Graco Inc.

Trademark Information

Graco, het Graco-logo en andere logo's, producten en servicenamen van Graco zijn handelsmerken van Graco Inc. (de "Graco Marks"). U stemt ermee in de Graco Marks niet weer te geven of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Graco.  Andere hierin gebruikte handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Dit is een actuele lijst van Amerikaanse handelsmerken in het bezit van Graco Inc.

De handelsmerken gevolgd door ® zijn gedeponeerde handelsmerken van Graco Inc. in de Verenigde Staten; alle andere zijn handelsmerken of handelsmerken onder gewoonterecht van Graco Inc. in de Verenigde Staten en dienen met een TM-symbool gemarkeerd te worden.

Deze lijst is geen allesomvattende lijst van alle handelsmerken van Graco Inc.

* Graco's Trademarks
Huidige lijst van Amerikaanse handelsmerken in het bezit van Graco Inc. Deze lijst is geen allesomvattende lijst van alle handelsmerken van Graco Inc.