Hoe kunt u bevriezing van de luchtmotor minimaliseren

Tekenen van bevriezing van de luchtmotor

Op basis van hetzelfde basisprincipe als bij huishoudelijke koelkasten treedt bij het samenpersen van de lucht ijsafzetting of bevriezing van de luchtmotor op en wordt de lucht snel drukloos. Bevriezing van de luchtmotor kan op subtiele wijze zichtbaar worden. Als de tekenen ervan herkend kunnen worden, kan een aannemer echter kostbare ongeplande uitval vermijden en tegelijkertijd een hogere productie bevorderen. Een gebruiker van pneumatische apparatuur heeft waarschijnlijk een bevriezingsprobleem als er sprake is van expliciete omstandigheden: 

 • De pomp heeft grillige drukschommelingen
 • De motor of geluiddemper is zwaar bevroren
 • De gebruikte samengeperste lucht is vochtig omdat er weinig of geen droogapparatuur is geïnstalleerd
 • De luchtmotor stopt, en start dan plotseling weer op (zodra het ijs smelt)
 • Het duurt langer voordat de apparatuur weer in werking is
 • Er moeten merkbare luchttoevoer- of vloeistofregelingsaanpassingen worden uitgevoerd om een constante pompsnelheid te behouden

Het bevriezen van de motor met intern luchtventiel is een mogelijke oorzaak voor de trage werking van de motor en het drukverlies. Toch is uitwendige ijsafzetting gebruikelijk en onschadelijk voor luchtmotoren, en duidt niet op een probleem.

Het identificeren van de oorzaak

Wanneer de lucht onder druk wordt gezet in een spuittoestel of wanneer de lucht wordt afgevoerd in de luchtmotor bij 100 psi (6,9 bar) en vrijkomt in de atmosfeer bij 14,7 psi (1,0 bar), bevriest de apparatuur snel als gevolg van de snelle expansie van die moleculen.

Verschillende omgevingsfactoren beïnvloeden het bevriezen van de luchtmotor, waaronder de persluchttemperatuur, het dauwpunt van de samengeperste lucht, de persluchtdruk, de omgevingsluchtstroom, de omgevingsluchttemperatuur en het dauwpunt van de omgevingslucht. Deze factoren kunnen echter onvoorspelbaar en tijdelijk zijn, wat vooral relevant is voor seizoensgebonden schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid.

Sommige gebieden die gevoelig zijn voor dit soort luchtmotorisch gedrag bevinden zich in het noordwesten van de Stille Oceaan en langs de Golfkust. Wanneer er veel luchtvochtigheid en vocht in de lucht aanwezig is, kan het bevriezen van apparatuur vrij regelmatig voorkomen.

Bovendien dragen verschillende niet-milieufactoren bij aan het bevriezen van de luchtmotor, zoals het materiaal van het motorluchtventiel, de geometrie van het motorluchtventiel, de vraag naar motordruk, de tijdsduur van de cyclus, de pompsnelheid van de motor en de beperkingen van de uitlaatpoort.

Selecteren van geschikte apparatuur

Het voordeel van een pneumatische motor is dat deze een eenvoudig en robuust ontwerp heeft. Als een aannemer merkt dat de luchtmotor bevriest, zijn er verschillende oplossingen. Deze oplossingen omvatten het wijzigen van de bedrijfsparameters, het wijzigen van de uitlaatconfiguratie, het installeren van een verwarmer van de luchtleiding en het vervangen van apparatuur.

