Graco – Minerały pochodzące z obszarów objętych konfliktami

Graco Inc. i jej spółki zależne („Graco”) są zobowiązane do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i etyczny, z poszanowaniem praw człowieka i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad SEC (amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd), dotyczących minerałów pochodzących z obszarów objętych konfliktami oraz do odpowiedzialnego zaopatrzenia w minerały w ramach naszego globalnego łańcucha dostaw. Aktywnie i sumiennie współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie globalnego łańcucha dostaw w celu określenia pochodzenia minerałów mogących pochodzić z obszarów objętych konfliktami, które mogą być dostarczane do naszej firmy i będziemy nadal z nimi współpracować w celu zapewnienia większej przejrzystości łańcucha dostaw oraz odpowiedzialnego zaopatrzenia.

Graco