Urządzenia do natryskiwania wieloskładnikowego zapewniające zwiększony przepływ

Technologia zapewniająca zwiększony przepływ

Urządzenia do natryskiwania wieloskładnikowego okazały się niezwykle skuteczne w przypadku takich zadań, jak pompowanie, mieszanie i rozpylanie szerokiej gamy powłok ochronnych. Możliwość mieszania składników bezpośrednio w samym systemie natryskiwania, zamiast mieszania ręcznego wykonywanego przed wprowadzeniem mieszanki do systemu, poprawiła nie tylko jakość, ale i zmniejszyła nakład pracy wykonawców działających w wielu branżach.

Jeszcze więcej korzyści zapewnia uwzględniona w urządzeniach do natryskiwania wieloskładnikowego funkcja zwiększonego przepływu. Urządzenia natryskowe firmy Graco z serii XP50s-hf i XP70s-hf wykorzystują mocny silnik powietrzny XL10000, podgrzewacze o dużej mocy, a także podgrzewane zbiorniki, dzięki czemu wykonawcy mogą realizować zlecenia jeszcze szybciej i przy mniejszym zużyciu sprzętu.

Oszczędności w zakresie kosztów pracy

Pierwotne urządzenia do natryskiwania wieloskładnikowego XP50 i XP70 zostały wprowadzone na rynek w latach 2010–2012, a ich przeznaczeniem była praca z powłokami o wysokiej lepkości zawierającymi do 100 procent substancji stałych. W przypadku rozległych projektów wymagających stosowania dużych dysz natryskowych bądź wielu pistoletów, nowe urządzenia XP50s-hf i XP70s-hf gwarantują takie same możliwości natryskiwania wieloskładnikowego wraz z wysokimi wartościami przepływu.

Podgrzewanie i mieszanie

Dwa podgrzewane zbiorniki znacząco ułatwiają przygotowywanie składników, utrzymując optymalną temperaturę i lepkość umożliwiające skuteczniejszą aplikację materiałów. Ponadto, podgrzewacze o wyższej mocy (5400 W) oferują również krótszy czas podgrzewania. Niższe spadki ciśnienia w układzie zapewniają możliwość natryskiwania powłok przy niższym niż kiedykolwiek dotąd ciśnieniu.

Zamiast spędzać czas na mieszaniu składników i zajmowaniu się materiałami o krótkiej żywotności, pracownicy mogą teraz skupić się na nakładaniu powłok, pozwalając urządzeniom natryskowym zająć się bieżącym mieszaniem składników.

Urządzenie natryskowe do nakładania powłok XP70s-hf

Dodanie silnika XL10000 oraz idące za tym ulepszenia inżynieryjne zapewniają większą wydajność przepływu, a także możliwość natryskiwania wieloma pistoletami lub przy użyciu większych dysz. Model XP50s-hf może zapewniać ciśnienie sięgające 5000 psi, oferując przy tym przepływ wynoszący 4 galony na minutę, natomiast urządzenie XP70s-hf jest w stanie zapewniać ciśnienie do 7250 psi przy 3 galonach na minutę. Krótko mówiąc, będziesz w stanie wykonać szybciej większą ilość pracy, dzięki zwiększonym natężeniom przepływu i większej liczbie pracowników.

Two sprayers applying protective coatings

Urządzenia natryskowe XPs-hf umożliwiają wykorzystywanie wielu pistoletów w obrębie tego samego systemu.

Obniżenie kosztów konserwacji

Urządzenia natryskowe XPs-hf są w stanie obniżyć również koszty konserwacji. Zamiast ciągłego mieszania materiałów A i B, które ulegają utwardzeniu z powodu wykorzystywania tylko jednej pompy, materiały A i B pozostają oddzielone w obrębie systemu, co zwiększa żywotność pompy i zmniejsza koszty uszczelnienia, tłoczysk, cylindrów i części. Ponieważ w pompach nie dochodzi do reakcji chemicznych materiałów, zmniejsza się ich zużycie i wydłuża żywotność samej pompy. Wszystkie części są magazynowane i dostarczane ze Stanów Zjednoczonych, w związku z czym, w przypadku większości użytkowników końcowych oznacza to minimalizację przestojów.

Korzyści dotyczące jakości

Możliwość mieszania składników na żądanie zapewnia również bardziej jednolitą jakość samego materiału. Zamiast mieszania ręcznego, które może być podatne na błędy pomiarowe oraz konieczność kierowania się domysłami, mieszanki podlegają precyzyjnej kontroli. Podgrzewane składniki można mieszać i nakładać w sposób ciągły, ponieważ materiał podczas natryskiwania zawsze pozostaje świeży – w przeciwieństwie do już zmieszanej, reagującej partii materiału, w przypadku której mamy do czynienia z nieustannie tykającym zegarem końca okresu żywotności, tym bardziej, że dotyczy to materiału znajdującego się w pojemniku przeznaczonym do mieszania wstępnego.

Dzięki wyższemu ciśnieniu znamionowemu i możliwości przeniesienia punktu mieszania do kolektora zdalnego, system może obsługiwać materiały o wysokiej lepkości z wykorzystaniem długich węży, umożliwiając pracownikom dostęp do trudno dostępnych miejsc przy jednoczesnym zachowaniu stałego przepływu i ciśnienia. Realizacja dużych projektów, jak w przypadku nakładania powłok na zbiorniki na ropę, rurociągi czy wagony kolejowe, może być wykonywana przez większą liczbę pracowników nakładających precyzyjnie kontrolowane mieszaniny, co przekłada się na dużą szybkość pracy oraz utrzymanie stałej jakości. 

Wykorzystywane zbiorniki mogą pomieścić do 25 galonów składników powłok, co zmniejsza przestoje związane z koniecznością dodawania przez pracowników kolejnych materiałów. Istnieje również możliwość dostosowywania proporcji mieszania poprzez wymianę jednej lub dwóch pomp materiałowych, co pozwala na uzyskiwanie standardowych proporcji od 1:1 do 4:1.

Czynniki środowiskowe

Systemy XPs-hf oferują również szereg korzyści związanych ze środowiskiem. Zastosowana w systemie pompa rozpuszczalnika ułatwia czyszczenie wykonywane na koniec dnia roboczego oraz minimalizuje ilość odpadów. Pompa ta umożliwia wypłukiwanie wymieszanego materiału z węży bezpośrednio w punkcie mieszania, za maszyną, co eliminuje konieczność przepłukiwania zbiorników w przypadku, gdy system będzie wykorzystywany następnego dnia lub po zakończeniu przerwy. W przypadku systemów wymagających mieszania ręcznego wykonawcy często borykają się z problemem strat materiału związanym z koniecznością wyrzucania materiału na koniec dnia roboczego. 

Wraz ze zmniejszeniem objętości wypłukiwanej mieszaniny, wymagana jest mniejsza ilość rozpuszczalnika czyszczącego, co zmniejsza ilość lotnych związków organicznych (VOC) trafiających do atmosfery. Mniejsze wymagania dotyczące rozpuszczalników zmniejszają również koszty ponoszone przez samych wykonawców.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, tj. oszczędności dotyczące kosztów pracy, zmniejszenie nakładów na konserwację, poprawę jakości oraz czynniki środowiskowe, urządzenia natryskowe XPs-hf bez wątpienia podnoszą poprzeczkę w zakresie nakładania wysokiej jakości powłok ochronnych.

O Autorze

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość

Graco