Lidmaatschappen

Als toonaangevend industrieel bedrijf is Graco betrokken bij belangrijke brancheorganisaties en werkgroepen. Dit stelt Graco in staat om attent te zijn op de belangrijkste marktspelers, om nieuwe markttrends te detecteren, om deel te nemen aan belangrijke marktdiscussies en om deel te nemen aan de wereldwijde inspanningen om de planeet te beschermen.

DeFEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs), de Vereniging van de Europese Lijmen- en Afdichtingsmiddelenindustrie en haar nationale beroepsverenigingen vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van deze zeer innovatieve industrie. FEICA werd in 1972 in Rome opgericht, met een Belgische president en een secretariaat van de Duitse kleefmiddelenvereniging met kantoren in Düsseldorf. Vanaf het begin heeft FEICA getracht fabrikanten in heel Europa te vertegenwoordigen. De vereniging heeft zich verder ontwikkeld, dankzij de bijdrage van haar nationale verenigingen, de directe leden van de bedrijven en de leden van de aangesloten bedrijven. FEICA, dat sinds januari 2007 in Brussel is gevestigd, streeft ernaar de communicatie met de belanghebbenden te ontwikkelen, het netwerk tussen haar leden te versterken, haar rol als gezaghebbende en betrouwbare stem voor de sector binnen de Europese Gemeenschap te versterken en het welzijn van haar leden te bevorderen binnen het kader van de Europese wetgeving, door hen te informeren over de ontwikkelingen in de wetgeving die van invloed zijn op de sector. Voor meer informatie, bezoek

www.feica.com
 

De Polyurea Development Association Europe (PDA Europe) is de officiële handelsvereniging voor de Europese polyurea-industrie. PDA Europe is geregistreerd als een officiële, internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht en promoot de hoogst mogelijke normen voor polyurea. Toonaangevende experts uit de Europese chemische industrie vormen het ledenbestand van PDA Europe en geven deskundig advies over de kwaliteit van de producten. De vereniging verstrekt ook informatie over beste praktijken op het gebied van milieu en veiligheid en biedt een gevestigd netwerkforum voor de belangrijkste spelers in de industrie om de toekomst van de polyurea-markt te bespreken. PDA Europe heeft nauwe banden met de Amerikaanse PDA die in 1999 werd opgericht. Voor meer informatie, bezoek

www.pda-europe.org
 

De ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido), de Nationale Vereniging van Hard Polyurethaanschuim, werd opgericht om de kwalitatieve ontwikkeling van producten van hard polyurethaanschuim te bevorderen, om deel te nemen aan de standaardisering van Italiaanse en Europese technische activiteiten, om de Italiaanse industrie in de sector te vertegenwoordigen op het nationale en Europese toneel, en om actief samen te werken met de Europese vereniging van fabrikanten van hard polyurethaanschuim (PU EUROPE). ANPE verzamelt en verstrekt ook informatie van technische aard met betrekking tot de toepassing van de binnen de vereniging vertegenwoordigde producten en bevordert de publicatie van de beoordeling Poliuretano, die gratis wordt toegezonden aan ontwerpers, technische bureaus, thermo-technische bureaus, installateurs, bouwbedrijven en dealers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website

www.poliuretano.it

Graco