Zgłaszanie naruszeń

Graco przestrzega najwyższych standardów etycznych w biznesie. W przypadku wykrycia przez kogokolwiek – pracownika lub osobę nie będącą pracownikiem – jakichkolwiek naruszeń naszego Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie prosimy o zgłoszenie tego faktu.

Każde podejrzenie naruszenia Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie lub innego obowiązującego prawa zostanie dokładnie zbadane i podjęte zostaną odpowiednie działania. Obejmuje to zgłaszanie skarg dotyczących rachunkowości, wewnętrznych kontroli księgowych lub zagadnień związanych z audytem.

Raporty będą odbierane od każdej osoby, niezależnie od tego, czy jest ona pracownikiem Graco, czy nie. Możesz pozostać anonimowy(-a), jeśli chcesz. Wszystkie zgłoszenia podejrzeń o naruszenie przepisów zostaną dokładnie zbadane, a odpowiedzi zostaną przesłane, jeśli tylko będzie to możliwe i odpowiednie. Nie jest możliwe podjęcie żadnych działań odwetowych wobec jakiegokolwiek pracownika, który w dobrej wierze zgłosi naruszenie lub podejrzenie naruszenia. Jeśli wiesz o naruszeniu lub podejrzewasz naruszenie Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie firmy Graco lub naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub kwestii związanych z audytem, powinieneś/powinnaś zgłosić ten problem.
 

Osobiście

Osobiście

Zgłoś sprawę do przełożonego.

E-mail

E-mail

Joseph Humke
Graco Inc.
88 11th Ave. NE
Minneapolis, MN 55413
USA

Graco