy nacisk na programy edukacyjne, w szczególności programy STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka); programy usług promujące rozwój siły roboczej; oraz programy rozwoju młodzieży. Szczególnie lubimy docierać do społeczności znajdujących się w pobliżu naszych obiektów w Stanach Zjednoczonych.

W 2019 roku wpłaty Fundacji Graco wyniosły 4 337 933 USD.

Program stypendialny Graco

W miarę jak dzisiejsi uczniowie wchodzą na rynek pracy, stają przed nowymi wyzwaniami i możliwościami, których nigdy wcześniej nie można było sobie wyobrazić. W Graco doceniamy wkład tych uczniów oraz ważną rolę, jaką edukacja odgrywa w ich rozwoju. Program stypendialny Graco daje nam możliwość inwestowania w edukację dzieci pracowników na całym świecie. Wsparcie stypendialne w 2019 roku wyniosło 113 930 USD.

Skontaktuj się z nami

Adres

Adres

Fundacja Graco
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

Graco