Jak dobrać urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego w przypadku nakładania powłok przemysłowych

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego przeznaczonego do nakładania powłok

W przypadku pomyślnej aplikacji powłok przemysłowych decydujące znaczenie odgrywa dobór odpowiedniego urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego. Bez względu na branże i warunki pracy, w których działasz, sprzęt z którego korzystasz musi zapewniać możliwość niezawodnego nakładania wybranych typów powłok oraz gwarantować odpowiednie tempo aplikacji. W przypadku nieodpowiednio dobranego sprzętu prędzej czy później pojawią się problemy związane z jakością realizowanych zadań i awarie sprzętu, często prowadzące do przekraczania budżetów, opóźnień w harmonogramach, a w konsekwencji również do niezadowolenia klientów. 

Kluczem do natryskiwania hydrodynamicznego jest zadbanie o odpowiednie ciśnienie cieczy w pistolecie, pozwalające rozpylać materiał za pomocą strumienia zapewniającego jednolite pokrycie. Podczas wyboru urządzeń do natryskiwania hydrodynamicznego konieczne jest uwzględnienie wielu czynników, w tym m.in.: dostępnego źródła zasilania, rodzaju powłoki, potrzeb związanych z samym zastosowaniem, odległości pomiędzy pompą a pistoletem natryskowym, środowiska pracy, możliwości przenoszenia i wymogów związanych z konserwacją.
 

Źródła zasilania

Pompy hydrodynamiczne mogą być zasilane powietrzem, elektrycznie lub gazowo. Wybór zasilania często uzależniony jest od warunków pracy i dostępności źródeł zasilania. Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi dotyczące każdego ze wspomnianych źródeł zasilania.

Źródło zasilaniaZaletyWady

 

Powietrzne (pneumatyczne)

 • Wygodne w przypadku wykonawców korzystających z urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej zasilanych sprężarkami powietrznymi
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa w atmosferach wybuchowych
 • Możliwość stosowania większych rozmiarów dysz
 • Możliwość korzystania z wielu pistoletów natryskowych
 • Łatwość obsługi długich węży do natryskiwania 
 • Głośniejsze niż alternatywne rozwiązania
 • W przypadku środowisk o niskich temperaturach możliwa podatność na oblodzenia 
 • Wymaga posiadania dużej sprężarki

 

Elektryczne

 • Cichsze od pozostałych źródeł zasilania
 • Niższe koszty energii
 • Mniejsza podatność na oblodzenia
 • Nie wymaga posiadania dużej sprężarki
 • Obsługa długich węży do natryskiwania
 • Wymaga zasilania 240 V w miejscu pracy i obsługi przez elektryka
 • Obsługuje jedynie mniejsze rozmiary dysz (brak możliwości stosowania
 • materiałów o większej masie)

 

Gazowe

 • Większa swoboda w zakresie możliwości przenoszenia
 • Jest w stanie zapewnić wysoką wydajność 
 • Łatwiejsze nakładanie cięższych i grubszych powłok
 • Źródło zasilania typu „wszystko w jednym” (nie wymaga zasilania elektrycznego ani sprężarki)
 • Brak możliwości stosowania w środowiskach niebezpiecznych
 • Może wymagać posiadania zezwoleń dla paliw w miejscu wykonywania pracy
   

Materiały i zastosowania

Natryskiwany materiał

W przypadku urządzeń do natryskiwania kluczową rolę odgrywa również rodzaj samych powłok. W przypadku powłok przemysłowych najczęściej mamy do czynienia z powłokami na bazie epoksydów lub poliuretanów, które zaliczamy do materiałów o wysokiej lepkości (tzn. gęstych i utrudniających przepływ). Pompy wysokociśnieniowe umożliwiają pompowanie materiałów o większej lepkości oraz optymalizację ciśnienia w przypadku materiałów o mniejszej lepkości.

Jeśli mamy zamiar stosować rozpuszczalniki w celu zmniejszenia stopnia lepkości, jednym z kluczowych czynników, który należy wziąć pod uwagę, jest czas, w obrębie którego materiał musi nadawać się do rozpylania po jego ręcznym wymieszaniu. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest ilość cząstek stałych obecnych w powłoce. Wraz z procentowym wzrostem zawartości substancji stałych następuje zmniejszenie ilości rozpuszczalnika oraz skrócenie żywotności.
 

Wymagania związane z zastosowaniem

Kolejnymi kluczowymi kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru urządzeń natryskowych są szybkość, z jaką powłoka ma być natryskiwana lub wymagania dotyczące danego zastosowania. Dobór odpowiedniej pompy często określają wymogi związane z wymaganą wartością ciśnienia potrzebnego do rozpylania materiału. Dodatkowo, należy również rozważyć wielkości dysz, które zapewnią należyte pokrycie, liczbę pistoletów, cykle pracy i natężenie przepływu pompy.  

Z kolei o tempie aplikacji decyduje kombinacja ciśnienia i przepływu pompy. Wiele pomp zapewnia dostateczne ciśnienie wystarczające do rozpylania powłok, choć oferowane są one w różnych rozmiarach (lub z różnymi natężeniami przepływu). 

Pod uwagę należy wziąć również natężenie przepływu, które wybrana pompa jest w stanie zapewnić. Na przykład, urządzenie natryskowe mające większą sekcję cieczy jest w stanie obsługiwać bardziej wymagające zastosowania ze względu na wolniejszy cykl pracy.
 

Nakładanie powłok zewnętrznych na elementy rurOdległość i środowisko

Odległość pomiędzy pompą a pistoletem

Aby prawidłowo rozpylać i aplikować materiał powłoki, pompa musi poradzić sobie ze spadkiem ciśnienia w wężu. Wraz ze wzrostem długości węża, rośnie spadek ciśnienia, a to generuje zapotrzebowanie na dodatkowe ciśnienie pompowania. 

Spadek ciśnienia związany jest również ze średnicą samego węża do natryskiwania. Istnieje możliwość zredukowania spadku ciśnienia poprzez zwiększenie średnicy węża. Co więcej, na spadek ciśnienia wpływ ma także wysokość, na której znajduje się obszar aplikacji. Jeśli obszar aplikacji znajduje się powyżej urządzenia natryskowego, w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z większym spadkiem ciśnienia w wężu. Więcej informacji na temat wymaganego ciśnienia uzyskasz u dostawców oraz zapoznając się z kartami charakterystyki produktów.
 

Środowisko robocze

Zróżnicowane środowiska robocze wymagają stosowania różnych urządzeń natryskowych. Najczęściej, kluczowymi czynnikami, które należy brać pod uwagę są temperatura i wilgotność. W przypadku pracy w niskich temperaturach silniki powietrzne mogą borykać się z problemem oblodzenia tworzącego się w wyniku sprężania i wyprowadzania z pompy powietrza otoczenia. Niemniej jednak odpowiednio skonstruowane silniki będą zmniejszały stopień oblodzenia, a także ewentualną utratę ciśnienia.  Niektóre z zaawansowanych urządzeń natryskowych wyposażane są w montowane w silnikach, zaizolowane termicznie grzybki, odseparowane od korpusu silnika, co praktycznie eliminuje problem zamarzania zaworu sterującego.

W przypadku korzystania z urządzeń natryskowych w strefach niebezpiecznych, pod uwagę należy wziąć również typ pomp. W takich strefach korzystanie z pomp gazowych jest z reguły zakazane. Jeśli wykorzystywana jest pompa elektryczna, wymagane jest uprzednie uzyskanie zgody odpowiedniego organu na pracę w strefie niebezpiecznej.
 

Możliwość przenoszenia

Kolejnym czynnikiem, który należy wciąć pod uwagę jest możliwość przenoszenia. Większość urządzeń natryskowych została wyposażona w wózki umożliwiające transport w obrębie miejsca prowadzonych prac. Na możliwości w zakresie przenoszenia wpływ ma także wielkość samej pompy. Chociaż większe pompy często ułatwiają uzyskiwanie większej wydajności aplikacji, pod uwagę należy również wziąć ich wielkość, co z kolei pozwoli zoptymalizować możliwości w zakresie przenoszenia. W przypadku środowisk przemysłowych, a także przy mniejszych projektach, w których urządzenie natryskowe może być obsługiwane przez jedną osobę, rozsądne może okazać się korzystanie z mniejszej jednostki, generującej niższe koszty.
 

Konserwacja

Urządzenie natryskowe umożliwiające łatwe rozwiązywanie problemów i prostą konserwację to nieprawdopodobne ułatwienie, nie wspominając już o większej opłacalności. Doradztwo w zakresie łatwości konserwacji, regularnego przeprowadzania czynności konserwacyjnych i przewidywanej żywotności części zużywalnych w odniesieniu do poszczególnych urządzeń natryskowych zapewni Ci sprzedawca urządzeń. Kilka podstawowych pytań dotyczących konserwacji, które należy sobie zadać:

 • Czy główne podzespoły urządzenia są łatwo dostępne, czy wymagają dokonywania demontażu? 
 • Czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia, czy też większość zadań konserwacyjnych będę w stanie wykonać za pomocą zwykłych narzędzi?
 • Czy zdejmowanie pokrywy jest proste?
 • Czy urządzenie natryskowe zostało wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania niezbędnych narzędzi i części? 
 • Czy części zamienne są przystępne cenowo i łatwo dostępne?

Podsumowanie

Każda z poruszonych w niniejszym artykule kwestii (źródło zasilania, rodzaj powłoki, wymagania związane z zastosowaniem, odległość pomiędzy pompą a pistoletem natryskowym, środowisko robocze, możliwość przenoszenia i wymagania konserwacyjne) ma kluczowe znaczenie podczas dobierania odpowiedniego urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego. Poniżej znajdziesz kilka dodatkowych aspektów, które warto rozważyć podczas dokonywania wyboru odpowiedniego urządzenia:

 • Należy upewnić się, że ciśnienie cieczy w pistolecie jest w stanie zapewnić jednolite pokrycie. 
 • Niezawodne, wysokiej jakości urządzenia natryskowe mogą być droższe w zakupie, jednak w przypadku uwzględnienia wszystkich odnośnych czynników, zapewniają one możliwość pomyślnej realizacji większej ilości zleceń. 
 • Wytrzymałe urządzenia natryskowe zapewniają możliwość pracy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, decydując o tym, czy dzień pracy zostanie zakończony pomyślnie, czy też z opóźnieniem.
 • Zachęcamy również do współpracy z wykwalifikowanym przedstawicielem technicznym w celu dokonania właściwego wyboru

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość

Film: Korzyści wynikające ze stosowania elektrycznego urządzenia natryskowego

Czy masz pytania dotyczące produktów?

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

+32 89 770 847

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Wsparcie ogólne

Wsparcie ogólne

+32 89 770 865

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Graco