Asbestverwijdering met Vapour Abrasive-stralen

Vapour Abrasive-stralen kan worden gebruikt voor het verwijderen van asbest, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Veel gebouwen bevatten nog steeds asbesthoudende bouwmaterialen, wat ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

Vapour Abrasive-stralen kan alleen worden gebruikt als laatste redmiddel voor het verwijderen van asbest, en alleen wanneer de juiste veiligheids- en controlemaatregelen zijn genomen. Aannemers moeten eigenaren van gebouwen informeren over de risico's.

Asbest is een verzameling natuurlijk voorkomende silicaatmineralen die lange tijd gebruikt werden voor de productie van hitte- en zuurbestendige producten, met name in de bouw, isolatie, auto- en scheepsindustrie.

Sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werd de handel in en het gebruik van asbest in steeds meer landen verboden vanwege de hoge gezondheidsrisico's. Tegenwoordig hebben eigenaren van gebouwen een ‘beheerplicht’ voor asbest op hun terrein door zich bewust te zijn van de aanwezigheid ervan en ervoor te zorgen dat het materiaal niet aan slijtage onderhevig is, en het indien nodig te verwijderen.
 

Vapour Abrasive-stralen: het laatste redmiddel voor asbestverwijdering

Asbesthoudende materialen (ACM's) worden doorgaans verwijderd met behulp van methoden met lage stofemissie, zoals natte injectie- en sproeitechnieken, samen met handmatige verwijdering. Het doel is om de blootstelling van werknemers te minimaliseren en de verspreiding van stof te voorkomen. In sommige uitzonderlijke omstandigheden kan het echter ook nodig zijn om straalmethoden toe te passen bij het verwijderen van ACM's. Stralen moet alleen worden beschouwd als een laatste redmiddel in een paar zeldzame omstandigheden. Het gebruik van het proces moet volledig worden gerechtvaardigd door de erkende contractor.
 

Overweeg risico's van verwijdering

Meestal is het de klant die voor het stralen kiest om asbest te verwijderen. De meeste mensen willen een gebouw dat vrij is van asbest, op welke manier dan ook. Als contractor moet u de klant betrekken bij het besluitvormingsproces en de extra risico's van asbestverwijdering uitleggen. Samen moeten jullie nagaan of de redenen voor de verwijdering deze risico's waard zijn.

Contacteer een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in

Maatregelen voor asbestverwijdering door middel van Vapour Abrasive-stralen

Om de gevaren van asbestverwijdering door middel van Vapour Abrasive-stralen tot een minimum te beperken, dient u de volgende controle- en veiligheidsmaatregelen te nemen:

-       Plan de werkzaamheden zorgvuldig en zorg ervoor dat er geen andere taken tegelijkertijd worden uitgevoerd.

-       Zet duidelijke straalprocessen en werkprocedures op. Geef de maximale drukniveaus en het vochtgehalte op.

-       Voer een regelmatige schoonmaakbeurt uit met geschikte reinigingsapparatuur.

-       Rust iedereen die betrokken is bij het straalproces uit met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's):
            o    Ademhalingsbeschermingsmiddelen met luchttoevoer (RPE) met stoffilter
            o    gehoorbescherming
            o    gelaatsschermen
            o    straalpakken
            o    handschoenen
            o    laarzen

-       Verminder het geluidsniveau tot een zo laag mogelijk niveau.

-       Verdeel de taken gelijkmatig om handmatige werkzaamheden en blootstelling aan trillingen te beperken.

-       Bescherm gevoelige installaties en elektronica in de ruimte tegen waterstoom.

Conclusie

Het verwijderen van asbest met Vapour Abrasive-stralen is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Aannemers en klanten moeten samen beslissen of het gebruik van Vapour Abrasive-stralen wenselijk is. Als dat het geval is, moeten de juiste veiligheids- en controlemaatregelen worden genomen. Neem contact op met onze straaldeskundigen voor al uw vragen over Vapour Abrasive-stralen en asbestverwijdering.

Bron: Assure360

Neem contact op met een straaldeskundige

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco