Informacje dotyczące znaków handlowych

Graco, logo Graco, inne logo Graco oraz nazwy produktów i usług są znakami handlowymi firmy Graco Inc. ("Znaki Graco"). Klient zobowiązuje się do niepokazywania oraz nieużywania w jakikolwiek sposób znaków firmy Graco bez uzyskania jej uprzedniego zezwolenia.  Inne znaki handlowe wykorzystane w dokumencie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Jest to aktualna lista znaków handlowych, których właścicielami na terenie Stanów Zjednoczonych jest firma Graco Inc.

Znaki handlowe zakończone symbolem ® to znaki handlowe firmy Graco Inc. zastrzeżone na terenie Stanów Zjednoczonych;, a wszelkie inne znaki handlowe są powszechnymi znakami prawnymi firmy Graco Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i powinny być one oznaczone symbolem TM.

Niniejsza lista nie zawiera wszystkich znaków handlowych firmy Graco Inc.

Graco Trademarks List 2023-07-20

Aktualna lista znaków handlowych należących do Graco Inc. Ta lista nie jest wyczerpującą listą wszystkich znaków handlowych firmy Graco Inc.

Graco