Graco INC.


Zagadnienia środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego

Zagadnienia środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego w firmie Graco

W Graco zależy nam na postępowaniu w sposób właściwy – zawsze. Rozsądnie wykorzystujemy nasze zasoby, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko. Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników oraz o dobro społeczności. Jesteśmy również głęboko zaangażowani w działanie w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność ma wpływ na szerokie grono interesariuszy, od których również jesteśmy zależni. Rozwijamy się, gdy rozwijają się nasi klienci, nasi pracownicy, nasze społeczności i nasza planeta. 

List od Prezesa firmy


„Pracownicy Graco współpracują ze sobą, aby projektować i wytwarzać produkty najlepsze w swojej klasie, które spełniają potrzeby naszych klientów, zapewniają rozwój naszej firmy i umożliwiają nam wywieranie pozytywnego wpływu na nasze społeczności. Dzięki prawie stuletnim doświadczeniom nieustannie dążymy do wzajemnie korzystnej, długoterminowej współpracy z wszystkimi naszymi interesariuszami”.

Działania firmy Graco w zakresie ESG w roku 2021

Od prawie stu lat zrozumienie wyjątkowych potrzeb naszych klientów, inwestorów, pracowników i społeczności jest kluczowym czynnikiem sukcesu firmy Graco. Aby pogłębić i poszerzyć to zrozumienie, przeprowadziliśmy naszą pierwszą ocenę istotności dotyczącą zagadnień ESG, mającą na celu identyfikację najpilniejszych problemów dla naszych interesariuszy i całej naszej działalności. Sformułowane wnioski pomagają nam nadać priorytet zarówno raportowaniu i publikowaniu informacji dotyczących zagadnień ESG, jak i działaniom, które zamierzamy podjąć w przyszłości. Niniejszy raport zawiera informacje na temat szeregu priorytetowych tematów określonych w ocenie istotności, podzielonych na cztery kategorie:

 

Tworzenie produktów, które mają znaczenie

Produkty Graco są projektowane tak, aby pomóc użytkownikom końcowym przenosić, odmierzać, mieszać, kontrolować, dozować i natryskiwać wszystko – od masła orzechowego i oleju po farby oraz kleje. Od prawie 100 lat nieustannie szukamy sposobów na wprowadzanie innowacji, ulepszanie i rozszerzanie naszych linii produktów, aby oferować coraz lepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Ochrona środowiska

Zarządzamy naszą działalnością w sposób, który chroni zasoby naturalne i środowisko naturalne. Skupiamy się na długoterminowym procesie podejmowania decyzji, opartym na faktach. W konsekwencji, wydajność działania i ciągła praca nad minimalizacją zużycia energii – oraz związanych z tym emisji gazów cieplarnianych – to główne cele firmy Graco. Takie postępowanie nie tylko pomogło nam odnieść sukces przez prawie sto lat.

Zawsze stawiamy ludzi na pierwszym miejscu

Pracownicy Graco każdego dnia ciężko pracują, aby wywiązać się z naszego zobowiązania dotyczącego tworzenia wysokiej jakości, wiodących w branży produktów i usług. Nasz sukces zależy od współpracy naszych ludzi w celu zapewnienia naszym klientom innowacyjnych rozwiązań. Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu i rozwoju naszej firmy oraz członków naszego zespołu.

Działanie z uczciwością

Właściwe zarządzanie działalnością Graco jest podstawą naszego sukcesu. Wierzymy, że najlepiej służymy wszystkim naszym interesariuszom, prowadząc naszą działalność w sposób etyczny i uczciwy. Takie podejście jest osadzone w naszej kulturze przedsiębiorstwa i w naszych wartościach. Zobowiązujemy się do działania zawsze zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, regulującymi naszą działalność gospodarczą.

Kariera

Czy chcesz pracować w firmie innowacyjnej i wyróżniającej się od innych? Dołącz do naszej sieci talentów.

Dowiedz się więcej Link zewnętrzny

Etyka

Firma Graco zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności zgodnie z najwyższymi standardami etyki & uczciwości.

Dowiedz się więcej

Obietnica marki

Od 1926 roku innowacyjność, jakość i obsługa na najwyższym poziomie znajdują się w centrum zainteresowania firmy Graco.

Dowiedz się więcej
Graco