Podejście firmy Graco do pasywnej ochrony przeciwogniowej

Pęczniejące powłoki pomagają zapewnić więcej czasu na ewakuację, niemniej jednak wymagają stosowania niezawodnych urządzeń będących w stanie poradzić sobie z lepkimi i włóknistymi materiałami oraz koniecznością precyzyjnej regulacji przepływu. Inteligentne urządzenia są w stanie aplikować tego typu powłoki z zachowaniem wymaganego poziomu jakości, spójności i wydajności.

 

W przypadku pasywnej ochrony przeciwogniowej (PFP) kluczowe znaczenie dla zapewnienia odporności ogniowej ma odpowiednie pokrycie elementów konstrukcyjnych. Powłoki ognioodporne chronią konstrukcje szkieletowe przed oddziaływaniem wysokich temperatur oraz zapewniają czas niezbędny do przeprowadzenia ewakuacji obiektu. Szczególnie wysoką skuteczność w spowalnianiu rozprzestrzeniania się ciepła w obrębie elementów konstrukcyjnych wykazują przeciwogniowe pęczniejące materiały epoksydowe, które w przypadku podgrzania ulegają rozszerzeniu i zwęgleniu, co umożliwia wydłużenie czasu ewakuacji, zwłaszcza jeśli porównamy je z innymi metodami.

Przeciwogniowe, pęczniejące materiały epoksydowe charakteryzują się zazwyczaj wysoką lepkością, zawierając często nawet 100% cząstek stałych, oraz wymagają wykorzystywania urządzeń do natrysku wieloskładnikowego, w celu zmieszania ich składników przed zastosowaniem. Nowoczesne urządzenia PFP zapewniają precyzyjną kontrolę oraz monitoring ułatwiające prawidłowe nakładanie powłok i zwiększenie wydajności wykonawców. Dzięki „inteligentnym” urządzeniom, wykonawcy mają możliwość stosowania różnych proporcji materiałów oraz nakładania powłok w sposób bardziej jednolity i prostszy niż w przypadku tradycyjnych urządzeń.

Urządzenie natryskowe XM PFP przeznaczone do nakładania przeciwogniowych, pęczniejących materiałów epoksydowych zapewnia takie korzyści, jak:

Tryb pracy oparty na ważeniu, przyspieszający i ułatwiający zachowywanie odpowiednich proporcji

XM PFP eliminuje konieczność zgadywania w przypadku konieczności zachowania odpowiednich proporcji. Dzięki temu proporcje są ustalane i sprawdzane według wagi. Prosty proces kalibracji pomaga zaprogramować urządzenie pod kątem wykorzystywania określonych materiałów. Maszyna zarówno rozpyla, jak i wyświetla rzeczywisty stosunek masy materiałowej, zgodnie z wytycznymi producenta substancji. Precyzyjna metoda dozowania XM PFP zapewnia odporność na ściśliwość materiału, co eliminuje potrzebę dostosowywania ciśnienia i temperatury w zbiorniku w celu dokładnego kontrolowania masy.

Oszczędność czasu dzięki szybkiemu sprawdzaniu proporcji w mniej niż 90 sekund

Po skalibrowaniu urządzenia możliwe jest powtarzalne, każdorazowe przeprowadzanie badań próbek niezależnie od zmian ciśnienia lub temperatury w zbiorniku oraz kontroli współczynnika przepustowości. Procedura ta przebiega bardzo szybko i może zostać ukończona w niespełna 90 sekund, co zapewnia więcej czasu na pracę i zwiększenie wydajności.

Stała kontrola temperatury

Urządzenie natryskowe XM PFP utrzymuje zadaną temperaturę węży i wykorzystywanych materiałów, co eliminuje konieczność regulowania podgrzewaczy i zapobiega zwęglaniu się materiału w wyniku przegrzania. Technologia zamkniętej pętli dopasowuje ustawienia podgrzewaczy dla osiągnięcia optymalnej wydajności przy natrysku w najtrudniejszych warunkach.

Łatwy w obsłudze układ regulacji

Intuicyjny interfejs użytkownika oferuje dwa tryby wyświetlania: Tryb „Setup” (Konfiguracja), służący do wprowadzania parametrów oraz tryb „Run” (Praca) wykorzystywany podczas codziennej pracy. Interfejs użytkownika zapewnia możliwość monitorowania i śledzenia proporcji mieszania składników, ciśnienia, temperatury i przepływu oraz umożliwia zaprogramowanie harmonogramów konserwacji. W przypadku wykrycia zaburzenia proporcji elementy sterujące dokonają wyłączenia systemu. Interfejs użytkownika umożliwia również śledzenie zasilania cieczą i parametrów natryskiwania:

  • Monitorowanie temperatury zbiorników zasilających, podgrzewaczy materiałowych i węża
  • Ustawianie temperatury składników A i B oraz węża
  • Ustawianie i monitorowanie poziomów oraz włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego napełniania zbiorników.

Raportowanie danych — gwarancja poprawnego wykonania zadania

Dane aplikacyjne takie jak ciśnienie, temperatury, aktualny stosunek mieszania i całkowita wydajność procesu są dostępne do pobrania na pamięć typu flash. Z zapisanych danych można sprawdzić czy materiał został naniesiony w odpowiednich proporcjach mieszania i czy spełnione zostały wymogi określone przez producenta powłok.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób urządzenie natryskowe XM PFP firmy Graco może spełnić Twoje wymagania dotyczące nakładania powłok, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego i umówienie się na rozmowę z naszym fachowcem.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco