Oświadczenie dotyczące równości szans w zakresie zatrudnienia

Firma Graco Inc. jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans.  Naszą polityką jest zapewnienie równych szans zatrudnienia i traktowanie kandydatów i pracowników we wszystkich kontaktach z firmą bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, pochodzenie narodowe, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, stan wojskowy, status weterana, ciążę lub inne podstawy chronione prawem federalnym, stanowym lub lokalnym.  Decyzje dotyczące rekrutacji, selekcji, rozwoju i awansu pracowników podejmowane są w oparciu o zasługi, kwalifikacje, wykazane umiejętności i osiągnięcia.

Szukaj wolnych stanowisk

Globalna siedziba główna Graco znajduje się w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Nasze oddziały regionalne znajdują się w Maasmechelen w Belgii, Szanghaju w Chinach i Montevideo w Urugwaju, mamy także inne biura i punkty sprzedaży na całym świecie.

Graco