Jak zmniejszyć ilość wykonywanych poprawek podczas natryskiwania powłok przeciwogniowych

Na całym świecie technologia XM PFP firmy Graco wykorzystywana jest do mieszania oraz natryskiwania powłok pęczniejących. Obejmuje ona szereg podzespołów, specjalnie dobranych pod kątem tego zastosowania.

Pompy wysokociśnieniowe – zazwyczaj wykorzystywane są do transportowania materiałów lepkich wewnątrz przewodów. Poza tym, że materiały te składają się w 100% z cząstek stałych, w celu zapewnienia trwalszej powłoki, substancje pęczniejące zawierają również włókna, których transport może wymagać ciśnienia sięgającego nawet 6000 psi.

Podgrzewacze – nadają materiałowi odpowiednią temperaturę zanim zostanie on przepompowany. W temperaturze otoczenia epoksydowe materiały pęczniejące są zbyt gęste, by można było je przelewać pomiędzy pojemnikami. Aby należycie przygotować materiał, a następnie prawidłowo podać go do pompy dozującej niezbędne jest jego podgrzanie i wymieszanie pod ciśnieniem.

Kolektor podgrzewany – pomaga zapewnić stałą temperaturę powłoki w przypadku prac wykonywanych w chłodniejszych regionach świata.

Dysze natryskowe – zostały również dostosowane do natryskiwania materiałów o wysokiej lepkości. Dysze identyfikuje się zwykle na podstawie trzycyfrowego kodu. Pierwsza liczba, po pomnożeniu przez dwa, określa szerokość strumienia w przypadku natryskiwania z odległości 12 cali od powierzchni. Dwie ostatnie cyfry wskazują rozmiar otworu dyszy przedstawiony w tysięcznych częściach cala. Na przykład, dysza 535 zapewni nam szerokość strumienia wynoszącą 10 cali, a rozmiar jej otworu będzie wynosił 0,035 cala. O grubości powłoki decyduje połączenie szerokości strumienia z rozmiarem otworu. Tam, gdzie do natryskiwania standardowych powłok ochronnych stosuje się zazwyczaj dysze, których rozmiar otworów jest mniejszy niż 0,025 cala, pęczniejące powłoki epoksydowe będą zazwyczaj wymagały korzystania z dysz z otworami 0,035–0,039 cala.

Urządzenia PFP do natryskiwania wieloskładnikowego zazwyczaj wymagają stosowania większych węży i zaworów niż inne urządzenia. Zazwyczaj, średnica węży wynosi ¾ cala. Zawory dozujące, jak i kulowe zostały dobrane w taki sposób, aby zapewniały odpowiedni przepływ obu składników. Średnica wewnętrzna mieszalnika statycznego wynosi ¾ cala, natomiast sam pistolet natryskowy ma również większe przyłącze cieczy niż standardowe pistolety hydrodynamiczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii XM PFP firmy Graco, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, dzięki któremu nasz specjalista będzie mógł skontaktować się z Tobą, aby porozmawiać o tym, który z naszych produktów spełni Twoje wymagania.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco