Graco Inc.

Trademark Information

Graco, logo Graco, inne logo Graco oraz nazwy produktów i usług są znakami handlowymi firmy Graco Inc. ("Znaki firmy Graco"). Klient zobowiązuje się do niepokazywania oraz nieużywania w jakikolwiek sposób znaków firmy Graco bez uzyskania jej uprzedniego zezwolenia.  Inne znaki handlowe wykorzystane w dokumencie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Jest to aktualna lista znaków handlowych, których właścicielami na terenie Stanów Zjednoczonych jest firma Graco Inc.

Znaki handlowe zakończone symbolem ® to znaki handlowe firmy Graco Inc. zastrzeżone na terenie Stanów Zjednoczonych. Wszelkie inne znaki handlowe są powszechnymi znakami prawnymi firmy Graco Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i powinny być one oznaczone symbolem TM.

Niniejsza lista nie zawiera wszystkich znaków handlowych firmy Graco Inc.

* Graco's Trademarks
Aktualna lista znaków handlowych, których właścicielem na terenie Stanów Zjednoczonych jest firma Graco Inc. Niniejsza lista nie zawiera wszystkich znaków handlowych firmy Graco Inc.