Zalety urządzenia natryskowego eliminującego oblodzenie

Oblodzenie to problem dotyczący wszystkich silników pneumatycznych. Może być powodowane przez wiele czynników, takich jak temperatura, punkt rosy, ciśnienie i natężenie przepływu sprężonego powietrza lub temperatura, punkt rosy i przepływ powietrza otoczenia. Jakość powietrza może wpływać na oblodzenie, zwłaszcza jeśli zawiera zanieczyszczenia. Oblodzenie może być również powodowane materiałem lub geometrią zaworu powietrza silnika, tempem cyklu silnika oraz wszelkimi ograniczeniami króćca wylotowego, takimi jak tłumik. Wszystkie te czynniki mogą oddziaływać w nieprzewidywalny sposób i mogą mieć charakter przejściowy, często występując podczas określonych pór roku.

Oblodzenie może prowadzić do kilku typowych problemów, z których najpoważniejszym jest całkowite wyłączenie pompy. Częściowo oblodzona pompa może wykazywać nieregularne wahania ciśnienia. Na przykład będzie zwalniać podczas zmiany, przez co nastąpi wyższy spadek ciśnienia („wyrzut” w strumieniu natrysku). Silnik pneumatyczny może się też zatrzymać, ale uruchomi się ponownie po stopieniu lodu (co może zająć dużo czasu). Oblodzenie może również wymagać wielokrotnej regulacji zaworu wlotu powietrza lub sterowania płynem w celu utrzymania stałego tempa cyklu.

Istnieje kilka możliwych rozwiązań problemu oblodzenia silnika, ale najskuteczniejszym jest po prostu wyeliminowanie potrzeby stosowania silnika pneumatycznego. Brak silnika pneumatycznego = koniec problemów z oblodzeniem;; to takie proste! Urządzenie natryskowe Graco KING to rozwiązanie elektryczne, które zapewni Ci maksymalne wykorzystanie potencjału pompy i sprawi, że realizacja zleceń będzie za każdym razem przebiegała płynniej.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco