Członkostwo

Jako wiodące przedsiębiorstwo przemysłowe firma Graco uczestniczy w kluczowych stowarzyszeniach branżowych i grupach roboczych. Umożliwia to firmie Graco zwracanie uwagi na główne podmioty na rynku, wykrywanie nowych trendów rynkowych, udział w ważnych dyskusjach oraz w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony planety.

FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs) – Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Klejów i Uszczelniaczy oraz jego krajowe stowarzyszenia handlowe reprezentują i bronią interesów tego bardzo innowacyjnego przemysłu. Organizacja FEICA została założona w Rzymie w 1972 roku. Przewodniczyła jej Belgia, a sekretariatem zajmowało się niemieckie Stowarzyszenie Producentów Klejów z siedzibą w Düsseldorfie. Od samego początku swojego istnienia organizacja FEICA starała się reprezentować producentów w całej Europie. Stowarzyszenie nadal się rozwija, dzięki wkładowi krajowych stowarzyszeń, bezpośrednio zrzeszonych firm oraz członków stowarzyszonych. FEICA, mająca od stycznia 2007 r. siedzibę w Brukseli, ma na celu rozwijanie komunikacji ze swoimi członkami, rozbudowywanie sieci kontaktów między nimi, wzmacnianie roli godnego zaufania przedstawiciela branży w Unii Europejskiej oraz promowanie rozwoju jej członków w ramach prawa europejskiego poprzez informowanie ich o zmianach legislacyjnych mających konsekwencje dla branży. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę

www.feica.com
 

 Polyurea Development Association Europe (PDA Europe) jest oficjalnym stowarzyszeniem handlowym dla firm europejskiego przemysłu polimocznikowego. PDA Europe, zarejestrowane jako oficjalne, międzynarodowe stowarzyszenie non-profit zgodnie z prawem belgijskim, promuje najwyższe możliwe standardy dotyczące zastosowań polimocznika. Wiodący eksperci całego europejskiego przemysłu chemicznego tworzą bazę członkowską PDA Europe, zapewniając fachowe doradztwo w zakresie jakości produktów. Stowarzyszenie oferuje również informacje o najlepszych praktykach w dziedzinie ochrony środowiska i bezpieczeństwa oraz stanowi uznane forum sieciowe dla kluczowych podmiotów przemysłowych, umożliwiające prowadzenie dyskusji na temat przyszłości rynku polimocznika. PDA w Europie ściśle współpracuje z amerykańskim odpowiednikiem PDA, które zostało utworzone w 1999 roku. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę

www.pda-europe.org
 

 ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido) – Krajowe Stowarzyszenie Producentów Sztywnej Pianki Poliuretanowej, zostało założone w celu promowania jakościowego rozwoju produktów ze sztywnej pianki poliuretanowej, udziału w standaryzacji włoskiej i europejskiej działalności technicznej, reprezentowania włoskiego przemysłu w organizacjach branżowych na scenie krajowej i europejskiej, a także aktywnej współpracy z europejskim stowarzyszeniem producentów sztywnej pianki poliuretanowej (PU EUROPE). ANPE gromadzi i dostarcza informacje o charakterze technicznym dotyczące stosowania produktów reprezentowanych przez stowarzyszenie, publikując broszurę o nazwie Poliuretano, przesyłaną bezpłatnie do projektantów, biur technicznych, biur termotechnicznych, instalatorów, firm budowlanych i sprzedawców. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

www.poliuretano.it

Graco