 • Het wijzigen van de bedrijfsparameters betekent dat de gebruiker de luchttoevoerdruk van de pomp verlaagt. Deze methode verandert de uitvoersnelheid van de vloeistof en vermindert de beperkingen van de pompleiding.
 • Bij het wijzigen van de uitlaatconfiguratie kan de aannemer een geluiddemper op de luchtmotor plaatsen om de uitlaat te beperken. Dit kan echter de prestaties van de pomp verminderen. De aannemer kan ook een buis aan de luchtuitlaatpoort bevestigen en de lucht naar een andere locatie afvoeren.
 • Het installeren van een luchtleidingverwarmer is een prominente oplossing voor het elimineren van ijsafzetting van de luchtmotor. De luchtleidingverwarmer verwarmt de lucht die naar de pomp wordt toegevoerd tot 130 °F. Hierdoor wordt de temperatuur van de uitlaatlucht verhoogd tot boven 32 °F, waardoor ijsafzetting wordt voorkomen. Installeer deze verwarmers alleen in ruimtes die niet vatbaar zijn voor explosies of gebruik een goedgekeurde explosieveilige verwarmer.
 • Als het bevriezen van de luchtmotor is opgetreden als gevolg van niet-milieugebonden factoren, zoals de hoge drukvraag, de hoge pompsnelheid en de lange gebruiksduur, kan de aannemer overwegen om een compressor met een grotere capaciteit te installeren.
 • Als geen van de andere oplossingen het probleem van het bevriezen van de luchtmotor oplossen, kan een investering in een nieuwe motor die ijsafzetting voorkomt de beste optie zijn.

 

Preventietechnieken

Hoewel de eerder genoemde praktijken effectief zijn gebleken om ijsafzetting uit te bannen en apparatuur te herstellen tot de optimale werkomstandigheden, zijn er methoden die kunnen worden toegepast om het bevriezen van de luchtmotor tot een minimum te beperken. 

Voorafgaand aan het gebruik van pneumatische apparatuur is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de luchttoevoer en de omringende omgevingslucht volledig droog is om bevriezing te voorkomen. Daarom zijn de luchtdrogers van het koelsysteem, de luchtdrogers van het membraan en de luchtdrogers van het droogmiddel het meest effectief voor deze strategie. 

Ook kan een nakoeler worden gebruikt om een droge luchttoevoer te garanderen. De nakoeler kan voldoende zijn voor intermitterend gebruik, terwijl een continu draaiende pomp een koel-, membraan- of droogmiddelluchtdroger nodig kan hebben.

In het verleden is er ook warmtetape om motoren gewikkeld om te voorkomen dat de luchtmotor bevroor. Maar omdat de technologie steeds geavanceerder wordt en voortdurend verandert, is deze methode niet meer zo effectief als vroeger in het voorkomen van ijsvorming.

De compressor moet schone, droge samengeperste lucht met de juiste druk en het juiste volume aan de luchtaandrijfpompen leveren om een adequaat functieniveau te bereiken. Om aan deze prestatie-eisen te voldoen kan preventief onderhoud nodig zijn. Al met al is een goede behandeling van de lucht in het compressorsysteem van cruciaal belang om de slijtage door vuile lucht en het bevriezen van de luchtmotor te beperken.

Oplossingen van de bron

Om het bevriezen van de luchtmotor te beperken, beveelt Graco aan dat de lucht die aan de luchtmotoren wordt toegevoerd bij een dauwpunt van 11 °C (55 °F) en een luchttemperatuur van 21 °C (70 °F) ligt om de ijsafzetting van de luchtmotor tot een minimum te beperken. Als u de oudere generatie Graco NXT™-luchtmotor gebruikt, is er een "ontdooiingsfunctie" met een ontluchtventiel dat lucht door de motor stuurt en de ijsafzetting vermindert.

Graco heeft dan ook de nieuwe King-motor ontwikkeld die het ijsafzettingspotentiaal tot 70% vermindert ten opzichte van de vorige Graco-motoren. De thermisch geïsoleerde schotelventielen van het spuittoestel zijn geïsoleerd van motorgietstukken die vaak onder het vriespunt kunnen zakken. Bovendien elimineren de nieuw ontworpen schotelventielen en externe stuurleidingen stuurventielbevriezing nagenoeg, die tot een onmiddellijke stop kan leiden. De componenten zijn indien nodig gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud of vervanging.

Om meer te weten te komen over de Graco King-motor, gaat u naar graco.com/king. Als u denkt dat u een probleem hebt met het bevriezen van de luchtmotor en op zoek bent naar de beste oplossing voor uw specifieke toepassing, neem dan contact op met uw lokale Graco-distributeur. Die zal in staat zijn om het probleem te beoordelen en u de meest rendabele, praktische oplossing te bieden.

Contacteer een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco