Rozwój zrównoważony

Zrównoważony rozwój w dziedzinie ochrony środowiska jest dla nas priorytetem – i ma to sens biznesowy. Mamy tylko jeden świat i musimy o niego dbać, aby zapewnić przyszłość naszej firmy. Dlatego Graco angażuje się w proces przekształcania swoich produktów i działań w bardziej ekologiczne.

Nasza polityka ochrony środowiska jest prosta: Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów ochrony środowiska i wprowadzamy ulepszenia, które mają sens dla przyszłości naszej firmy i społeczności, w których pracujemy. Dążymy do prawidłowego, obywatelskiego postępowania firmy we wszystkich społecznościach na całym świecie, w których prowadzimy działalność gospodarczą. W ramach tego zobowiązania staramy się zarządzać naszą działalnością w sposób, który chroni zasoby naturalne i środowisko naturalne.

Nasz proces podejmowania decyzji

Skupiamy się na długoterminowym, opartym na faktach procesie podejmowaniu decyzji.

 • W firmie Graco głęboko zakorzenione jest nasze przekonanie, że jedynie fakty powinny rządzić naszymi procesami decyzyjnymi. W latach 90. opracowaliśmy solidny zestaw wskaźników obejmujących wszystkie poziomy naszej organizacji, aby mierzyć i zwiększać naszą wydajność. Nieustannie doskonalimy i dopracowujemy te środki, a ponadto wciąż przestrzegamy zasady podejmowania decyzji w oparciu jedynie o fakty.
 • Fakty mówią nam, że przyszłość opiera się na zrównoważonych praktykach. Zrobimy, co w naszej mocy, aby chronić naszą planetę dla przyszłości naszej działalności.
 • Aby podejmować decyzje oparte na danych, śledzimy nasze emisje zanieczyszczeń powietrza, wytwarzanie odpadów, zużycie wody, zrzuty ścieków i zużycie energii.

 

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania etycznych decyzji i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 • Zobowiązanie to wynika nie tylko z chęci uniknięcia wielu problemów, jakie mogą wyniknąć z naruszania zasad etycznego postępowania, ale przede wszystkim z przekonania, że przestrzeganie zasad etyki jest korzystne dla naszej działalności.
 • Etyka jest dla nas ważniejsza niż osiąganie zysków.
 • Naszą polityką jest dążenie do zarządzania naszą działalnością w sposób, który chroni zasoby naturalne i środowisko naturalne. We wszystkich lokalizacjach i działaniach na całym świecie, firma Graco i jej pracownicy muszą:
  • przestrzegać lub wykraczać ponad wymogi wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska;
  • postępować zgodnie z przyjętymi praktykami w zakresie ochrony środowiska we wszystkich swoich działaniach; oraz
  • nieustannie doskonalić swoje praktyki środowiskowe, zapobiegając zanieczyszczeniom i ograniczając wpływ swojej działalności na środowisko.

 

Projektowanie produktów i procesów razem

Poprawiamy nasze praktyki środowiskowe jako zespół.

 • Poprawa stanu środowiska zależy od każdego pracownika, a nasi pracownicy wykazali się dużym zaangażowaniem w tej dziedzinie.
 • Dwa z naszych największych zakładów w Stanach Zjednoczonych, w Minneapolis i Anoka w stanie Minnesota, posiadają certyfikat ISO14001 – standard systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikacja ta jest wynikiem naszego nacisku na zarządzanie jakością i wydajność środowiskową, a także ciężkiej pracy i staranności poszczególnych osób w Graco.
 • Pracownicy uczestniczą w inicjatywach na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez „Zielone zespoły” i „Program Ciągłego Doskonalenia” firmy Graco, która zachęca i nagradza pracowników za pomysły dotyczące poprawy wyników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i kosztów.
 • Nasi pracownicy uczestniczą również w codziennych działaniach, takich jak recykling, zarządzanie energią i gospodarką odpadami, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska.

 

Cenimy sobie innowacyjność i efektywność.

 • Efektywne produkty zużywają mniej cennych zasobów Ziemi, a my odpowiednio projektujemy nowe produkty.
 • Konsekwentnie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania produktów nadających się do recyklingu, oszczędzania energii i materiałów oraz zwiększania wydajności.
 • Opracowujemy wysokiej jakości produkty, które są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności.
 • Ulepszenia w konstrukcji naszych platform z coraz łatwiejszymi do naprawy modułowymi częściami oferują łatwy demontaż, naprawę i ponowne użycie produktu oraz oddzielenie rodzajów materiałów przeznaczonych do recyklingu.
 • Pracowaliśmy nad rozszerzeniem naszych linii produktów napędzanych elektrycznie i z akumulatorów w celu zmniejszenia emisji związanych ze zużyciem energii, a wiele z naszych produktów wykorzystuje obecnie energooszczędną technologię silników bezszczotkowych.

 

Zrównoważona działalność

Stale doskonalimy naszą działalność produkcyjną.

 • Graco prowadzi recykling metalu, drewna, tektury, papieru, tworzyw sztucznych, płynu do obróbki, oleju, środków zapobiegających zamarzaniu, szklanych butelek i puszek aluminiowych. W 2017 roku firma Graco poddała recyklingowi 10,5 mln lb metalu, co pozwoliło na zaoszczędzenie ponad 12 mln kWh energii elektrycznej. Przetworzyliśmy również 1,8 mln lb tektury, co odpowiada ponad 15 000 drzew.
 • W naszych zakładach produkcyjnych stosujemy własny system dozowania farb Graco PD2K. System PD2K zmniejsza ilość rozpuszczalnika potrzebną do zakończenia efektywnego płukania linii powlekania podczas zmiany koloru, zmniejszając zużycie rozpuszczalnika i ilość odpadów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości powłoki.
 • Stosujemy również własne urządzenia do nakładania powłok, aby zminimalizować emisję lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Nasz atomizer obrotowy ProBell zwiększa wydajność transferu w zastosowaniach z powłokami ciekłymi, zmniejszając ilość powłoki wymaganej do uzyskania wysokiej jakości wykończenia i zapewniając odpowiednią redukcję emisji lotnych związków organicznych oraz cząstek stałych.
 • W naszym zakładzie Riverside w Minneapolis, gdzie malowanych jest wiele naszych produktów, stosujemy również system elektrostatycznego malowania proszkowego Gema firmy Graco. Korzystając z tego systemu, zapewniamy wydajność transferu nawet do 95%. Ponadto farby proszkowe nie zawierają lotnych związków organicznych, a emisje z naszego systemu filtracji powietrza HEPA (wysokowydajne filtrowanie cząstek) są odprowadzane z pomieszczeń na zewnątrz, aby zapewnić poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach.

 

Wspieranie naszych klientów

Projektujemy produkty, które pomagają naszym użytkownikom końcowym zmniejszyć ich wpływ na środowisko naturalne.

 • Dla przykładu, Graco produkuje specjalistyczne systemy do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro, przeznaczone do usuwania powłok i przygotowywania powierzchni. Dzięki dodaniu niewielkiej ilości wody podczas procesu, urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro EcoQuip zostały przetestowane w celu wyeliminowania do 92% unoszących się w powietrzu pyłów i cząstek powstających w typowych zastosowaniach czyszczenia na sucho.
 • Nasze urządzenia do natryskiwania pianki pomagają właścicielom nieruchomości w zmniejszaniu zużycia energii w zakresie ogrzewania i chłodzenia.
 • Nasze urządzenia do natryskiwania wieloskładnikowego zmniejszają ilość strat materiału, ponieważ w określonej chwili mieszane jest mniej materiału. W porównaniu z mieszaniem ręcznym, wyposażenie wieloskładnikowe również zmniejsza ilość rozpuszczalnika potrzebnego do wypłukania wymieszanych materiałów z linii.
 • Nasze innowacyjne systemy dostarczania kleju termotopliwego zmniejszają ilość kleju używanego do zaklejania pudełek i kartonów.
 • Nasze elektrostatyczne pistolety natryskowe pomagają użytkownikom zmniejszyć zużycie farby i rozpuszczalników, a tym samym ograniczyć związane z tym emisje do powietrza.
 • Nasze niskociśnieniowe urządzenia do malowania natryskowego wymagają mniejszego ciśnienia, co zmniejsza nadmiar farby, zużycie i związane z tym emisje do powietrza.
 • Nasze systemy malowania pasów wymagają również mniejszego ciśnienia i generują dokładniejsze linie, zmniejszając zużycie farby podczas prac na drogach i parkingach oraz zmniejszając związane z tym emisje zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z systemami natrysku powietrznego.
 • Firma Graco opracowała możliwości zdalnego monitorowania i sterowania zarówno sprzętem wewnątrzzakładowym, jak i mobilnym, co pozwala użytkownikom na lepsze zarządzanie urządzeniami w celu zmniejszenia ilości strat materiału, obniżenia zużycia energii i zmniejszenia ilości odpadów.

 

Wspieramy gałęzie przemysłu czyniące odpowiednie kroki w kierunku przyszłości środowiska.

 • Zdajemy sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania na produkty o zastosowaniach przyjaznych dla środowiska i spełniamy obietnicę naszej marki, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania naszym klientom na tych rynkach, uznając, że to, co jest dobre dla środowiska, jest również dobre dla rozwoju naszej działalności.
 • Nasze urządzenia do dozowania uszczelniaczy i kleju, urządzenia do smarowania oraz do natryskiwania farb pomagają producentom turbin wiatrowych produkować bardziej ekonomiczną i energooszczędną energię wiatrową.
 • Nasze urządzenia do dozowania uszczelniaczy i kleju pomagają producentom paneli słonecznych, szyb zespolonych oraz okien i drzwi dostarczać bardziej ekonomiczną i energooszczędną energię słoneczną oraz zmniejszać straty energii w budynkach.
 • Do produkcji akumulatorów niezbędnych w pojazdach elektrycznych stosuje się różne urządzenia Graco, co pomaga ograniczyć emisje związane z transportem.
 • Należąca do Graco firma QED Environmental Systems produkuje różnorodne systemy pompowe do pobierania próbek wód gruntowych i oczyszczania zanieczyszczonych wód gruntowych; do zarządzania płynami i gazem składowiskowym; oraz do usuwania szkodliwych substancji chemicznych z wód gruntowych i wody pitnej.
 • Wspierając przemysł naftowy i gaz ziemny, wytwarzamy produkty, które zmniejszają wpływ na środowisko naturalne naszych użytkowników w tej branży.

 

Robienie tego, co słuszne

Staramy się robić to, co właściwe dla naszych partnerów, pracowników i społeczności, w których pracujemy.

 • Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny i uczciwy oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rządowymi. Od naszych pracowników oczekujemy zrozumienia i przestrzegania Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie oraz innych zasad firmy Graco, a także przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i rezygnacji z możliwości biznesowych, które mogłyby zagrozić standardom etycznym Graco. Nasze kierownictwo zapewnia szkolenia i doradztwo w zakresie standardów etycznych Graco i zgodności z prawem. Dalsze szczegóły dostępne są w naszym Kodeksie Etyki i Postępowania w Biznesie.
 • Wierzymy, że przyjemność z wykonywanej pracy i cenny wkład w naszą firmę są równie ważne. Zdrowie, dobre samopoczucie, satysfakcja i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz ich rodzin są kluczowe dla dobrego samopoczucia i ostatecznie dla sukcesu firmy Graco. W tym celu staramy się oferować naszym pracownikom na całym świecie konkurencyjne płace i wszechstronne plany świadczeń, aby dopasować je do ich potrzeb. Dalsze szczegóły dostępne są na naszej stronie Kariera w Graco .
 • Dążymy do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników, gości, sprzedawców i personelu kontraktowego oraz dokonujemy znacznych inwestycji w najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki naszemu programowi na rzecz zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa, wyrażamy nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników w ramach kultury naszej firmy, zapewniając edukację w zakresie promowania dobrego samopoczucia i redukcji urazów.
 • Za pośrednictwem Fundacji Graco służymy także naszym lokalnym społecznościom. Fundacja przekazuje dotacje na pomoc organizacjom w celu rozwijania ich zdolności do służenia potrzebom społeczności lokalnych, kładąc nacisk na programy edukacyjne, w szczególności programy STEM, wspierające rozwój pracowników oraz młodzieży. Fundacja Graco wspiera także wiele programów pracowniczych, w tym dotyczących prezentów, dotacji na cele charytatywne, stypendia dla dzieci pracowników, korepetycje w miejscowym gimnazjum oraz coroczny konkurs malarski. Dalsze szczegóły dostępne są na stronie Fundacja Graco.

 

Naszym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych interesariuszy.

 • Solidny ład korporacyjny ma zasadnicze znaczenie dla dalszego sukcesu Graco Inc. Nasz kompetentny, wysoce niezależny Zarząd kieruje naszym systemem ładu korporacyjnego i zapewnia, że działalność Graco jest prowadzona w sposób etyczny i z korzyścią dla wszystkich naszych interesariuszy. Członkowie Zarządu, z których każdy jest doświadczonym liderem biznesowym, udzielają również naszym dyrektorom wykonawczym cennych rad i wskazówek w sprawach o dużym znaczeniu strategicznym.
 • Zarząd spotyka się zazwyczaj pięć razy w roku, co obejmuje dwudniowe spotkanie z przedstawicielami kierownictwa. Obecnie mamy dziesięciu dyrektorów. Tylko jeden dyrektor, Patrick J. McHale, Prezes i Dyrektor Generalny Graco, jest członkiem Zarządu.
 • Duża część pracy Zarządu jest prowadzona przez jego komitety. Istnieją trzy stałe komitety: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Ładu Korporacyjnego oraz Komitet ds. Organizacji Zarządzania i Wynagrodzeń. Komitety składają się w całości z niezależnych dyrektorów niebędących pracownikami. Każdy z członków Komitetu ds. Audytu jest biegłym rewidentem w dziedzinie finansów. Trzech członków Komitetu ds. Audytu zostało wyznaczonych na ekspertów finansowych.
 • Zarząd przyjął Wytyczne dot. Ładu Korporacyjnego. Wraz ze Statutem i Regulaminem firmy Wytyczne te określają zasady Graco dotyczące realizacji naszego systemu ładu korporacyjnego.
Graco