Wady stosowania sprężonego powietrza do natryskiwania

Można by pomyśleć, że sprężone powietrze jest niedrogie – a nawet „za darmo” – ale prawdopodobnie jest to najdroższe medium wykorzystywane w zakładzie. Tylko około 19% całkowitej mocy zużywanej przez system sprężonego powietrza jest przekształcane w czysty strumień sprężonego powietrza. Pozostałe 81% jest tracone w postaci energii cieplnej.

Do zasilania sprężonym powietrzem potrzeba również dużej ilości energii elektrycznej. Do wytworzenia zaledwie 1 KM mocy sprężonego powietrza potrzeba średnio od 7 do 8 KM mocy elektrycznej. Ze względu na ten niezbędny wymóg systemowy, sprężone powietrze jest często droższe niż energia elektryczna, gaz ziemny i woda, jeśli chodzi o koszty utrzymania zakładu.

Do tego dochodzi problem wycieków powietrza. Wycieki sprężonego powietrza to oczywista strata energii i pieniędzy. Ale na tym ich wpływ się nie kończy. Wycieki powietrza mogą przyczyniać się do spadków ciśnienia w układzie, co sprawia, że urządzenia pneumatyczne działają mniej wydajnie i skraca się ich żywotność. Wycieki powietrza powodują częstsze włączanie sprzętu, wydłużając czas pracy sprężarek powietrza, co prowadzi do zwiększenia wymagań konserwacyjnych i możliwego wydłużenia nieplanowanych przestojów.

Weźmy system sprężonego powietrza o mocy 200 KM z 30-procentową utratą mocy z powodu wycieków. Jeśli wyciek powietrza ze sprężarki powoduje obniżenie jej mocy łącznie o 60 KM, może to spowodować marnowanie powietrza o wartości 25 000 EUR rocznie.

Z tych powodów wielu wykonawców przestawia się z pneumatycznego urządzenia natryskowego na elektryczne urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego, takie jak Graco KING. Po poprawnym podłączeniu zasilanie prądem elektrycznym jest bezpieczne, niezawodne i wygodne zarówno dla Ciebie, jak i dla klientów. Już nie musisz przerywać produkcji, jeśli sprężarka powietrza przestanie działać. Czasy prowadzenia prac konserwacyjnych na dużych sprężarkach odeszły do przeszłości.

Elektryczne urządzenia natryskowe KING stanowią elastyczną alternatywę dla konwencjonalnych pneumatycznych urządzeń natryskowych. Dzięki napędowi elektrycznemu poziom hałasu jest niższy, a oblodzenie należy do przeszłości. Urządzenia natryskowe KING są niezwykle energooszczędne, przy niskim zużyciu kWh na litr natryskiwanego materiału. W porównaniu z pneumatycznymi urządzeniami hydrodynamicznymi KING zmniejszy zużycie energii nawet o 80%.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco