Zastąpienie pneumatyki zasilaniem elektrycznym

Proste wyjaśnienie korzyści płynących ze stosowania elektrycznego urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego King-E przekonało wykonawcę konstrukcji stalowych do przejścia z pneumatycznych na elektryczne urządzenia natryskowe.  

Przez wiele lat wykonawca konstrukcji stalowych z północnej Anglii używał pneumatycznych urządzeń natryskowych 1K do malowania swoich konstrukcji stalowych. Są to urządzenia natryskowe 60:1 lub 70:1, choć stosowane są również starsze urządzenia 58:1. W przypadku niektórych prac materiały 2K są nakładane za pomocą wieloskładnikowych pneumatycznych urządzeń natryskowych 2K. Powłoki stosowane przez tę firmę to zazwyczaj podkłady epoksydowe i powłoki pęczniejące.

Jednak mimo że firma była zadowolona z ogólnej niezawodności i wydajności dotychczasowego sprzętu pneumatycznego 1K, przeszkadzało jej kilka istotnych wad. Jedną z nich jest wysokie zużycie energii i wysokie koszty związane z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Drugą jest wysokie natężenie dźwięku (ponad 90 dBA).

Zastanawiano się, czy korzystniejsze byłoby przejście z pneumatycznych urządzeń natryskowych na elektryczne. Obawiano się jednak, że wielkość pompy równoważnego elektrycznego urządzenia natryskowego może być niewystarczająca.

Aby uzyskać poradę, firma skontaktowała się z firmą Spray Plant z Leeds w Wielkiej Brytanii. Spray Plant to brytyjski dostawca specjalistycznych pistoletów lakierniczych i urządzeń natryskowych. Dostarcza pełną gamę urządzeń do powlekania, od systemów polimocznikowych i natryskiwania pianki po systemy natryskiwania powłok PFP i epoksydowych powłok pęczniejących. Współpracuje z takimi producentami, jak: Graco, Devilbiss, Microguard, ASM, Titan, Scott, Binks, Anest Iwata i Honeywell.

 

Równoważna wydajność natryskiwania

Po rozmowie z firmą na temat jej wymagań dyrektor zarządzający Spray Plant Mark Crabtree natychmiast zidentyfikował źródło jej obaw. – Wyzwaniem technicznym związanym z przejściem z systemu pneumatycznego na elektryczny jest przekonanie, że wielkość pompy elektrycznego urządzenia natryskowego jest mniejsza niż jego pneumatycznego odpowiednika. Pneumatyczne urządzenia natryskowe (60:1) mają 220 cm3 mokrej końcówki, podczas gdy na przykład Graco King E-60 ma 115 cm3 mokrej końcówki. Prowadzi to do zrozumiałego przekonania, że wydajność pneumatycznego urządzenia natryskowego 60:1 jest większa niż urządzenia King E-60.

Mark wyjaśnił jednak firmie, że wydajność nie zależy od rozmiaru końcówki mokrej, lecz od rozmiaru dyszy. W większości zastosowań wydajność obu pomp jest taka sama. Teoretycznie, przy maksymalnym tempie cyklu, pompa 60:1 może pracować z wydajnością 12,9 l/min. W praktyce jednak średnie tempo cyklu pompy 60:1 wynosi 10-20 cykli na minutę lub 2,15-4,9 l/min. W przypadku modelu King E-60 maksymalna objętość wynosi 2,9 l/min przy ciśnieniu 5000 psi lub 4,1 l/min przy ciśnieniu 3000 psi, ponieważ objętość wzrasta wraz ze spadkiem ciśnienia. W próbach stosowano dysze o rozmiarach 0,013, 0,017, 0,019 i 0,023. Ponieważ wielkość dyszy określa rzeczywistą wydajność pompy, wydajność wynosiła od 0,69 l/min do 2,15 l/min. Innymi słowy, nie ma różnicy w wydajności natrysku po przejściu na model elektryczny.

Mniejszy pobór mocy

Ponieważ są to urządzenia elektryczne, zapotrzebowanie na energię jest znacznie mniejsze niż w przypadku ich pneumatycznych odpowiedników. Wymagają źródła zasilania o mocy 5 kW, więc nie ma potrzeby instalowania kosztownego pierścieniowego przewodu zasilającego ze sprężarki powietrza. Zapobiega to stratom powietrza przez system – lub alternatywnie marnowaniu energii. Ponadto koszt wytwarzania sprężonego powietrza jest procesem drogim i nieefektywnym. W nowych obiektach zasilanie elektryczne będzie już dostępne w warsztacie natryskowym.
 

Mniejszy hałas

Jest też druga wada pneumatycznych urządzeń natryskowych: hałas. – Hałas emitowany przez urządzenie King serii E jest znacznie mniejszy niż w przypadku urządzeń pneumatycznych – dodaje Mark. – W rzeczywistości poziom hałasu wynosi zaledwie 70 dBA w porównaniu z 90 dBA w przypadku odpowiednika pneumatycznego.

W urządzeniu King serii E rozwiązano również problem strat farby spowodowanych nadmiernym natryskiwaniem. Dzięki temu, że praktycznie nie występuje pulsacja przy zmianie pompy, strumień natryskiwania jest bardziej równomierny. Stwierdzono, że można użyć mniejszej dyszy niż w przypadku pneumatycznego urządzenia natryskowego stosującego ten sam materiał.

zastosowanie elektrycznego urządzenia King

Płynniejsze działanie

Podobnie jak w przypadku pneumatycznych urządzeń natryskowych, King E-60 może również obsługiwać dwa pistolety natryskowe jednocześnie. Może również obsługiwać węże do farb o takiej samej długości jak pompy pneumatyczne. Dwie kolejne zalety technologii elektrycznej poprawiające płynność obsługi to ograniczenie pulsacji i całkowite wyeliminowanie możliwości oblodzenia silnika, co może zdarzyć się w silnikach pneumatycznych. Elektryczne urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego King serii E jest dostępne w wersjach przeznaczonych do pracy zarówno w strefach niebezpiecznych, jak i w strefach bezpiecznych. 

W oparciu o porady ekspertów z firmy Spray Plant wykonawca konstrukcji stalowych zdał sobie sprawę, że elektryczne urządzenia natryskowe stanowią realną alternatywę dla norm branżowych i zdecydował się zastąpić swoje pneumatyczne urządzenia natryskowe elektrycznymi urządzeniami do hydrodynamicznego malowania natryskowego King-E firmy Graco.

Wiele opcji zasilania

King E-60 działa z wykorzystaniem prądu 15 A przy napięciu 200-240 V, 50/60 Hz, jednofazowym, lub 25 A przy napięciu 100-120 V, 50/60 Hz, jednofazowym. Możliwość zasilania napięciem 110-120 V jest przydatna, ponieważ takie napięcie jest wymagane do pracy elektronarzędzi w niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii).
 

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie elektrycznych urządzeń do hydrodynamicznego malowania natryskowego King-E firmy Graco lub chcesz otrzymać prezentację produktu, wypełnij poniższy formularz.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco